33.Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu

33.Türkiye
Muhasebe Eğitimi

Sempozyumu33rd Turkey
Accounting Education
Symposium

23-27 Nisan 2014

Dijital Çağda Muhasebe Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar
New Approaches in Accounting Education in the Digital Age

Anadolu Üniversitesi olarak 33.sünü düzenlemekten onur duyduğumuz “Uluslararası Katılımlı” Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumunun ana teması “Dijital Çağda Muhasebe Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar” olarak belirlenmiştir.

Büyük bir hızla değişen ve küreselleşen dünyamıza bu değişim ivmesini kazandıran temel unsur, yeni ve ileri teknolojilerdir. Özellikle dijital teknolojilerin devreye girmesiyle, konu basitçe bilgisayar kullanımı gibi artık konvansiyonel sayılabilecek araçların çok ötesine geçerek; çok yönden ve çok noktadan birbirine bağlı, çevrimiçi, etkileşimli, hızlı, güvenilir, kolay ve her yerden erişilebilir, kolay öğrenilebilir ve duyusal özellikler taşıyan platformların ortak kullanımına dönüşmüştür. Belirtilen belli başlı özellikleriyle gelişen durum; yaşam biçimlerimize, ekonomiye ve siyasete dek uzanan etkilere sahiptir. Bu bakımdan konuyu sadece teknolojinin ilerlemesi olarak nitelemek yetersiz kalmaktadır. Yeni bir çağ başlamıştır ve bu çağ “Dijital Çağ” olarak adlandırılmaktadır.

Sempozyum özelinde, dijital çağda araçlarıyla ve etkileriyle muhasebenin geleceğini nasıl öngörmeliyiz ve bu çağın gereksinmelerini yerine getirecek bir muhasebe eğitiminin tasarımını nasıl gerçekleştirmeliyiz sorusunun yanıtını aramayı ve tartışmayı istiyoruz.

Sempozyum Konuları

Sempozyum perspektifine uygun olarak konuyu şu alt başlıklarda tartışmayı öneriyoruz:
Dijital çağda muhasebe eğitiminin yeni araçları ve yöntemleri
Dijital çağda muhasebeyi öğrenme
Dijital çağda denetim
Dijital çağda üretim süreçleri ve muhasebeye yansımaları
Dijital çağda yönetim ve Muhasebe
Dijital çağda muhasebe kültürü
Dijital çağın muhasebe düzenlemeleri ve standartları
Bu alana yönelik karşılaştırmalı çalışmalar
İlgili görülebilecek diğer konular

Önemli Tarihler

Bildiri özetlerinin son teslimi : 31 Aralık 2013
Bildiri tam metinlerinin son teslimi : 28 Şubat 2014
Bildiri kurulunun bildirileri değerlendirmesi : 15 Mart 2014
Sempozyum programının duyurulması : 1 Nisan 2014

İletişim

Anadolu Üniversitesi, Yunusemre Kampüsü
İşletme Fakültesi 26470 Tepebaşı/Eskişehir/TÜRKİYE

+90 (222) 335 59 47
+90 (222) 335 05 80 / 3260

Prof. Dr. Melih Erdoğan : +90 (532) 331 28 55
[email protected]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.