22.Tudem Roman Yarışması

Roman Yarışması
Roman Yarışması

22. Tudem Edebiyat Ödülleri Roman Yarışması için başvurular açıldı!

Türkiye’nin en köklü çocuk ve gençlik edebiyatı yayınevlerinden Tudem Yayın Grubu, 22. Tudem Edebiyat Ödülleri’ni düzenleyeceğini duyurdu.

8-12 yaş grubuna yönelik roman dalında gerçekleştirilecek yarışmanın başvuruları 1 Mart 2024 tarihinde başlayacak ve 1 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

Yarışmanın seçici kurulunda, çocuk ve gençlik edebiyatı alanında uzman yazarlar ve eğitimciler yer alacak.

Lise öğrenci yarışmaları için sayfamızı ziyaret ediniz.

Yarışmada dereceye giren eserlere, 25.000 TL, 20.000 TL ve 15.000 TL para ödülü ile Ozan Ünal tarafından tasarlanan ödül heykelleri verilecek.

Yarışmaya katılmak isteyen yazarların, eserlerini 1 Kasım 2024 tarihine kadar Tudem Yayın Grubu’na teslim etmeleri gerekiyor.

Yarışmanın detayları için Tudem Yayın Grubu’nun internet sitesi ve sosyal medya hesapları takip edilebilir.

Tudem Edebiyat Ödülleri, çocuk ve gençlik edebiyatına yeni eserler kazandırmak ve bu alandaki yazınsal üretimi teşvik etmek amacıyla düzenleniyor.

A. YARIŞMANIN AMACI
2003 yılından bu yana çocuk ve gençlik edebiyatına çağdaş ve özgün eserler kazandırmak amacıyla düzenlenen Tudem Edebiyat Ödülleri, 22. yılında çocuk edebiyatı alanında ve roman dalında verilecektir. Yarışma, Türkçe edebiyatın gelişmesine katkıda bulunma ve eserlerini yayımlatma imkânı arayan yazarlara fırsat sunmayı amaçlar.

B. YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI
1. Yarışma tüm yazarlara açıktır. Uyruğu ve öğrenim durumu ne olursa olsun 18 yaşın üzerinde olan ve şartname koşullarına uyan herkes katılabilir.

2. Yarışmaya Tudem Yayın Grubu çalışanları, seçici kurul üyeleri ve birinci dereceden yakınları katılamaz.

3. Katılımcılar, şartname koşullarını kabul etmiş sayılır.

1. Yarışma dili Türkçedir.

2. Yarışma 8-12 yaş grubuna yönelik roman dalında açılmıştır.

3. Yarışmaya gönderilen dosya tamamen veya kısmen yayımlanmamış ve başka bir yayınevi ile yayımlanmak üzere bağlayıcı sözleşmeye tabi olmamalıdır.

4. Cinsiyetçi, ırkçı vb. her türlü ayrımcılığa yönelik unsurlar ve nefret söylemi içeren dosyalar elenecektir.

5. Başvuru yapacak dosyalar daha önce herhangi bir yarışmadan ödül almamış olmalıdır.

6. Başvuru dosyası, daha önce Tudem Yayın Grubu’na yayımlanma talebiyle gönderilmemiş olmalıdır.

7. Sonlanmamış, seri niteliğinde olan dosyalar değerlendirme dışı tutulacaktır.

8. Yarışmaya gönderilen dosya özgün olmalı; herhangi bir eseri çağrıştırmamalı, bir eserden kopya bulundurmamalıdır. Özgün olmadığı seçici kurulca belirlenen dosyalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

9. Özgün olmadığı, ödüllendirme aşamasından sonra belirlenen eserin yazarı, aldığı ödülü %25 fazlasıyla iade etmeyi bu şartnamedeki taahhütnameyi imzalamakla kabul etmiş sayılır. Özgün olmadığı belirlenen eserin sahibi, üçüncü kişilerce açılacak her türlü davanın muhatabı sayılacaktır.

10. Ödül almadığı hâlde yayımlanan bir eserin özgün olmadığı belirlenirse ilgili eserin yazarı, Tudem Yayın Grubu’nun uğramış olduğu zararı tazminle yükümlüdür.

11. Yarışmaya katılacak dosya, aşağıdaki biçimsel özellikleri taşımalıdır:
a- Bilgisayarda word belgesi olarak A4 boyutunda; üst, alt, sağ ve sol kenar boşlukları 2,5 cm.’yi geçmeyecek şekilde hazırlanacaktır.
b- Eser, Arial ya da Times New Roman yazı fontu, 12 (on iki) punto, 1,5 satır aralığı ile yazılacaktır. c- Yarışma dosyası, spiral ciltli gönderilmelidir.
d- Dosya, 6 (altı) kopya olarak çoğaltılacak ve her kopyası dosyalanacak, ayrıca bir taşınır belleğe (USB) kaydedilecektir.
e- Yazar, yarışmaya gönderdiği eserin her kopyasına ve bir adet taşınır belleğe (USB), belirlediği bir rumuz verecektir. Rumuz 5 (beş) karakterden oluşmalıdır. Anlamlı veya anlam taşımayan sayı ve harflerden oluşabilir.

C. ESERLERİN TESLİMİ

1. Eserlerin kopyalarında, taşınır bellek (USB) kaydında ve zarfların üzerinde, yazarın kimliğine ilişkin
C bölümü 11. madde e bendinde sözü edilen rumuz dışında hiçbir yazı veya işaret bulunmayacaktır. Yazarın ismi kesinlikle eserin kopyalarında yer almayacaktır.

2. Yarışmaya katılanlar şartnamede verilen kimlik formu ve taahhütnameyi eksiksiz doldurur, imzalar. Kimlik formu ve taahhütname, taşınır bellek (USB) kaydı ile kısa özgeçmiş bir zarfın içine koyularak kapatılır. Zarfın üzerinde, sadece rumuz ve eserin adı belirtilmelidir.

3. Yarışmaya gönderilen eserin birden fazla yazarı varsa; her yazar, D bölümü 2. maddede belirtilen kimlik formu ve taahhütnameyi ayrı ayrı doldurup imzalar ve kısa özgeçmişlerini de ekler.

4. Eser, çoğaltılmış ve dosyalanmış 6 (altı) kopya, bir adet taşınır bellek (USB) kaydı ve D bölümü 2. maddede belirtilen zarf ile birlikte teslim edilir.

5. Eser, 1 Kasım 2024 saat 17.00’ye kadar Tudem Eğitim Hizmetleri San. Tic. AŞ 1476/1 Sok. No:10/51 Alsancak-Konak/İZMİR adresine iadeli taahhütlü posta veya kargo ile gönderilecektir. Elden teslim kesinlikle kabul edilmeyecektir. Bu tarihten sonra gelecek eser değerlendirmeye alınmayacaktır.
Kargo ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

6. İnternet yoluyla yapılacak gönderiler kabul edilmeyecektir.

D. ESERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
1. Yarışmaya gönderilen eserler şartnameye uygunluk açısından ön seçici kurul tarafından kontrol edilir. Eser kopyalarının ya da zarfların üzerinde yazarın kimliği ile ilgili herhangi bir bilgi olursa eser değerlendirmeye girmeden elenecektir. Ön seçici kurulun değerlendirmesi sonucunda uygun görülen eserler seçici kurula gönderilir.
2. Seçici kurul tarafından her eser 100 (yüz) üzerinden puanlanır. Gizli olarak verilen puanlar, Şubat 2025’te yapılacak toplantıda değerlendirilmek üzere görüşülür.
3. Seçici kurul, ödüle değer eser bulamazsa ödül verilmez.
4. Yarışma başvurusu için gönderilen dosyalar ve belgeler geri verilmez.
5. Değerlendirme işlemleri Mart 2025’e kadar sonuçlandırılacaktır.

E. SONUÇLARIN AÇIKLANMASI VE ÖDÜLLER
1. Yarışma sonuçları Mart 2025’te duyurulacaktır.
2. Ödüller başvuran esere verilir. Eserin birden fazla yazarı varsa ödül eşit olarak bölünür.
3. 22. Tudem Edebiyat Ödülleri ve tutarları ile seçici kurul aşağıdaki gibidir.

ÖDÜLLER
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ 25.000 TL
İKİNCİLİK ÖDÜLÜ 20.000 TL
ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ 15.000 TL

Yarışma şartname ve başvuru için tıklayınız