6. KISADAN HİSSE KISA FİLM GÜNLERİ

BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ “6. KISADAN HİSSE KISA FİLM GÜNLERİ” KATILIM KOŞULLARI
 
 
Kısa Film Günleri Yönetmeliği
1.  Kısa  Film Günleri’ne  gönderilecek  olan  filmlerde  20  dakikadan  uzun  olmaması  kaydıyla  tür  sınırlaması  (kurmaca, animasyon, canlandırma, deneysel, belgesel) yoktur. Ancak seçici kurul uygun gördüğü  takdirde zaman sınırlaması kuralını kaldırabilir.
 
2.  Katılımcılar,  eksiksiz  doldurulmuş  başvuru  formu  ve  onaylanmış  katılım  koşulları  nüshası  ile  filmin  2  adet  DVD kopyasını  ve  tanıtım  cd’sini  21  Şubat  2012  tarihine  kadar  Bahçelievler  Belediyesi  –  Kültür  ve  Sosyal  İşler Müdürlüğüne ulaştırmış olmalıdırlar.
 
3.  Kısa  Film  Günleri’ne  gönderilecek  filmlerdeki  özgün  olmayan  müzik,  görüntü  vb.  kullanımlarında  kullanılan malzemenin telif hakları sorumluluğu katılımcılara aittir.
 
4.  Katılımcılar Kısa Film Günleri’ne birden fazla film ile katılamazlar. (Önceki yıllarda bu kural tam tersi idi, lütfen festivale en uygun gördüğünüz filminizi ulaştırınız)
 
5.  Filmler DVD formatında 2 ayrı kopya halinde gönderilir.
 
6.  Kopyaların  gösterime  uygun  resim  ses  niteliği  taşıması  zorunludur.  Bozuk  filmler,  katılımcı  yönetmenin  ve uyarılmasına gerek kalmadan gösterim dışı bırakılır.
 
7.  Gönderilecek DVD kopyaların üzerine açık bir şekilde; filmin adı, yönetmenin adı, filmin süresi yazılmalıdır.
 
8.  Kısa Film Günleri’ne katılan her film için; yönetmenin biyografisi, filmin konusu ve film ile ilgili resimlerin bulunduğu bir
tanıtım cd’si hazırlanıp başvuru ile gönderilmelidir. Bu bilgiler Kısa Film Günleri tanıtım broşürleri ve internet sitesinde kullanılacaktır.
 
9.  Filmin  daha  önceden  bir  festivale  katılmış  olması  ya  da  herhangi  bir  festivalde  ödül  kazanmış  olması  Kısa  Film Günleri’ne katılmasına engel değildir.
 
10. Festivale yapımı 2010 – 2011 ve 2012 yıllarına ait olan filmlerin başvuruları kabul edilecektir.
 
11. Yarışma başvuru belgesindeki imza sahibi, filmin yasal sahibi olmalıdır. Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu imza sahibini bağlar. Bu bilgeler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir 
 
12. Seçici  kurulun  seçimiyle  Kısa  Film  Günleri’ne  kabul  edilen  filmler,    Bahçelievler  Belediyesi  Kültür  ve  Sosyal  İşler Müdürlüğü arşivinde toplanır. Film haklarına sahip olan kişi\firma, başvuru formunu doldurarak, filmin yayınlanacağını taahhüt eder.
 
13. Gönderilen filmler Bahçelievler Belediyesi tarafından kesinlikle ticari olarak kullanılmayacaktır.
 
14. Katılımcı, Kısa Film Günleri’ne başvurduktan sonra filmini geri çekemez.
 
15. Bu formda belirtilen koşullara uymayan başvurular seçici kurul tarafından Kısa Film Günleri’nden çıkarılabilir.
 
16. Festivalin iptali için tüm haklar Bahçelievler Belediyesi’nde saklıdır.
 
17. Başvuran  filmlerin  değerlendirilmesi  seçici  kurul  tarafından  filmlerin  tamamı  izlenerek  yapılacaktır.  Değerlendirme sonucunda kabul edilen filmler 1 Mart 2012 tarihi itibari ile ilgili internet sitesi, e-mailler ve telefon yoluyla katılımcılara ildirilecektir.
 
18. Filmlerin  ve  başvuru  formlarının  ilgili  adrese  gönderilmesi  katılımcı  tarafından  yapılacaktır.  Gerekli  masraflar katılımcıya aittir.
 
19. Kısa  Film  Günleri  arşivinde  bulundurulacak  olan  DVD  kopyalar  ulusal  yada  uluslararası  festivallerin  yarışma  dışı
bölümleri ile daha başka uygun kültürel gösterimler için gönderilebilir. Bu durumda başvuru formunda imzası bulunan
yapımcı yada yönetmene haber verilir. 
 
20. Bu yönetmelik de belirtilmeyen diğer hususlarda, karar yetkisi, münhasıran Bahçelievler Belediyesi Kültür ve Sosyal
İşler Müdürlüğü tarafından belirlenen Değerlendirme Komitesine aittir.
 
21. Kısa  Film  Günleri’ne  başvuran  Katılımcılar;  Başvuru  Formu’na  imza  koyarak,  Kısa  Film  Günleri  Yönetmeliği  ve
Başvuru formlarının tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
 
Yukarıdaki Koşulları okudum ve kabul ediyorum.
Ad – Soyadı
İmza

 

Başvuru Gönderim Adresi
 
Bahçelievler Belediyesi – Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi
Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
 İSTANBUL

İletişim
 
 Tel.: 0212 441 98 93
E – Posta: [email protected]
İnternet : www.kisadanhisse.com
twitter.com/kisadanhisse
facebook.com/kisadanhisse
[email protected]