4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Çağrısı Ön Duyurusu

Bilim Fuarları
TÜBİTAK Bilim Fuarları

4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Çağrısı Ön Duyurusu

2017-2018 Dönemi 4006 – TÜBİTAK Bilim Fuarları çağrısına başvuruların 2017 yılı Ekim
ayı içerisinde http://bilimiz.tubitak.gov.tr adresi üzerinden alınması planlanmaktadır.

Çağrı Amacı:
4006 –TÜBİTAK Bilim Fuarları çağrı programı, 5-12. sınıf öğrencilerinin öğretim programı
çerçevesinde ve kendi ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri konular üzerine araştırma
yaparak araştırmalarının sonuçlarını sergileyebilecekleri ve eğlenerek öğrenebilecekleri bir
ortam sunan bilim fuarlarına destek verilmesini amaçlamaktadır.

4006 – TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı ile hedeflenen genel amaçlar
şunlardır:

• Bilimin ve bilimsel çalışmaların yeni nesiller tarafından benimsenmesi ve teşvik
edilmesi,
• Bilimin günlük hayatla ilişkilendirilmesi,
• Bilim kültürünün yaygınlaştırılması,
• Okul ortamının; öğrenilen ve araştırılan dinamik bir yapıya dönüştürülmesi,
• Araştırma tekniklerinin, raporlamanın ve sunum becerilerinin tabana yayılarak genç
bireylere kazandırılması,
• Farklı bilişsel, duyuşsal ve psikomotor seviyedeki her çocuğa proje yapma fırsatının
sunulması,
• Öğrencilere işbirliği içerisinde proje yapma konusunda yeni ortam ve olanakların
sağlanması,
• Öğrenciler üzerindeki yarışma baskısının ortadan kaldırılarak proje yapmanın
eğlenceli taraflarının ön plana çıkarılması,
• Gerçek hayattaki soru ve sorunlara çözüm bulunmasında bilimsel çalışmaların ve
bulguların öneminin öğrenciler tarafından uygulanarak / yaşanarak bilimsel çalışmalarla
ilişkilendirilmesinin sağlanmasıdır.

Çağrı Kapsamı:
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir devlet okulu veya Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM)
bünyesinde, 5-12. sınıf öğrencileri tarafından proje yapma süreçleri takip edilerek
hazırlanmış projelerden oluşan ve yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde düzenlenen proje
sergileri 4006 – TÜBİTAK Bilim Fuarları kapsamında yer alabilir. 2017 – 2018 eğitim öğretim
yılı için, 4006 – TÜBİTAK Bilim Fuarları 14 Nisan – 1 Haziran 2018 tarihleri arasında bir veya
iki gün olacak şekilde her okulun kendi sınırları içerisinde gerçekleştirilir.

Başvuru Koşulları:
– Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 5-12. sınıflar arasında eğitim öğretim hizmeti veren
devlet okulları ile BİLSEM’ler 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı’na
başvuru yapabilir.
– Öğretim programlarında fizik, kimya, biyoloji, matematik, Türkçe vb. derslere yer
veren Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Mesleki Eğitim Merkezleri başvuru yapabilir.
– Bünyesinde 5-12. sınıfların eğitim gördüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı görme,
işitme ve zihinsel engelliler okulları da 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme
Programı için başvurabilir.
– Özel okulların başvuruları kabul edilmemektedir.
– Programa başvurular proje yürütücüsü tarafından yapılır. Başvuru yapan okulda
veya BİLSEM’de kadrolu ya da tam zamanlı görevlendirilmiş bir öğretmen, proje
yürütücüsü olabilir.
– Başvurular http://bilimiz.tubitak.gov.tr adresinden çevrimiçi olarak (E-imza
ihtiyacı olmadan) alınacak olup, sözleşmeler; desteklenmesine karar verilen
projelerin sözleşmelerinin taraflarca imzaları; Başbakanlık koordinasyonu ile
kamuda yürütülen “Bürokrasinin Azaltılması ve Mevzuatın Sadeleştirilmesi“
çalışmaları doğrultusunda elektronik ortamda E-imza aracılığıyla yapılacaktır.
Bu çerçevede sözleşmelerin imza süreçleri başlamadan önce, sözleşmelerde
imzası alınacak olan okul müdürünün, il / ilçe Milli Eğitim Müdürü’nün ve proje
yürütücülerinin mutlaka “Kamu Sertifikasyon Merkezi”nden “Nitelikli Elektronik
Sertifika (E-imza)” almaları gerekmektedir.
– Desteklenen Proje Yürütücülerine, projenin sonuçlanması halinde, proje destek
bütçesinin %5’i kadar PTİ (Proje Teşvik İkramiyesi) ödemesi yapılacaktır.
– Her okuldan ve BİLSEM’den sadece bir 4006 proje başvurusu yapılabilir.
– Okul / BİLSEM müdürü ve / veya müdür yardımcıları, proje yürütücüsü olamaz.
– 4006 – TÜBİTAK Bilim Fuarları düzenlemek için Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı
okullar (hizmet alanı 1, 2, 3, 4 için) ve BİLSEM’ler 20 proje sergilemelidir. Bu
koşul, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 5. ve 6. hizmet alanlarında bulunan
okullar için 10 proje, görme, işitme ve zihinsel engelliler okulları için en
az 5 proje olarak belirlenmiştir (robot kitleri ile proje yapmak isteyen
okullar için de belirtilen koşullar geçerlidir).

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

1 × 4 =