6. Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi

Kongre Davet

KONGRE BAŞKANLARINDAN

Gelecek yüzyılda sağlık sistemleri teknolojik gelişmeler başta olmak üzere yeni gelişmelerle birlikte toplumların refah düzeyine daha fazla katkı sağlayacaktır. Özellikle internet ve bilişim alanlarında yaşanan gelişmelerle dünya daha da küçülecek, tüketiciler sağlık ve sağlık hizmetleri ile ilgili bilgileri evlerinden kolayca takip edebileceklerdir. Sağlık hizmeti sunan ve alanlar arasındaki bilgi alış verişi daha da artacaktır. Küreselleşme teknoloji transferi, araştırma geliştirme çalışmaları ile veri ve bilginin yayılması gibi bir takım gelişmelerle toplumlara sağlığı geliştirme yönünde önemli fırsatlar sunmakla birlikte kaynaklara ulaşımdaki eşitsizlikler gibi olumsuz sonuçları da beraberinde getirmektedir.

Bu nedenle gelecek yıllarda sağlık sektöründe yaşanacak gloabal değişim ve gelişmelerin “fırsat” ve “tehditler” açısından şimdiden tahmin edilmesi ve ülke sağlık sistemlerinin buna göre yeniden örgütlenmesi gerekmektedir. 21.yüzyılın ilk yirmi yılında sağlık sistemlerinin hem sağlık sisteminin içinden hem de dışından gelen bir dizi yeni baskılarla yüz yüze kalacağı öne sürülmektedir. Dışsal baskıların gelecekteki sağlık sistemlerine şekil vermede en az içsel olanlar kadar güçlü olacağı yönünde çok güçlü göstergeler bulunmaktadır. En güçlü dışsal gerçeğin ise, sağlık sistemlerinin içinde yer aldığı çevrenin artık ayrılmaz bir parçası olarak kalacağı tahmin edilen “piyasaların küreselleşmesi” olgusu olduğu öne sürülmektedir. Küreselleşmedeki trendler yeni olmamasına rağmen 20. yüzyılın sonunda etki alanının büyüdüğü gözden kaçmamaktadır. Bu nedenle Beşinci Uluslararası Hastane ve Sağlık Hizmetleri Yönetimi kongresinin ana teması Geleceğin Sağlık Sistemleri ve Küreselleşme olacaktır.

Kongre 16-19 2015 Aralık tarihlerinde Antalya’da gerçekleşecektir. Birçok uluslar arası kurum temsilcisi ve uzmanın katılacağı kongrenin amacı öncelikle Türkiye’de olmak üzere tüm dünyada sağlık hizmetleri sunumunda gelinen son noktayı, sunumda ve finansmandaki sorunları, bu sorunların kurumsal performans iyileştirme, verimlilik ve kalite üzerine etkilerini ve çözüm önerilerini Türkiye’den ve dünyadan katılacak sağlık profesyonelleri ile birlikte tartışma ortamı yaratmaktır. Amerika Sağlıkta Kalite Enstitüsü (AIHQ) ve Sağlık Akademisyenleri Derneği’nin işbirliği ve sektörde bulunan ilgili pek çok dernek ve kuruluşun desteği ile düzenlenecek olan Altıncı Uluslar arası Hastane ve Sağlık Yönetimi kongresine bildiri özeti ve poster sunumlarınız için davetlisiniz.

Altıncı Uluslararası Hastane ve Sağlık Yönetimi Kongresi, siz, sağlık yöneticilerine, sektörde lider olan sizlere yalın yönetim gibi yeni yönetim yöntemleri, etkili ve yeni yönetim becerileri, stratejik yönetim ve ilkeleri ve önemli insan kaynakları kapasiteleri yoluyla geleceği güvence altına alan çözümleri gösterecektir. Kongre süresince şu anki sağlık hizmetlerindeki trendler, gelecekteki yeniliklerin neler olduğu, kurumlarımızda uygulanabilirliliği ve teknolojik yenilikleri takip edebilmek için izlenmesi gereken adımlar, örnek uygulamalar, paneller, sizin katkıda bulunduğunuz sözlü ve poster sunumları ve çalıştaylar şeklinde tartışılacaktır. Ayrıca kongrede sağlık ekonomisinden, hasta akışı ve sağlık turizmine, kalite ve akreditasyon sistemlerinden, yeni ve çağdaş yönetim biçimlerine kadar sağlık yönetimi sorumluluklarının gerektirdiği tüm yönler ele alınacaktır.

Bu kongre katılımcılara;

Sağlık Kuruluşlarının verimlilik ve etkinliğini arttırabilmek için pratik fikirlere sahip olmak,

Her düzeydeki sağlık çalışanları ile sağlık hizmetlerinden yararlanan toplum üyelerinin, sağlık sorunları ve çözümleri konusundaki farkındalık ve bilinç düzeylerini geliştirmeye katkıda bulunacak bilgi ve öneriler sunmak,

Sağlık yöneticileri ve uzmanları ile toplumun diğer kesimleri arasında, sağlık ve hastane yönetimiyle ilgili dünya çapında geliştirilmiş bilgi ve deneyim birikiminin paylaşılması için gerekli işbirliğini ve koordinasyonu teşvik etmek gibi pek çok bilgi ve beceri sağlayacaktır.

Altıncı Hastane ve Sağlık Hizmetleri Yönetimi Kongresinde (www.hsyk-antalya.org) yer alan ana ve paralel oturumlarda sağlık sektörünün yönetim boyutu, bilgi yönetimi ve bilgi teknolojileri gibi aşağıda sunulan 20’ye yakın ayrı konu başlığı işlenecektir. 16-19 Aralık tarihleri arasında Antalya’ da gerçekleşecek olan kongremize akademik çevrelerden, kamu ve özel sektör uygulayıcılarına, bilim adamlarından, uzmanlara kadar seçkin yaklaşık 40 konuşmacı katılacak, konuyla ilgili ulusal ve evrensel çaptaki bilgi birikimlerini, konunun ilgili tarafıyla tartışmaya imkan sağlayacağı gibi uygulanabilir önerilerin yaşama geçirilmesini de teşvik edici bir zemin yaratacaklardır.

Kongrede tartışılacak bazı kongre başlıkları;

Geleceğin Sağlık Sistemleri

Kurumsal Mükemmelik

Kanıta Dayalı Yönetim

Küreselleşme ve Sağlık

Sağlık hizmetlerinde teknolojik gelişmeler

Sağlık Kuruluşları Yönetimi,

Sağlık kuruluşlarında finans yönetimi

Sağlık programı geliştirme

Hastane Organizasyonu ve Yönetimi

Sağlık hizmetlerinde pazarlama,

Sağlık kuruluşlarında stratejik yönetim

İnsan kaynakları yönetimi

Sağlık politikaları

Sağlık hizmetleri mevzuatı ve Etik

Sağlık enformasyon sistemler (sağlık bilişimi)

Sağlık Reformları

Sağlık Ekonomisi

Sağlık yönetiminde tahmin yöntemleri

Sağlık Hizmetlerinde Halkla İlişkiler

Sağlık Ve Sosyal Güvenlik Sistemler, Sağlık Sigortacılığı

Sağlık İletişimi.

Medikal Turizm

Kongrenin eş başkanları olarak toplumumuzun sağlık sorunları ve çözümleri konusundaki farkındalık ve bilinç düzeyinin de yükseltilmesine katkıda bulunacağına inandığımız, Antalya da gerçekleşecek kongremizde bize katılacağınızı umuyoruz.

Sizleri Aralık ayında aramızda görmekten onur duyarız.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Seval AKGÜN        Prof Dr. A.F. Al ASSAF

 

 

http://www.hsyk-antalya.org/

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.