4. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı

IV. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Anafartalar Yerleşkesinde bulunan Eğitim Fakültesi’nde gerçekleştirilecektir.

Yükseköğretimde Öğrencileri Yeniden Düşünmek: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar
Son yıllarda yükseköğretim, üç temel değişimden etkilenmektedir. Birincisi, toplumsal, ekonomik, ve kamu yönetimine ilişkin ihtiyaçlarının değişmesi ve bunun sonucunda uygulanan genişleme politikaları ile ilişkili olarak, yükseköğretime olan talep hızla artmıştır. Bu durum beraberinde, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde yükseköğretimin kitleselleşmesini getirmiştir. İkincisi, bilişim teknolojilerindeki yeniliklerle paralel olarak gelişen öğretim teknolojileri, öğretim ve öğrenme süreçlerinin yapısında bazı değişiklikler yapılmasını zorunlu kılmıştır. Son olarak da artan bölgesel, ulusal ve uluslararası hareketlilik eğilimleri, yükseköğretim dahil olmak üzere, birçok toplumsal kurum ve organizasyonun demografik olarak çeşitlenmesine yol açmıştır.

Yukarıda bahsedilen bu gelişmeler, farklı geçmişleri, ihtiyaçları ve beklentileri olan talep gruplarının katılımı ile birlikte yükseköğretimde öğrenci çeşitliliğinin artmasına sebep olmaktadır. Bu ortamda, yükseköğretim kurumlarının farklı öğrenci ihtiyaçlarına zamanında ve anlamlı bir şekilde cevap verebilmesi beklenmektedir. Bu nedenle, politika yapıcıların ve yükseköğretim liderlerinin, öğrenci ihtiyaçlarını ve bu ihtiyaçların beraberinde getirdiği fırsatları ve zorlukları analiz etmesi, ve uygun mekanizmalar yaratması gerekmektedir. Bu noktada, yükseköğretimdeki öğrencilerin daha iyi anlaşılması ve kurumların bu yeni öğrenci kitlesine daha kaliteli eğitim deneyimleri sağlayabilmeleri için iki temel soru yol gösterici olacaktır:

Öğrenci kitlesinde değişimler nelerdir?
Yükseköğretim bu sürekli değişen öğrenci toplululuğuna nasıl cevap verebilir?
Yükseköğretim öğrencilerinin profilini ve ihtiyaçlarını ve yükseköğretim kurumlarının öğrencilere verdikleri tepkileri anlamak, bazı temel konuların incelenmesini gerektirmektedir. Bu bağlamda, 4. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı (IHEC2019) öğrencilerin farklı özellikleri ve beklentileri ile bu özellik ve beklentilerin yükseköğretim bağlamında getirdiği fırsatları ve zorlukları anlamayı ve bu temelde göz önünde bulundurulması gereken konuları tartışmayı hedeflemektedir.

Konferans Konu Başlıkları
Değişen öğrenci kitlesi
Öğrencilerin akademik, psikolojik, sosyal ve kültürel gelişimi
Öğrenmede öğrencinin katılımı
Akademik destek, mentörlük ve kariyer planlama
Lisansüstü eğitim ve lisansüstü öğrenciler
Yükseköğretime erişim ve öğrenci devamlılığı
Yükseköğretimde öğrenci ölçme ve değerlendirmesi
Hayat boyu öğrenme, yetişkin eğitimi, sürekli eğitim
Uzaktan ve sanal öğrenme, açıköğretim
Küreselleşme, uluslararasılaşma ve öğrenci hareketliliği
21. yüzyıl öğrenme alanları
Öğrencilerin finansmanı
Gençlik çalışmaları

Sizleri IHEC2019’da ağırlamaktan mutluluk duyacağımızı belirtir, iyi çalışmalar dileriz.

Saygılarımızla,
IHEC2019 Düzenleme Kurulu

Özet Gönderimi ve Panel Başvuruları İçin Son Gün
7 Temmuz 2019

http://yocad.org.tr/konferanslar/4-uluslararasi-yuksekogretim-calismalari-konferansi-ihec-2019