2014 FIAP Doğa Bienali

TFSF adına Fotoğraf Sanatı Kurumu (FSK)
2014 FIAP Doğa Bienali Başvuruları

FIAP Bienalleri federasyonlar seviyesinde yapılır. Bu bağlamda FIAP Bienali ulusal
seçmelerine Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu / TFSF’ye bağlı dernek üyeleri katılabilir.
Bienale katılan her ülke kendi takımını oluşturur ve organize eden kurum tarafından konusu
belirlenir. Bianele katılan her takım (ülke), bir kişiden en çok 1 (bir) adet olmak üzere toplam
10 (on) adet baskı ve bir kişiden en çok 2 (iki) adet olmak üzere toplam 20 (yirmi) adet dijital
fotoğraftan oluşan iki portfolyo hazırlar. FIAP Doğa Bienali’ne katılacak Türkiye takımının
belirlenmesiyle ilgili işlemleri bu yıl TFSF adına Fotoğraf Sanatı Kurumu (FSK) organize
edecektir. Bienale katılım bir yandan ülke tanıtımına katkıda bulunurken, bir yandan da
derneklerin ve bireylerin uluslararası camiada adını duyurabilmesi adına güzel bir imkan
sunacaktır. Aynı zamanda bienallere katılım, FIAP unvan başvurularında göz önünde
tutulmaktadır.
Türkiye takımın oluşmasıyla ilgili katılım koşulları:
– Fotoğraflar FIAP doğa fotoğrafı tanımına uygun olmalıdır. Bu tanıma uygun olmayan
fotoğraflar kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır. FIAP doğa fotoğrafı tanımını metnin
devamında bulabilirsiniz.
– Konu olarak bu yıl “Doğada Beslenen (Heterotrof) Canlılar” konusu seçilmiş olup, ilgili
tanımı aşağıda bulabilirsiniz.
– Her katılımcı en çok 10 (on) dijital fotoğraf ile katılabilir.
– Dijital fotoğraflar çözünürlüğü 300 dpi, kısa kenarı en az 30 cm olup basılabilecek şekilde
jpg formatında bir CD/DVD’ye kaydedilecek ve CD/DVD üzerine katılımcı ismi
yazılacaktır.
– CD/DVD’ye kaydedilecek fotoğrafların dosya adına sadece sıra numarası verilecektir.
– Seçilen fotoğrafların Bienale gönderilecek şekilde istenilen özellikteki baskıları belirlenecek
bir laboratuvarda tek elden yapılacaktır. Afiş, broşür tasarım ve baskı maliyetleri, baskıya
seçilen fotoğrafların baskı ve kargo ücretleri için;
Fotoğraf Sanatı Kurumu Derneği’nin
Türkiye İş Bankası Ankara Yenişehir Şubesi – Şube Kodu: 4218 Hesap No: 3292782
IBAN No: TR30 0006 4000 0014 2183 2927 82

hesabına 20 TL yatırılacak ve dekont gönderi zarfına konulacaktır.
– Fotoğrafların FSK’ye ulaştırılacağı son tarih 16 Aralık 2013 saat 17.00’dir. Posta veya
kargoda meydana gelebilecek gecikmeden ve hasardan FSK sorumlu olmayacaktır. Bu

nedenle CD/DVD’lerin sağlam bir şekilde paketlenip, zamanında gönderilmesine özen
gösterilmelidir.
– Eleme sonunda seçilen fotoğrafların sahiplerine e-posta veya telefon aracılığıyla
bilgilendirme yapılacaktır.
– Fotoğrafları ülke takımına seçilen katılımcılara TFSF onaylı katılım belgesi verilecektir.
– Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıt(lar)ın tümüyle kendisine ait olduğunu, gerekli
izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder.
– Daha önce herhangi bir yarışmada ödül, mansiyon, özel ödül ve sergileme almış fotoğraflar
kabul edilmeyecektir.
– Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş
gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan;
ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmada böyle bir fotoğraf ile ya da bu
fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan (kural ihlali suçu işleyen)
kişilerin yarışmalara katılımı TFSF Yarışma ilkeleri gereğince 1 (bir) yıl kısıtlanır.
– Haklarında 1 (bir) yıl kısıtlama kararı verilmiş kişiler ikinci defa kural ihlali suçu işledikleri
takdirde TFSF onaylı yarışmalardan süresiz olarak men edilirler.
– Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar
bu yarışmaya katılamazlar.
– Türkiye takımına seçilen eserler www.fsk.org.tr ve www.tfsf.org.tr web sitelerinde
yayınlanacak ve TFSF yayını olan Almanak 2013 kitabında yer alacaktır.
– Yapılacak seçimler sonrası gönderilen CD/DVD’ler geri gönderilmeyecek; TFSF Temsilcisi
gözetiminde imha edilecektir.
FIAP Doğa Fotoğrafı Tanımı:
Doğa fotoğrafı, doğal bir yaşam alanı içinde canlı, evcil olmayan hayvanlar ve tarımsal olarak
yetiştirilmeyen bitkileri, jeolojik oluşumları ve böceklerden buzdağlarına kadar, doğal sürecin
geniş çeşitliliğini tanımlar. Evcil, kafes içinde saklanan veya her türlü yöntemle özgürlüğü
kısıtlanmış hayvanlarla, tarımsal olarak yetiştirilen bitkilerin fotoğrafları doğa fotoğrafı olarak
değerlendirilemez. İnsanlar tarafından değişikliğe uğratılmış bir çevreye uyum sağlamaya
çalışan baykuş ya da leylek gibi canlıların oluşturduğu doğa konularıyla; kasırga ve med-cezir
dalgaları gibi çevreyi tekrar eski haline dönüştürmeye çalışan güçlerin izlerini taşıyan
görüntülerde, insan unsuru en az düzeyde olmak şartı ile kabul edilebilir. Hangi fotoğrafik
araç kullanılırsa kullanılsın, orijinal görüntü fotoğrafçı tarafından çekilmiş olmalıdır. Orijinal
görüntüye yapılacak her türlü müdahale ve değişiklik, hataların hafif bir rötuşu ile sınırlı olup,
orijinal görüntünün içeriğini değiştirmemelidir. Yukarıdaki şartlar yerine getirildikten sonra,
tüm doğa fotoğraflarında artistik becerinin en üst düzeyinin kullanılması için her türlü çaba
gösterilmelidir.
Konu: “Doğa’da Beslenen (Heterotrof) Canlılar”
Beslenme, canlılığın gereklerini yerine getirmek için gerekli olan maddeleri, canlı dışı
ortamdan edinme faaliyetine verilen isimdir. Canlılar beslenme şekillerine göre 2’ye ayrılırlar,
Ototrof canlılar (kendibeslek) ve Heterotrof canlılar (ardıbeslek, ışbeslek).
2014 FIAP Doğa Bienali Türkiye takımı için besinlerini ölü veya canlı diğer organizmaların
biyokütlelerinden sağlayan heterotrof canlılar seçilmiştir. Tüm hayvan ve mantar türleri bu
gruba girmektedir.

Heterotrof canlılar besin çeşidine göre üç gruba ayrılırlar: 1- Herbivorlar (Otçullar): Bitkilerle
beslenenler (geviş getiren memeliler, kemiriciler, bazı böcekler). 2- Karnivorlar (Etçiller):
Hayvansal besinlerle beslenenler (tüm etçiller, kediler, birçok deniz hayvanı). 3- Omnivorlar:
Hem bitkisel hem de hayvansal besinlerle beslenenler (ev sıçanı, ayı, domuz, kuş).

Yarışma Takvimi:
Son Katılım Tarihi : 16 Aralık 2013 saat 17.00
Seçici Kurul Toplantısı : 21 Aralık 2013
Sonuçların Açıklanması : 24 Aralık 2013

Seçici Kurul:
Tansu GÜRPINAR Fotoğraf Sanatçısı, FSK Onur Üyesi, Yaban Hayatı Uzmanı
Göker MÜFTÜOĞLU Fotoğraf Sanatçısı, FSK Onur Üyesi
Dr. Uğur ZEYDANLI Ekolog, DKM Genel Müdür

TFSF Temsilcisi: Hüseyin SARI
hsari100@gmail.com

Sekretarya: İlkay TOKAÇ
yarisma@fsk.org.tr

Adres:
Fotoğraf Sanatı Kurumu (FSK)
Fevzi Çakmak 1 Sokak No: 22/2 Kızılay-ANKARA
Tel: 0(312) 230 46 16
www.fsk.org.tr fsk@fsk.org.tr

Yarışmamız Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) onaylıdır.
TFSF Onay No: 2013/79
Yarışma sürecinde TFSF temsilcisi bulunacaktır.