8. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu

8. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu | 15-16 Ekim 2015 ADANA

AMAÇ KAPSAM
Günümüzde artan enerji talebi, iklim değişikliği, fosil kaynaklarının yoğun kullanımı ve yakın gelecekte bu kaynakların tükenecek olması Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve enerji verimliliği konularının önemini artırmıştır. Fosil kaynakların çevreye ve insana verdiği zararların etkileri açıkça bilinmektedir. Bu problemlerin çözümünde, çevre dostu Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı önemli bir yere sahiptir. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından en üst seviyede ve verimde yararlanmak zorunlu hale gelmiştir. Ülkemizde değerlendirilebilecek yüksek kapasitede ve çeşitlilikte Yenilenebilir Enerji Kaynakları potansiyeli bulunmaktadır. Sempozyumun en önemli amaçlarından birisi Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının kullanımının teknik, ekonomik ve siyasi boyutlarının derinlemesine tartışılması ve önemli sonuçların ortaya konulmasıdır. Sempozyum kapsamında üretici, sanayici, kuruluş yetkilileri ve akademisyenlerin hazırlayacakları makale ve sunumlar, paneller, çağrılı konuşmacılar ve tartışmalar ışığında Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının kullanımında farkındalığın artması, önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik çözümlerin belirlenmesi, toplumun bilinçlendirilmesi ve bu kaynakların en etkili ve verimli bir şekilde kullanımının yaygınlaşmasının sağlanması hedeflenmektedir. Daha birçoktespit, değerlendirme ve önerilerle tamamlanması planlanan sempozyum sonuçlarının ülkemiz ve bilim dünyasına katkılar sağlamasını dilemekteyiz.
YEKSEM Yürütme Kurulu

SEMPOZYUM KONULARI
Güneş Enerjisi
Hidrojen Enerjisi
Biyokütle
Jeotermal Enerji
Hidroelektrik Enerji
Rüzgar Enerjisi
Dalga Enerjisi
Mimarlık ve Enerji
Enerji Politikaları
Enerji ve Çevre Şebeke Bağlantıları
Hukuksal Boyut Diğer İlgili Konular

SEMPOZYUM TAKVİMİ
16 Ağustos 2015 Tam Bildiri son gönderim tarihi
8 Eylül 2015 İnceleme sonuçlarının bildirilmesi
15-16 Ekim 2015 Sempozyum Tarihi
*Sempozyuma katılım ücretsizdir.

SEMPOZYUM SEKRETERYASI

Adres:REŞATBEY MH. CUMHURİYET CD. NO:35/C ASMAKAT ASMAKAT SEYHAN – ADANA
Telefon: +90 322 4583838
Faks: +90 322 4582450
GSM:+90 533 7228001
E-Posta: yeksem@emo.org.tr

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.