65+ Yaşlı Hakları Derneği Kısa Film ve Kamu Spotu Yarışması

65+ YAŞLI HAKLARI DERNEĞİ
KISA FİLM ve KAMU SPOTU YARIŞMASI

Sevgili Kısa Film Yapımcıları,
Bizler “65+ YAŞLI HAKLARI DERNEĞİ” adında bir derneğin kurucularıyız.
Çevremizdeki çoğu insanın tüm karşı önerilerine rağmen, “Yaşlı” sözcüğünü
kullanmaktan çekinmedik, kendimizi doğru konumlandırmak istedik.

BU DERNEĞİ NİÇİN KURDUK
* Çünkü yaşlılık, yaşam döngüsünde bilgelikle buluşma noktası.
* Çünkü yaşlılarımız, yalnız kalmasın istiyoruz.
* Çünkü yaşlılarımız, hayatın içinde yaşlanabilsin istiyoruz.
* Çünkü kuşaklar, bir arada olsun istiyoruz.
* Çünkü yaşın, bir engel yaratmadığı, yaşsız yaşam mümkün olsun istiyoruz.
* Çünkü şehirlerimiz de, yaşımıza ayak uydursun istiyoruz.
* Çünkü yaşlılık hastalık, düşkünlük, yokluk, çaresizlikle özdeşleşmesin istiyoruz.
* Çünkü yaşlanma karşıtlığının yüceltildiği değil, Yaşlılarımızın onurlu, haysiyetli ama
gerekiyorsa destek alarak ama mutlu, huzurlu yaşayabildikleri bir toplum olmak
istiyoruz.
* Çünkü yaşlılarımızın hakları konuşulabilsin istiyoruz. Suiistimallere karşı onları
uyarabilmek ve gerekirse korumak istiyoruz.
* Çünkü yaşlılıkla ilgili tabu konular kalmasın istiyoruz.
* Çünkü yaşlılıkta sağlıklı ve aktif olmak, üretken olmak da mümkün, bu bilinsin
istiyoruz.
* Çünkü yaşlılarını eve kapatan, yalnız bırakan, onların sorunlarını görmezden gelen
bir topluma dönüşmek istemiyoruz.
*Çünkü ruh aslında hiç yaşlanmıyor.
Amaçlarımızı her yaştan insana, sinema diliyle anlatmanızı rica ediyoruz.
Yaşsız ruhlara dokunmak için…

YARIŞMA
Filmlerde ve Kamu Spotlarında Aranan Özellikler
+ Filmlerin süresi tercihen 5-10 dakikadır. Ancak bu tercih değerlendirme kriteri
değildir. Filmlerin süresi jenerik dâhil 20 dakikayı aşmamalıdır.
+ Kamu spotu kategorisine başvuracak filmlerin uzunluğu yaklaşık 1 dakika olmalıdır.
+ Filmler 2013 yılı ve sonrasında yapılmış olmalıdır.
+ Filmlerin daha önce herhangi bir ödül kazanmamış olması gerekmektedir.
+ Tür sınırlaması yoktur. Filmler kurmaca, deneysel, belgesel, animasyon
dallarında olabilir.
+ Filmlerin konusu, öyküleri ya da karakterleri doğrudan ya da dolaylı olarak “Yaşlılık”
üzerine olmalıdır.
+ Filmler, “Yaşlılık” konusunda doğru bilgileri içermeli ve olumlu iletiler vermelidir.
+ Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve içeriği kullanmakta
serbesttirler.
+ Yarışma şartlarına teknik ve içerik olarak uymayan filmler değerlendirilmeyecektir.

Başvuru Koşulları
+ Yarışma, bütün amatör ve profesyonel katılımcılara açıktır.
+ Katılımcılar, yarışmaya istedikleri sayıda filmle katılabilir.
+ Katılımcılar başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmalıdır; her film için ayrı bir form
doldurulup filmle birlikte göndermelidir.
+ Başvuru formuna
adresinden ulaşılabilir.
+ Yarışmaya katılacak filmler bir ekip tarafından yapılmış olsa da, başvuru yalnızca
bir yönetmen/yapımcı tarafından yapılmalıdır.
+ Filmler ( MPEG2, MP4 veya H.264 formatında ) DVD, SD MEMORY CARD veya
USB FLASH DRIVE üzerine kaydedilerek posta ile gönderilir.
+ Gönderilecek kopyalarının üzerine filmin adı, yönetmenin adı, filmin süresi ve filmin
türü yazılmalıdır.
+ Kopyaların gösterime uygun resim ve ses niteliği taşıması zorunludur. Bozuk
filmler, katılımcı yönetmenin uyarılmasına gerek kalmadan yarışma dışı bırakılır.
+ 65+ YAŞLI HAKLARI DERNEĞİ çalışanları ve onların birinci dereceden yakın
akrabaları bu yarışmaya katılamazlar.
+ Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Yarışmacılardan İstenen Ek Belgeler
+ Katılımcı (Yönetmen/Yapımcı) tarafından imzalanmış Başvuru Formu
+ Katılımcı (Yönetmen/Yapımcı) tarafından imzalanmış fotoğraflı kısa özgeçmiş
+ Başvuru belgelerini içeren DVD, SD MEMORY CARD veya USB FLASH DRIVE da
yer alacak dijital belgeler
– Katılımcı (Yönetmen/Yapımcı) tarafından doldurulmuş olan Başvuru Formu
– Katılımcıya (Yönetmen/Yapımcı) ait fotoğraflı kısa özgeçmiş
– Katılımcının (Yönetmen/Yapımcı) JPEG formatındaki fotoğrafı
– Filmden alınmış, JPEG formatında 2 adet fotoğraf
Başvuru formatlarına uygunluk değerlendirme ölçütleri arasında yer almaktadır ve
değerlendirme esnasında ayrıca dikkate alınacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ
Filmlerin son teslim tarihi 30 Eylül 2015
Seçici kurul değerlendirmesi 12 Ekim 2015
Jüri değerlendirmesi 30 Ekim 2015
Sonuçların açıklanması 2 Kasım 2015
Ödüllerin dağıtılması 31 Aralık 2015 tarihinden önce gerçekleştirilecektir.

Değerlendirme Koşulları ve Takvimi
+ Yarışmaya katılacak filmler, öncelikle yarışma komitesinin belirleyeceği ön seçici
kurul tarafından değerlendirilecektir. Ön seçici kurulun değerlendirmesi sonucunda ön
elemeyi geçerek finale kalan filmler jüri üyelerine sunulacaktır.
+ jürinin kararı kesindir.
+ Jürinin değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esastır.
+ Yarışmaya başvuran bütün filmler 12 Ekim 2015- 30 Ekim 2015 tarihleri arasında
ön seçici kurul tarafından değerlendirilecektir.
+ Ön Seçici kurul tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda finale kalan filmler
30 Ekim 2015- 2 Kasım 2015 tarihleri arasında jüri tarafından değerlendirilecektir.

Sonuç Duyurusu
Yarışma sonuçları basın yoluyla, elektronik posta ile ve
aracılığıyla
duyurulacaktır.

Yayım ve Telif Hakları
+ Ödül alan filmlerin ,65+ YAŞLI HAKLARI DERNEĞİ tarafından organize edilen
eğitim amaçlı etkinliklerde gösterilmesi, televizyonlarda ve internet ortamında tanıtım
ve eğitim amaçlı gösterime sunulması, yönetmeni/yapımcısı tarafından kabul edilmiş
sayılır. Ayrıca yine, ödül alan filmler, yönetmeni/yapımcısı onayı ile festivallere de
gönderilebilir.
+ Yarışmaya başvuran filmlerin kopyaları, 65+ YAŞLI HAKLARI DERNEĞİ arşivine
devredilmiş kabul edilir. Filmler, 65+ YAŞLI HAKLARI DERNEĞİ’nin ticari amaç
taşımayan faaliyetlerinde, yönetmeni/yapımcısı onayı ile, televizyon, internet, salon
programları, konferanslar, paneller vb. ortamlarda eğitim amacıyla gösterime
sunulabilir.
+ Yarışmaya katılan filmde telif ve izin hakkı doğuran “senaryo” ve “müzik” eserleri
kullanılmış ise bu eserlerle ilgili teliflerin yönetmen/yapımcı tarafından alınmış olması
gerekmektedir. Aksi durumda 65+ YAŞLI HAKLARI DERNEĞİ hiçbir yükümlülüğü ve
sorumluluğu kabul etmediğini beyan eder. Filmlerin gösterimi sırasında üçüncü
şahıslardan doğacak telif ve izin problemi eser sahibinin sorumluluğundadır.
+ Telif ve izin haklarıyla ilgili doğabilecek bir sorunda her ne sıfatla olursa olsun,
herhangi bir nam adı altında maddi veya manevi tazminat ya da hak ve alacak
talebinde bulunan ilgili üçüncü şahısların taleplerinde ve doğabilecek hukuki
uyuşmazlıklarda sorumluluk tek başına başvuru sahibine (yönetmen/yapımcı) ait
olacaktır.
+ Katılımcılar Başvuru Formu’nu imzalayarak, Yarışma Şartnamesi ve Başvuru
Formu’nun tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

ÖDÜLLER
Kısa Film:
Birincilik Ödülü: 8.000 TL
İkincilik Ödülü: 4.000 TL
Üçüncülük Ödülü: 2.000 TL

Kamu Spotu:
Birincilik Ödülü: 5.000TL
İkincilik Ödülü: 3.000 TL
Üçüncülük Ödülü: 1.500 TL
+ Belirtilen ödüller, ödül kazanan katılımcıların başvuru formunda beyan edecekleri
banka hesaplarına, net rakam olarak ödenecektir.

Filmlerin Teslim Günü, Yeri ve Koşulları
+ Filmler en geç 30 Eylül 2015 günü saat 16.00’a kadar iletişim bölümünde belirtilen
adrese, 65+YHD FİLM YARIŞMASI şeklinde belirtilmiş şekilde, elden veya kargo ile
teslim edilecektir. Belirtilen tarih ve saatten sonra gelen başvurular dikkate
alınmayacaktır. Geç teslimden ya da postada oluşabilecek eksiklik ve hasarlardan
yarışma idaresi sorumlu değildir.
+ Kargo ücreti gönderene aittir.

İletişim:
Film Teslim Adresi: Hüseyinağa Mah. Hamalbaşı Cad. Aydoğanlar Apt. No:4 Kat:5
34435 Beyoğlu/İstanbul
Mail: bilgi@yaslihaklaridernegi.org
Tel: 0212 358 0676
Web: www.yaslihaklaridernegi.org

Başvuru Formu İndir