5. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu

Değerli Bilim İnsanı,

Bilimsel gelişmenin ve akademik hayatın başlangıcı olarak tanımlayacağımız Lisansüstü eğitim, bilimsel bilginin üretildiği ilk aşamadır. 2016 yılında Gaziantep Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 1. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu ulusal çapta kabul görmüş ve İşletme Bölümü Akademisyenleri ve Lisansüstü öğrencilerini ilk kez bir araya getirerek büyük bir sinerji yaratmıştır. 2. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu 2017 yılında Uludağ Üniversitesi ev sahipliğinde, 3. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu Gazi Osmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü ev sahipliğinde ve 4. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.

5.si Düzenlenecek olan “Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu” Üniversitelerimizin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden Bilim İnsanın katılımı ile Afyon Kocatepe Üniversitesinin ev sahipliğinde 02-03-04 Nisan 2020 tarihlerinde Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde gerçekleştirilecektir.

Sempozyum amacı; Lisansüstü İşletme Öğrencilerini ve akademisyenlerimizi bir araya getirerek Bilimsel çalışma, uygulama ve deneyimleri paylaşmak, Bilimsel ve Sosyal etkileşimi sağlamak, Bilim İnsanları arasında işbirliğini geliştirmek, yeni bakış açıları ve çalışma alanlarının oluşmasına katkı sağlamaktır. Özellikle Lisansüstü öğrencilerimizin hocaları ve danışmanları ile Bilimsel Araştırma ortamı yaratmak en önemli hedefimizdir. Nitelikli bildirilerin makaleye dönüştürüldüğünde ulakbim ve uluslararası alan endekslerinde taranan ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanması konusunda destek sağlanacaktır.

Türkiye’nin araştırma odaklı devlet üniversitesi olan Afyon Kocatepe Üniversitesi olarak siz değerli bilim insanlarını, 02-03-04 Nisan 2020 tarihlerinde Termalin Başkenti Afyonkarahisar’ın güzel ilçesi Şehr-i Şifa Sandıklı‘da ev sahipliğini yapacağımız 5. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu’nda görmekten mutluluk duyacağımızı belirtir, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Prof. Dr. Belkıs ÖZKARA
Afyon Kocatepe Üniversitesi
5. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu
Dönem Başkanı

Sempozyum Konuları:
Muhasebe ve Finansman
Sayısal Yöntemler
Üretim Yönetimi ve Pazarlama
Yönetim ve Organizasyon

Sempozyum Tarihi 2-3-4 Nisan 2020
Genişletilmiş Özet Son Gönderim Tarihi 16 Şubat 2020
Kabul Edilen Bildirilerin Açıklanma Tarihi 13 Mart 2020
Son Kongre Kayıt Tarihi 16 Mart 2020