5. Ulusal Mekatronik Mühendisliği Öğrenci Kongresi

MeMÖK 20145. Ulusal Mekatronik Mühendisliği Öğrenci Kongresi24 Mayıs 2014Atılım Üniversitesi, Ankara, Türkiye Mekatronik Mühendisliği Öğrenci Kongresi (MeMÖK), 2010 yılından beri Atılım Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü tarafından geleneksel olarak düzenlenmektedir. MeMÖK’ün öncelikli amacı Türkiye’de mekatronik mühendisliği bölümlerinde okuyan veya mekatronik mühendisliği konularında çalışan lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini bir araya getirerek üniversitelerde sürdürülen veya tamamlanan araştırma çalışmalarının paylaşıldığı ve tartışıldığı bir platform oluşturmaktır. MeMÖK’de sunulan bildiriler aynı zamanda elektronik ortamda bildiri kitabı olarak da basılmakta ve böylece Türkçe kaynak veritabanına da önemli bir katkı sağlanmaktadır. MeMÖK’ün Türkiye çapında düzenli olarak organize edilen bir öğrenci kongresi halinde devam etmesi, mekatronik mühendisliğinin ve mekatronik mühendisliği eğitiminin toplum tarafından daha iyi tanınması açısından önem taşımaktadır. Bu nedenle 5. Ulusal Mekatronik Mühendisliği Öğrenci Kongresi’ni (MeMÖK2014) 24 Mayıs 2014 tarihinde yine Atılım Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü’nün öncülüğünde ve ev sahipliğinde gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz. MeMÖK2014 organizasyon komitesi Atılım Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ve ODTÜ’den öğretim üyelerinin katılımıyla oluşturulmuştur. Sizleri MeMÖK2014’e bildiri göndererek yukarıdaki hedeflerimize hep beraber ulaşmak için katkı vermeye davet ediyoruz. Herhangi bir kayıt ücreti alınmadan sponsor destekleri ile gerçekleştirilecek olan MeMÖK 2014’e öğrencilerin kendi yaptıkları çalışmaları içeren bildirilerle katılmaları beklenmektedir. Varsa çalışmanın danışmanı olan öğretim elemanının ismi bildiri yazarları arasında olabilir, ancak bildiriyi öğrencilerin sunmaları kongreye katılım için zorunluluktur. MeMÖK2014’e aşağıda listelenen örnek konu başlıklarında lisans, yüksek lisans veya doktora düzeyinde gerçekleştirilen araştırma, tasarım ve uygulamaları içeren çalışmaları kapsayan bildirilerinizi gönderebilirsiniz. Bildiri konuları listelenen aşağıda başlıklar ile sınırlı değildir, mekatronik mühendisliği ile ilgili olabilecek diğer konularda yapılan çalışmalar da değerlendirme kapsamına alınabilecektir. Örnek Bildiri Konuları
Eyleyici teknolojileri
Algılayıcı teknolojileri
Yapay zeka
Biyorobotlar
Giyilebilir robot sistemleri
Savunma/güvenlik robotları
Rehabilitasyon robotları
Uçan Robotlar
Görüntü işleme
İnsansız/İnsanlı hava ve kara araçları
Koloni robotlar
Yenilenebilir Enerji Sistemleri

Aşağıdaki önemli tarihler tablosunda da görüleceğe üzere, MeMÖK2014’e bildiri gönderme tarihi 4 Nisan 2014 olarak belirlenmiştir. Hakem değerlendirmeleri sonucunda kongrede sunulmaya ve bildiri kitabında basılmaya uygun görülen bildiriler yazarlara 18 Nisan 2014 tarihinde bildirilecektir.

Önemli Tarihler:
Bildirilerin tam metninin düzenleme kuruluna ulaşması
4 Nisan 2014
Bildiri değerlendirme sonuçlarının yazarlara bildirilmesi
18 Nisan 2014
Bildirilerin yayına hazır tam metinlerinin düzenleme kuruluna ulaşması ve yazarlar için kayıt
5 Mayıs 2014
Konferans programının duyurulması
20 Mayıs 2014
Konferans tarihi
24 Mayıs 2014

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.