4. ODTÜ Lisans Öğrencileri Felsefe Kongresi

4. ODTÜ Lisans Öğrencileri Felsefe Kongresi

Kongre Hakkında Genel Bilgiler

Kongremizde her konuşmacıya 30 dakika sunum 30 dakika soru-cevap olmak üzere 1 saat ayrılmaktadır.

Kongre öncesinde tanışma toplantısı sonunda veda yemeği belirtilecek olan yer ve zamanda yapılacaktır.

Katılım ücreti bulunmamaktadır.

Kongremiz olanak yetersizliğinden ötürü katılımcıların masraflarını karşılayamamaktadır. Ancak iletişime geçmeniz durumunda kalacak yer konusunda yardımcı olunabilir.

Her konuşmacıya sunum sonunda katılım için teşekkür belgesi verilir.

*Öğrencilerin ilgi duydukları alanlarda kendilerini özgürce ifade edebilmeleri ve çalışmalarını devam ettirebilmeleri amacıyla kongrenin konusu serbest bırakılmıştır.

*Sunumlar türkçe olacaktır.

27-28 Nisan 2019

(Bildiri özetleri için son teslim tarihi: 1 Mart 2019 )

Özetler

Konferansa gönderilmek istenilen özet bildirileri Türkçe olup 500-1000 kelime arasında olmalıdır. Gönderiler e-posta vasıtası ile yapılacaktır. Özetlerin değerlendirilmesi kör hakemlik usulü ile yapılacaktır; bu sebeple lütfen özetlerinizde herhangi bir biçimde anonimliği bozacak bir bilginin olmadığından emin olunuz.

Özetlerinizi ‘odtulisansfelkon@gmail.com ‘ adresine “1 Mart 2019 saat: 23.59’a” kadar gönderiniz. Özetler üzerinden yapılacak değerlendirme sonuçları “15 Mart 2019” tarihinde “olumlu” veya “olumsuz” olarak tarafınıza bildirilecektir.

Değerlendirme ve Kabul

Özetler hakkında son “ret” ve “kabul” değerlendirmeleri hakemlerden alınan geri dönüşlerin en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanması ve en yüksek puan alanların sunum programına dahil edilmesi ile olacaktır.

http://lisanskongre.phil.metu.edu.tr