3. Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu

Kıymetli Akademisyenler, Araştırmacılar, Kırsal Turizme Hizmet eden Kamu ve Özel Sektör Temsilcileri ve
Turizm Gönüllüleri,

Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi önderliğinde 3. Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu 10 – 12 Ekim 2014 tarihleri arasında turizmin başkenti Antalya’da yapılacaktır.
3. Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu’nun ana amacı, ülkemizde Kırsal Kalkınma çabalarında, Kırsal Turizm faaliyetinin istenen ve beklenen yerini almasına katkı vermektir. Bu bağlamda, Kırsal Turizm alanında yaşanan gelişmelerin, yapılan araştırmaların paylaşılacağı bilimsel ortamı oluşturmak, akademisyen, araştırmacı ve sektör temsilcilerini bir araya getirerek görüş alışverişinde bulunmak hedeflenmektedir.
Siz değerli katılımcıları, Antalya’mızda misafir etmekten büyük bir onur duyacağımızı belirtir, sempozyuma katkı vermenizi bekler, Antalya’da buluşmak dileği ile selam ve saygılarımı sunarım.

Prof. Dr. Kemal ESENGÜN
Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı

NEDEN KIRSAL TURİZM SEMPOZYUMU?
Kırsal turizm, günümüzde dünyanın pek çok ülkesinde uygulanan bir turizm türüdür. Kırsal turizmin bu denli yaygınlaşmasında; turizmde yeni arayışlar, turistlerin beklentilerindeki değişmeler, yeni yerlerin ve yerel kültürlerin keşfine duyulan ilginin artışı, kitle turizmine tepkiler rol oynadığı gibi, özellikle de kırsal turizmin kırsal kalkınmada bir araç olarak görülmesi, giderek daha fazla önem kazanmasını beraberinde getirmiştir.
Kırsal turizmin yerel boyutta kırsal kadına istihdam sağlayarak, yerel ekonomileri canlandırarak ve göçü önleyerek sosyo-ekonomik kırsal kalkınmaya katkı vermektedir. Ayrıca, kırsal kültürün yok olmasını önlemekte, doğal çevrelerin korunmasına destek vermekte, diğer turizm türleriyle kolaylıkla bütünleşebilmekte, turizmin on iki ay yapılabilmesine fırsat tanımakta, küçük gruplarla yapılarak kitlesel turizme yol açmamaktadır. Kırsal turizmin bütün bu yararları göz önüne alındığında, Türkiye’de de planlı ve kontrollü biçimde mutlaka uygulanması gerektiği gözler önüne serilmektedir.
Söz konusu sempozyumu geleneksel hale getirmek amacıyla Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi (www.nobel.gen.tr) olarak ULUSAL KIRSAL TURİZM SEMPOZYUM ’larını üniversiteler ve ilgili kuruluşlarla birlikte organize etmekten büyük memnuniyet duyuyoruz.

Daha Nice Kırsal Turizm Sempozyumlarında görüşmek üzere…

SEMPOZYUM KONULARI
Kırsal turizme kavramsal yaklaşım, kırsal turizmin önemi ve etkileri
Kırsal turizm ve kırsal kalkınma ilişkisi (kuramsal yaklaşım ve uygulamalar)
Kırsal turizmle bütünleşen turizm türleri (ekoturizm, agroturizm, agroekoturizm, çiftlik turizmi, kültürel turizm, macera turizmi, doğa turizmi, inanç turizmi vb)
Dünyada ve Türkiye’de kırsal turizm örgütlenmesi ve yönetimi, işletmeciliği ve pazarlaması,
Dünya’da ve Türkiye’de kırsal turizm politikası, ilgili yasalar, plan, program ve projeler
Dünyada kırsal turizmin başarılı örnekleri
Türkiye’nin kırsal turizm potansiyeli (Türkiye geneli, coğrafi bölgeler, iller vb)

SEMPOZYUM TAKVİMİ

Duyuru Başlangıcı : 11 Kasım 2013
Bildiri Özetlerinin Son Gönderilme Tarihi: 01 Temmuz 2014
Özet Sonuçlarının Bildirilmesi: 25 Temmuz 2014
Bildiri Tam Metinlerinin Son Gönderilme Tarihi: 15 Eylül 2014
Bildiri Katılım Ücretinin Yatırılmasının Son Günü: 08 Ekim 2014
Sempozyum Tarihi: 10-12 Ekim 2014

www.kirsalturizm.gen.tr

e.posta : kirsalturizmsempozyumu@gmail.com

İLETİŞİM
Prof. Dr. Kemal ESENGÜN
www.kirsalturizm.gen.tr
E-posta: kirsalturizmsempozyumu@gmail.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.