2015 AJUR MÜCEVHER TAKI TASARIM YARIŞMASI

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (JTR)
2015 AJUR MÜCEVHER TAKI TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1- YARIŞMANIN TEMASI VE KATEGORİLER :

Altından ve/veya değerli taşlardan mamül mücevher.
Yarışmamızın teması “METAMORFOZ” olarak belirlenmiş olup, yarışmamızın iki kategorisi bulunmaktadır.

KATEGORİLER
Yarışmamızın iki kategorisi bulunmaktadır:

1-Altın Takı
2-Değerli Taşlardan Mamul Mücevher

Yarışmacılar bu iki kategorideki tasarımları ile yarışmaya katılabilirler. Fakat, tasarımların üretilebilir, satılabilir, kullanılabilir niteliklerde olması gerekmektedir.

Altın Takı:
Ürünün görünen kısmının en az %80’i altın olan takılardır. Yarışmacılar cam, abanoz, sedef, renkli taşlar gibi ürünleri bu kategoride tasarımlarında kullanabilirler.

Değerli Taşlardan Mamul M ücevher:
Ürünün görünen yüzeyinin en az % 50’ si değerli taşlardan oluşan mücevherlerdir.

Her iki kategoride de fildişi, kaplumbağa kabuğu gibi soyu tehlike altında olan hayvanlara ait parçalar kullanılamaz.

2- AMAÇ:

Altın Takı ve Mücevher tasarımında yaratıcılığı teşvik ederek çarpıcı, çağdaş tasarımların yaratılması için platform yaratmak
Türk mücevherinde katma değeri yüksek ürünlerin tasarlanmasını teşvik etmek.
Genç, başarılı, yaratıcı, dinamik tasarımcıların sektöre kazandırılmasına katkıda bulunmak.
3- ORGANİZASYON:

Yarışma; İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesinde yer alan Mücevher İhracatçıları Birliği (JTR) tarafından düzenlenmektedir.

4- KATILIM KOŞULLARI:

Katılımcıların T.C. vatandaşı olması ve yurt dışına çıkış engeli bulunmaması yarışmanın ön şartıdır.

a. Yarışmaya serbest takı tasarımcıları, kuyum işinin herhangi bir kolunda faaliyet gösteren meslek sahipleri, üniversitelerin güzel sanatlar ve takı tasarım bölümü öğrencileri katılabilir

b. Tasarımların daha önce başka bir yarışmaya katılmamış, özgün ve herhangi bir yerde sergilenmemiş olması gerekmektedir. Benzer ya da alıntı olduğu belirlenen projeler yarışma dışı bırakılır.

c. Eserlerde; ağırlıklı olarak değerli maden ve yanında istenilen farklı materyal kullanılabilecektir. Fildişi, kaplumbağa kabuğu gibi soyu tehlike altında olan hayvanlara ait parçalar kullanılamaz.

d. Yarışmaya katılan her tasarımın özgün, daha önce başka bir yerde üretilmemiş, yayınlanmamış veya başka bir yarışmada ödül almamış olması gerekmektedir. Bunun aksi bir durumun tespiti halinde, eser yarışmadan diskalifiye edilir; ödül kazandıysa İMMİB Genel Sekreterliği’nce ödülü geri alınır.

e. Ayrıca, yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır.

f. İMMİB çalışanları, görevden çekilmiş olsalar bile seçici kurul asil üyeleri, yedek üyeleri ve yarışma raportörleri ile bunların birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamaz. Bunun aksi bir durumun tespiti halinde, söz konusu proje yarışmadan diskalifiye edilir. Ödül verilmişse, İMMİB Genel Sekreterliği’nce ödülü geri alınır.

g. Yarışmayı kazanan kişilerden gerekli görüldüğü takdirde tasarımlarını jüri önünde çizmeleri istenebilir.

h. Bir yarışmacı her bir kategoride maksimum 5 eser ile yarışmaya katılabilecektir.

i. Finalist eserler için, üretim aşamasında teknik mekanik zorunluluklar hariç tasarıma bire bir sadık kalınacaktır.

j. Yarışmaya katılanlar, Şartnameyi ve yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş olurlar.

5- KATILIM FORMATI:

Yarışmaya aşağıdaki yönergeler izlenerek kayıt yapılması gerekmektedir.

A Online Başvuru: Yarışma katılımcıları, www.jtr.org.tr adresinde yer alan linkten, yarışma başvuru formunu online olarak dolduracaklardır. Katılımcılara, sistem tarafından her bir başvuru için; katılım tipine göre özel olarak üretilen rumuz verilecektir. Tasarımlar bu rumuzları taşıyan zarflarla yarışma kuruluna iletilecek, yarışmacılar bu yolla yarışmaya katılacaklardır. Online başvurusunu, süresi içinde yapmayanların eserleri yarışmaya kabul edilmeyecektir.

B Başvuru Formu: Online başvuru formu doldurulduktan sonra, sistemce oluşturulan başvuru formunun yazıcı çıktısı katılımcı tarafından alınmalı ve imzalanmalıdır.

C Sunum: Tasarımlar; 3 pafta halinde A3 boyutunda renkli çizim olacaktır. Kalınlığı 5 mm’yi aşmayan fotoblok destegi ile pafta haline getirilmelidir.
Paftalardan:
1. pafta: Artistik çizim (son sunum) paftası olacaktır.
2. pafta: Ürünün teknik çözümlemesinin yapıldığı, teknik üretim yöntemlerinin belirtildiği ve bağlantı ya da kilit sistemlerinin çözümlenmiş olarak sunulduğu pafta olacaktır.
3. pafta: Tasarımın esinlenme, çıkış noktasının anlatıldığı öykü panosuna bu kısımda yer verilecektir.
Paftaların arka sağ üst köşesine online başvurudan alınan rumuzların yazılması gerekmektedir. Tasarımı destekleyen yukarıdaki maddelere ek olarak her türlü sunum öğesi kabul edilecektir. Ayrıca bir CD’ye yüklenecek ve başvuru zarfında başvuru adresine gönderilecektir.

D Başvuru Zarfı: Online başvuru formu doldurulduktan sonra oluşturulan katılımcı rumuzunu da içeren “zarf etiketi”, herhangi bir A3 büyüklüğündeki zarfın üzerine yapıştırılarak başvuru zarfı haline getirilecektir. Başvuru zarfında başka işaret bulunmayacaktır. Başvuru zarfı içine bir adet kimlik bilgilerini gösterir belgelerin bulunduğu kimlik zarfı, bir adet pafta zarfı ve çizimlerin yer aldığı CD konulacaktır.Online başvuru formu hem kimlik hem de pafta zarfına yapıştırılacaktır.

E Tasarım Ölçütleri: Seçici Kurul değerlendirmesinde tasarımların konuya bağlılık, özgünlük ve görsel estetik niteliklerini taşıyıp taşımadıkları öncelikle dikkate alacak; üretime uygunluk, pazarlanabilirlik, ergonomik yapı ve estetik kriterleri aranacaktır. Üretilmesi zor veya mümkün olmayan eserler yarışma dışı kalacaktır. Bu konua uzman seçici kurul üyeleri karar verecektir.

6- KATILIM BELGELERİ:

A Yarışma Başvuru Formu: Online başvuru formunun imzalanmış çıktısı

B İstenen belgeler:

– Nüfus cüzdanlarının fotokopisi,

– Kişinin Özgeçmişi.

C Başvuru zarfı: Tasarım paftalarının bulunduğu sunum dosyasının ve kimlik bilgilerini gösterir belgelerin bulunduğu kimlik zarfının,
19 ARALIK 2014 tarihine kadar,
MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (JTR)
Çobançeşme Mevkii, Sanayi Cad.
Dış Ticaret Kompleksi A Blok Kat: 2 (Mücevher Sektör Şubesi)
Yenibosna 34197 İSTANBUL

adresine gönderilmesi ya da elden teslimi gerekmektedir.

7- TAKVİM:

Yarışma Duyurusu
:
23 Ekim 2014
Elektronik kayıt tarihleri
:
23 Ekim 2014 – 16 Aralık 2014
Jüri Tanışma Toplantısı
:
20 Kasım 2014
Proje teslim tarihi
:
19 Aralık 2014, saat 17.00’ye kadar
Ön Eleme ve Jüri Toplantısı
:
25 Aralık 2014
Üretilmiş finalist eserlerin teslimi
:
09 Şubat 2015
Final Jüri Toplantısı
:
17 Şubat 2015
Ödül töreni
:
13 Mart 2015*
* İstanbul Mücevher Fuarı ile eş zamanlı yapılması planlanan Ödül Töreni ile ilgili detaylı bilgiler daha sonra duyurulacaktır.
Üretilmek üzere seçilen finalist eserler sosyal medya ve web sitesinden 29-30 Aralık 2014 tarihleri arasında ilan edilecektir.
www.jtr.org.tr

8- ÖDÜLLER ve FİNALİST ESER KOLEKSİYONU:

Her iki ürün kategorisinde ilk 3’e giren eserlerin tasarımcıları ödüllendirilecektir. Finale kalan tasarımcılar mansiyon ile ödüllendirilecektir.

Yarışma seçici kurulu yarışma kriterlerine uygun yeterli sayıda tasarım olmaması durumunda seçilecek eser adedi konusunda jüri toplantısında karar alma hakkını saklı tutar.

Her iki kategoride verilecek olan Ödüller ;
* Birincilik Ödülü : 10.000 TL para ödülü

* Ikincilik Ödülü : 7.500 TL para ödülü

* Üçüncülük Ödülü: 5.000 TL para ödülü
9- SEÇİCİ KURUL:

Mücevher İhracatçıları Birliği (JTR) tarafından seçilen Seçici Kurul Üyeleri aşağıda belirtilmiş olup; Birliğin zorunlu hallerde, seçici kurul üyeliklerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Yapılacak değişiklikler www.jtr.org.tr adresinde yayınlanacaktır.

Seçici kurulun oluşturulmasında aşağıdaki kriterler dikkate alınacaktır:

Kurul toplam üye sayısının yarısından bir fazlası profesyonel tasarımcı olması,
Sektörün ileri gelenlerinin jüri üyesi olmasına özen gösterilmesi,
Üniversitelerden, kendi konusunda başarılı ve tanınmış insanlardan da jüriye katılım sağlanması,
2015 Seçici Kurul Üyeleri:

-Cezo TAŞ (CETAŞ Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı; Mücevher Tasarımcısı)
-Prof. Dr. Gül İREPOĞLU (Sanat Tarihçisi)
-Prof. Dr. Altan Türe (Arkeolog, Dokuz Eylül Ün. Öğretim Üyesi)
-Yrd. Doç. Yeşim ÖZLER BAĞRIŞEN (Marmara Ün. Öğretim Üyesi)
-Mehtap Elaidi (Moda Tasarımcıları Derneği Başkanı, Moda Tasarımcısı)
-İsmail Hakkı KARATOPRAK (Mücevher Tasarımcısı)
-Arman SUCUYAN (Mücevher Tasarımcısı)
Yedek Üyeler:

-Surmak Susmak (Mücevher Tasarımcısı)
-Kader Yıldız (Mücevher Tasarımcısı)
-İlteriş Çatalbaş (Istanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölüm Başkanı)
10- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ:

Seçici Kurul değerlendirmesinde dikkate alınacak hususlar aşağıda belirtilmiştir;

Tema:Tasarım önerisinin ilgili temaya uygun olması,
İnovasyon:Tasarım önerisinin yenilikçi ve özgün olması,
Gerçekleştirilebilirlik: Tasarım önerisinin üretime uygun ve kullanılabilir olması ve tasarımın işlevine uygun malzeme seçimi,
İhracat Potansiyeli: Tasarım önerisinin ihracat potansiyelini taşıyor olması, uluslararası pazarda satılabilir olması,
Genel ve Mekanik Aksam Estetiği: Tasarım önerisinin estetik açıdan yeterli olması, mekanik açıdan görsel bütünlük, çekicilik, duygulara hitap ,
11- DEĞERLENDİRME SONUÇLARI:

Finale kalan tasarımlar, Mücevher İhracatçıları Birliği (JTR) yayınları, sosyal medya ve aktivitelerinde tasarımcısının detaylarıyla birlikte yer alarak mücevher takı üreticilerine duyurulacaktır.

12- ESERLERİN İADESİ:

Yarışmaya katılan tüm eserler, ödül töreni yapıldıktan sonra 1 ay içinde geri alınmalıdır. Mücevher İhracatçıları Birliği, bu süre içinde geri alınmayan eserleri saklamakla yükümlü değildir ve eserlerin kaybolması durumunda sorumluluk kabul etmez.

13- YARIŞMA SEKRETARYASI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ:

İletişim adresi :

Yarışma ile ilgili tüm iletişimlerde;

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (JTR)

Cobançeşme Mevkii, Sanayi Cad.

Dış Ticaret Kompleksi A Blok Kat: 2. / Mücevher Sektör Şubesi

Yenibosna 34197 İSTANBUL

Tel : 0212 45400 00 Dahili: 1869 veya 1880

Faks: 0212 45404 07

adresi kullanılacaktır.

14- DİĞER HUSUSLAR:

Yarışma şartnamesine uygun olmayan eserler, jüri değerlendirmesine sunulmayacaktır.

Ödül kazanan projelerin telif hakları ve korunması konusu proje sahibi tasarımcılara aittir.

Birlik/JTR, gerekli görülen hallerde katılımcılardan başvuru sırasında verilen belgelerin asıllarını isteyebilecektir. Yarışma kapsamında Birlik/JTR tarafından teslim alınan proje ve belgeler iade edilmeyecektir.

Birlik/JTR, yarışmacılar tarafından aksi talep edilmediği takdirde, katılımcılara ait bilgi ve resimleri projeleriyle birlikte duyurabilir ve yayınlayabilir.

Birlik/JTR yarışmaya katılan tüm projeleri yayımlamak, arşivlemek ve yurtiçi ve yurtışında sergilemek haklarına süresiz sahip olacaktır.

Vize masrafları kazanan kişilere aittir.