2013 HİSAR KISA FİLM SEÇKİSİ

HİSAR KISA FİLM SEÇKİSİ 2013 BAŞVURU YÖNETMELİĞİ
1. Hisar Kısa Film Seçkisi’ne gönderilecek olan filmlerde 30 dakikadan uzun olmaması kaydıyla tür sınırlaması (kurmaca, deneysel, animasyon, belgesel) yoktur. Ancak jüri uygun gördüğü takdirde zaman sınırlaması kuralını kaldırabilir.
2. Katılımcılar, eksiksiz doldurulmuş başvuru formunu ve filmin İngilizce altyazılı DVD formatında kaydedilmiş kopyasını 25 Ocak 2013 tarihine kadar Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi, Güney Kampüs, Bebek, İstanbul adresine göndermelidir.
3. Hisar Kısa Film Seçkisi’ne gönderilecek filmlerdeki özgün olmayan müzik, görüntü vb. kullanımlarında kullanılan malzemenin telif haklarının alındığı belgelenmelidir.
4. Hisar Seçkisi, ulusal bir yarışma olarak sadece T.C uyruklu yönetmenlere açıktır.
5. Katılımcılar, Hisar Kısa Film Seçkisi’ne birden fazla filmle katılabilirler.
6. Filmin daha önce bir festivale, yarışmaya katılmış olması ya da herhangi bir festivalde ödül kazanmış olması Hisar Kısa Film Seçkisi’ne katılmasına engel değildir.
7. Hisar Film Seçkisi’ne yurtdışından gönderilecek zarfların üzerine “No Commercial Value, Cultural Purposes Only” ibaresi yazılmalıdır.
8. Yarışma başvuru belgesindeki imza sahibi, filmin yasal sahibi olmalıdır. Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu imza sahibini bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir.
9. Jüri seçimiyle Hisar Kısa Film Seçkisi’ne kabul edilen filmler, Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi tarafından Hisar Seçkisi DVD’sinde toplanır. Filmin haklarına sahip olan kişi/firma, başvuru formunu doldurarak, filminin bu DVD’de yayınlanacağını ve bu DVD’nin tanıtım amacıyla Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi tarafından yurtiçi/yurtdışındaki sinema kurumlarına, festivallerine ve benzeri yerlere yollanabileceğini kabul etmiş sayılır. Ayrıca Hisar Seçkisi’ndeki filmler, Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi tarafından online olarak yayınlanabilir ve Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi, seçkideki filmleri sinema profesyonellerinin izlemesini sağlayabilmek için online ve şifreli yayın yapan web sitelerine koyabilir.
10. Gönderilen filmler MAFM tarafından kesinlikle ticari olarak kullanılmayacaktır.
11. Katılımcı, Hisar Kısa Film Seçkisi’ne başvurduktan sonra filmini geri çekemez.
12. Bu formda belirtilen koşullara uymayan başvurular MAFM tarafından Hisar Kısa Film Seçkisi’nden çıkarılabilir.
13.Eleme: Başvuran filmlerin değerlendirilmesi iki etapta yapılacaktır. Öncelikle MAFM Direktörü Yamaç Okur, Projeler Yöneticisi ve Teknik Koordinatör Elif Ergezen, Proje ve Etkinlikler Yöneticisi Zeynep Ünal’dan oluşan ön jüri filmlerin tamamını izleyerek; yönetmen Belmin Söylemez, sinema yazarı Esin Küçüktepepınar, yapımcı Sevil Demirci ve oyuncu Taner Birsel’den oluşan ana jürinin değerlendirmesine sunacağı filmleri belirleyecektir. Ana jüri ise ön jürinin kendilerine değerlendirme amacıyla sunduğu filmleri izleyecektir. Her jüri üyesi kendi ilk on filmini sıralayarak MAFM’ye bildirecektir. MAFM jüri üyelerinin sıralamalarını değerlendirerek on filmden oluşan Hisar Seçkisi’ni belirleyecektir.
14. Taşıma: Filmlerin gösterim kopyasının Hisar Seçkisi’ne gönderim giderleri başvuru sahibi tarafından; gösterim sonrası iade masrafları Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi tarafından karşılanacaktır.
15. Sigorta: Seçilen filmlere ait kopyaların Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi’ne tesliminden itibaren kopyayı sağlayan kişi ya da kuruluşa iadesine kadar geçen süre içindeki sigortasından MAFM sorumludur.
16. Hisar Seçkisi’ne kabul edilen filmlerin gösterim kopyasının (mini DV, DVD, Betacam, 16mm veya 35mm) MAFM’nin belirleyeceği tarihe kadar gönderilmesi gerekmektedir.
17. Ön eleme için gönderilmiş olan kopyalar iade edilmez ve Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi’nin arşivinde saklanır.
18. MAFM arşivinde bulundurulacak olan DVD kopyalar ulusal ya da uluslararası festivallerin yarışma dışı bölümleri ile daha başka uygun kültürel gösterimler için gönderilebilir. Bu durumda, eğer ulaşılabilirse, başvuru formunda imzası bulunan yapımcı ya da yönetmene haber verilir.
19. Hisar Kısa Film Seçkisi 2013’e giren 10 filmin açıklamasından sonra, bu filmlerin AVI formatında kopyaları 1 Mart 2013 Cuma günü saat 17:00’ye kadar MAFM’e ulaştırılmalıdır.
20. Bu yönetmelikte belirtilmeyen diğer hususlarda, karar yetkisi, münhasıran Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi ’ne aittir.

Katılımcılar bu başvuru formu ile birlikte filmlerinin bir adet İngilizce Altyazılı DVD kopyasını belirtilen adrese 25 Ocak 2013 tarihine kadar göndermelidirler. Başvuru formunda yer alacak bilgiler seçki kataloğunda kullanılabileceğinden lütfen formu eksiksiz olarak doldurunuz ve Genel Koşullar metnini dikkatle okuyunuz. Tüm başvuru sahiplerine başarılar diliyoruz.

Başvuru Gönderim Adresi Mithat Alam Film Merkezi Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Bebek / İstanbul / Türkiye
T (+90) 212 359 46 77 – 78 F (+90) 212 287 70 68 E mafm@boun.edu.tr www.mafm.boun.edu.tr