23. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı

T. C.dekan
Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Cevat CELEP

Sayın Meslektaşım,

Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi “21. Yüzyılda Eğitime Kültürel Bakış” temalı 23. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı’na sizi davet etmekle onur duyar.

Kurultay, eğitim bilimlerinden alan eğitimine kadar uzanan her sahada bilgi oluşum sürecinde farklı kültürel yapıların, sosyal-politik değer, tutum ve ihtiyaçların etkin rol oynadığı görüşünden hareketle, Batı merkezli üretilen toplumsal olguların, kuram ve modellerin olduğu gibi benimsenmesi anlayışının sorgulanmasını amaçlamaktadır. Bu görüş evrensel geçerliliği olan genellenebilir olguları reddetmemekte, aksine ulusal kültüre özgü farklılıkların tanınmasının insanı ve doğayı açıklama gayretinde önemli bir zenginlik olduğunun altını çizmektedir.

Bu nedenle bu kurultayda, eğitim araştırmacıları tarafından ulusal kültürün önemli bir değişken olarak bilimsel araştırmalara dahil edilmesi; kültürel düşünce, tutum ve ihtiyaçlara duyarlı yeni yaklaşım ve önerilerin konuşulması, görüşülmesi ve özendirilmesi hedeflenmektedir.

Sayın Meslektaşım, kurultayın amacına ulaşmasında sizlerin katkısı büyük önem taşımaktadır.

Kurultay Bilgileri
Yer : Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Umuttepe Yerleşkesi, Kocaeli / TÜRKİYE
Tarih : 04-06 Eylül 2014
Website : ebk2014.kocaeli.edu.tr
İletişim : +90 262 303 25 01
Faks : +90 262 303 24 03

Tema: 21. Yüzyılda Eğitime Kültürel Bakış

Toplumların yapısına uygun farklı yaklaşımlar, vizyonlar, modeller ve araçların varlığının tanınmasıyla eğitime daha insancıl ve esnek bir bakış açısı gelmiştir. Bu durum eğitimin geliştirilmesinde kültür faktörünün önemini ön plana çıkarmaktadır.
Kültürler zamanla değişime uğramaktadır. Kültürler arası alış-verişlerin bu değişimde payı büyüktür. Hiç kuşkusuz, ülkeler arası kültürel etkileşimler her zaman olmuştur ve olacaktır. Yüzyıllar boyunca eğitsel düşünce ve uygulamalarda da canlı bir uluslararası etkileşim söz konusudur. Örneğin, Dewey Kuzey Amerika ve İngiltere’de olduğu gibi Türkiye’de de etkili olmuştur. Jan Komensky (Comenius) ise bugün hemen hemen dünyanın her yerinde etkisini göstermektedir.

Kültürlerarası etkileşimle eğitim kuram ve uygulamaları taşındıklar ülkelerde, bazen başarılı bir şekilde uygulanırken; bazen de zorluklarla karşılaşmaktadır. Bu süreçte eğitim araştırmacılarının yapması gereken kökeni, yeri farklı olan eğitim anlayış ve uygulamalarının gittikleri ülkelerde ne gibi zorluklarla karşılaştıklarını ve bazıları başarılı bir şekilde uyarlanıp uygulanırken, bazılarının ise neden başarısızlıkla sonuçlandığını incelemek olabilir. Bu sebeple 23. Eğitim Bilimleri Kurultayı’nda kültürün eğitime etkisini “21. Yüzyılda Eğitime Kültürel Bakış” teması altında tartışmaya açıyoruz.

23. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayında yeni çalıştay konularına açık olmakla birlikte aşağıda belirtilen konularda politikalar geliştirmeye yönelik çalıştayların düzenlenmesi önem taşımaktadır:

1. 4 4 4 eğitim sistemi ve öğretmen yetiştirme süreci; öğrenme koşulları ve eğitimde fırsat eşitliğine etkileri,

2. Türk Cumhuriyetlerinde eğitim sistemlerinin ortak ve farklı özellikleri ve işbirliği sağlama alanları

Bu tema ve çalıştay konuları başta olmak üzere eğitim bilimleri ve alan eğitimi ile ilgili diğer konularda* araştırma ve incelemelerde bulunan tüm bilim insanlarını ve benzer kültür öğelerini barındırdığımız Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklarındaki araştırmacıları, 4-6 Eylül 2014 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan 23. Eğitim Bilimleri Kurultayı’na davet ediyoruz.

Sizleri aramızda görmekten onur duyacağız.

Düzenleme Kurulu

*Diğer Konular

Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Eğitimde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Eğitim Programları ve Öğretim
Eğitim Psikolojisi
Eğitim Sosyolojisi
Eğitim Tarihi
Eğitim Felsefesi
Öğretmen Yetiştirme
Halk Eğitimi ve Yaşam Boyu Öğrenme
Yükseköğretim Mesleki ve Teknik Eğitim
Özel Eğitim
Fen Bilimleri Eğitimi
Sosyal Bilimler Eğitimi
Türkçe Eğitimi
Matematik Eğitimi
Yabancı Diller Eğitimi
Güzel Sanatlar Eğitimi
Spor Bilimleri Eğitimi
İlköğretim
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Okul Öncesi Eğitimi
Din Eğitimi

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.