4. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi

4. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi

Kongremizin bu seneki tematik konusu “Göç ve Dil Öğretimi” olup bu konularda yapılan çalışmalara öncelik tanınacaktır. Bunun yanında kongre yabancı dil olarak Türkçe Öğretimi ile ilgili diğer konulara da açıktır.

Kongrenin resmi dilleri Ukraynaca, Türkçe ve İngilizcedir.

Dördüncüsünü 12-13 Ekim 2018 tarihlerinde Kiev Milli Dil Bilim Üniversitesi’de (Kiev) gerçekleştirmeyi planladığımız, kongremizin ana teması “Göç ve Dil Öğretimi” olarak belirlenmiştir. Sakarya Üniversitesi (SAU), İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMU) ve Kiev Milli Dil Bilim Üniversitesi olarak siz değerli akademisyenleri Kiev’de ağırlamaktan büyük mutluluk ve onur duyacağız.

Kiev’de düzenlenecek olan Kongre’nin katılımcılar ve düzenleyenler açısından verimli ve başarılı geçmesi ve olumlu sonuçlar ortaya koyması en büyük dileğimizdir.

4. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi’nde sizleri Kiev’de konuk etmekten memnuniyet duyacağız.

Saygılarımızla.

Düzenleme Kurulu

KONGRE KAPSAMI VE KONULAR
Göç, dil eğitimi ve mültecilerin yaşadığı dil sorunları (Ana tema)
Yabancılara Türkçe öğretimi
Dil politikaları ve Türkçenin öğretimi
Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi ve öğretmen yetiştirme
Türkçenin Türkiye’de yabancı dil olarak öğretimi
Dünyada Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi
Türkçenin öğretiminde mevcut uygulamalar, sorunlar ve çözüm önerileri
Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde Türkiye’deki üniversitelerin mevcut uygulamaları, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri
Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde yurt dışındaki üniversitelerin uygulamaları, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri
Türkçenin yurtdışında ana dili olarak öğretimi
Iki dillilik
Iki dilli eğitim politikaları
Iki dillilerin eğitiminde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri
Çok kültürlü eğitim ortamları
Dijital dönem ve yabancı dil eğitimine etkileri
Iki dillilik ve toplumdilbilim
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dilbilimsel yaklaşımlar
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde ders araç gereçlerinin durumu
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin gelecek perspektiflerine yönelik çalışmalar
İki dilllerin dil öğretimlerinde gelecek perspektifleri üzerine çalışmalar
İki dillilere Türkçe öğretiminde ders araç gereçlerinin durumu

ÖNEMLİ TARİHLER
15 Temmuz, 2018 – Erken kayıt için bitiş tarihi
21 Ağustos, 2018 – Bildiri başvurusu için bitiş tarihi
1 Eylül, 2018 – Geç kayıt için bitiş tarihi
15 Eylül, 2018 – Kongre programının duyurulması
12-13 Ekim, 2018 – Kongre
30 Kasım, 2018 – Tam metinlerin gönderimi için son tarih

http://www.icotfl.sakarya.edu.tr/