27. Ulusal Kimya Kongresi

Değerli Kimyacılar, Kimya Paydaşları, Kimya Severler,

İlki 1984 yılında Erzurum’da Atatürk Üniversitesi Kimya Bölümü ve Türkiye Kimya Derneği tarafından düzenlenen Ulusal Kimya Kongre’lerinin 27. Ulusal Kimya Kongresi, Şehitler Diyarı ÇANAKKALE’mizde Çanakkale Deniz Zaferi ve Savaşlarının 100. Yılında, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 23-28 Ağustos 2015 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Çanakkale Ruhu ile kardeşlik ve dayanışmanın en güzel göstergelerinden biri olmak üzere, ülkelerin kalkınmışlığında önemli ölçülerden olan KİMYA alanında TÜRKİYE’nin birikimini yansıtan tüm Kimyacıları, Kimya Paydaşlarını ve Kimya severleri 27. Ulusal Kimya Kongresi için ÇANAKKALE’de buluşturmak, tanıştırmak, kaynaştırmak, ortak hedeflere yeni birliktelikler oluşturmak üzere davet ediyoruz.

KİMYA 2015’de daha öncekilerden farklı olarak, Anabilim Dalı esası değil, güncel araştırmaları içerecek 8 eşzamanlı konu esaslı oturumlar -Analiz, Sentez, İlaç ve Kozmetik, Malzeme, Yüzey ve Kataliz, Çevre ve Enerji, Gıda ve Doğal Ürünler ile Eğitim, İş ve Kültür- oluşturulmuştur. Kimya ile ilgili katkı sunabilecek her kesimin yer bulabileceği alt konu başlıkları ile oturumların zenginleşmesi ve farklı alanlarda olup benzer konularda çalışanların tanışma zeminini oluşturma tasarlanmıştır.

Kongre sürecinde, Davetli Genel Konuşmacılar yanı sıra aynı anlı oturumlarda Alan Konuşmacıları sunumları, Bilim Kurulunun değerlendirmesiyle belirlenecek sözel ve basılı-asılı sunumlar yer alacaktır. Ayrıca, ülkemizin kalkınmasında öncelikli alanlardan 3 konuda –İlaç, Enerji ve Malzeme- Açık oturumlarla sorunların çözümüne yönelik Üniversite-Sanayi ve Bürokrasi’den uzman görüşleri öne çıkarılacaktır.

Yapılacak sunumlar Bilimsel içerik ve Anlatım dili yönüyle Bilim Kurulu, Davetli Konuşmacılar ve Katılımcılar tarafından değerlendirilecek, en iyileri ödüllendirilecektir.

Tarih ve Doğa zengini ÇANAKKALE’mizde Lisans Öğrencisinden Emekli Kimya gönüllülerimize Ülkemizin Kimya alanında gelişmişliğine katkı sağlamak isteyen herkesi 23-28 Ağustos 2015 tarihlerinde 27. Ulusal Kimya Kongresi için bekliyoruz.

 

Prof. Dr. Mehmet AY
Düzenleme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Mehmet MAHRAMANLIOĞLU
Türkiye Kimya Derneği Başkanı

 
KONU BAŞLIKLARI

1- ANALİZ
1.1 Spektroskopi
1.2 Kromatoğrafi-Elektroforez
1.3 Kemometri
1.4 Mimetik
1.5 Adli Tıp Analizleri
1.6 Algılayıcılar ve Analiz
1.7 Atık Analizleri
1.8 Gıda Analizleri
1.9 Tarımsal Analizler
1.10 Elektroanaliz
1.11 Tanınmış/Akredite Analiz Laboratuvarları
2- SENTEZ
2.1 Kiral Sentez
2.2 Ligant Sentezi
2.3 Biyoteknolojik Sentez
2.4 Karmaşık Moleküller
2.5 Hesapsal Sentez
2.6 Kimyasal silah-Patlayıcı
2.7 Tarım Kimyasalları
2.8 Yapı Kimyasalları
2.9 Bor Kimyasalları
2.10 Yeşil Kimyasal Sentez
3- İLAÇ VE KOZMETİK
3.1 İlaç Etken Bileşeni
3.2 İlaç Tasarımı-Geliştirme
3.3 Denetimli Salım
3.4 Tamamlayıcı Tıp
3.5 Kozmetikler ve Zararları
3.6 Zehirlilik ve Yan Etkiler
3.7 AR-GE/ÜR-GE ve Sorunlar
3.8 Biyoteknoloji ve İlaç
3.9 Yerli İlaç Üretimi
3.10 Patent ve Jenerik İlaç
4- MALZEME
4.1 Plastik, Kauçuk ve Polimerler
4.2 Kompozitler
4.3 Akıllı malzemeler
4.4 Nanoteknolojik Ürünler
4.5 Seramikler ve Camlar
4.6 Biyomalzemeler
4.7 Tekstil Malzemeleri
4.8 Yapı Malzemeleri
4.9 Ambalaj Malzemeleri
4.10 Aşınma ve Dayanıklılık
4.11 Yenilenebilir Malzemeler
4.12 Termoelektrik Malzemeler
5- YÜZEY VE KATALİZ
5.1 Yüzey ve Gözeneklilik
5.2 Tekfazlı Katalizör Teknolojisi
5.3 Çokfazlı Katalizör Teknolojisi
5.4 Biyokataliz Teknolojisi
5.5 İnce Film Teknolojisi
5.6 Yeni Katalizör Geliştirilmesi
6- ÇEVRE VE ENERJİ
6.1 Yenilenebilir Enerji
6.2 Çekirdek-Nükleer- Enerjisi
6.3 Çevre Dostu Teknolojiler
6.4 Yakıt Pilleri
6.5 Atık ve Biyokütle Enerjisi
6.6 Su ve Atık su Arıtımı
6.7 Kalıcı Organik Kirleticiler
6.8 Çevre Kirliliği ve Sağlık
7- GIDA VE DOĞAL ÜRÜNLER
7.1 Gıda Güvenliği
7.2 Organik/Katkılı Gıdalar
7.3 Doğa ve Sağlık
7.4 Doğal Ürün Pazarı
7.5 Teknoloji ve Doğal Ürün Üretimi
7.6 İkincil Metabolitler
8- EĞİTİM, İŞ VE KÜLTÜR
8.1 Eğitimde Önceliklerimiz
8.2 Eğitim Kültürümüz
8.3 Kimya ve Tarih
8.4 Eğitim Teknolojileri
8.5 Kimya ve Proje Kültürü
8.6 Bilgi ve Erişim
8.7 Kimya ve İş Hukuku
8.8 Kimya Eğitimi ve İş Dünyası
8.9 Ölçme ve Değerlendirme

e-posta: [email protected]

http://kimya2015.org/

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.