2. Uluslararası Kadın ve Sağlık Kongresi

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA
VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ
(SAUKAM)

II. ULUSLARARASI KADIN & SAĞLIK KONGRESİ
14-16 MAYIS 2013

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ
Esentepe Kampüsü / SERDİVAN

BİRİNCİ DUYURU

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA
VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ
(SAUKAM)

II. ULUSLARARASI KADIN & SAĞLIK KONGRESİ

Onursal Başkan
Prof. Dr. Muzaffer ELMAS
REKTÖR

Kongre Eş Başkanları

Prof. Dr. Nurgül KESER Prof Dr Ramazan Akdemir
SAUKAM Md. Tıp Fak. Dekanı
Doç. Dr. Nursan ÇINAR Prof. Dr. Fatih ÜSTEL
SYO Md Yrd. Rektör Yrd.

Kongre Düzenleme Kurulu

Prof Dr Selçuk özden Prof Dr Selhan Cevrioğlu
Prof Dr Sevin Altınkaynak Prof Dr Oğuz Karabay
Prof Dr Hüseyin Gündüz Yrd Doc Dr Dilek Aygin
Yrd Doç Dr Tijen Över Yrd Doç Dr Nermin Akdemir
Yrd. Doç. Dr. Ayse Cevirme Yrd. Doç. Dr. Gulgun Durat
Uz Dr Hızır Okuyan Öğr. Gör. Isık Atasoy
Öğr. Gör. Selen Şen Öğr Gör Dr Sevil Şahin
Öğr gör Cemile Dede Arş. Gör. Kevser özdemir
Arş. Gör. Dr. Havva Sert Arş Gör Dilek Köse

Amaç ve Kapsam

Ülkemizde ilk defa 2010 yılında Sakarya Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezimiz tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Kadın ve Sağlık Kongresi’nin ikincisini 14-16 Mayıs 2013 tarihlerinde düzenliyoruz.
Kongremizin temel amacı; kadın sağlığı konusunda yapılan çalışmalar çerçevesinde gelişmeleri sunmak, sorunlara dikkati çekmek ve çözüm önerileri getirmektir.
Ana-çocuk sağlığı, jinekoloji, kadın ve kalp sağlığı, kadınlarda sık görülen kanserlere yaklaşım, sağlıkta teknolojinin kullanımı, tamamlayıcı ve altertanif tıp gibi konulan ele alacak olan paneller ve kongreye gelecek olan nitelikli çalışmalar, ileride yapılacak olan bilimsel çalışmalara ufuk açacak ve gelecek nesilleri sağlıklı yetiştirecek kadınlarımızın sağlığının korunması ve iyileştirilmesi konusunda önemli katkılar sağlayacaktır.
Kongrenin diğer bir amacı olan SAUKAM vizyonları arasında yer alan “ulusal ve uluslararası paydaşlarla işbirliği içerisinde çalışmak, bu alanda çalışan kadın örgütlerinin deneyimlerini paylaşmak, akademisyenleri ve diğer ilgilileri bir araya getirmek” prensibi gerçekleştirilmiş olacak ve sağlık alanında çalışan tüm ilgili meslek gurupları son gelişmeler çerçevesinde bir arada tartışma ve çözüm üretme olanağı bulmuş olacaklardır.

Mayısta Üniversitemizde geleneksel kongremizde görüşmek dileği ile

Saygılarımızla

Prof. Dr. Nurgül KESER
SAUKAM Md.

KONU BAŞLIKLARI

• Anne – Bebek ölümleri

• Jinekolojik kanserler
• Hormon replasman tedavisi, kontrasepsiyon
• Menapoz
• Adolesan jinekoloji

• Meme kanseri, Mamografi
• GIS kanserleri ve diğerleri
• Kadınlarda sık görülen Kanserde görüntüleme, tarama
• Ürojinekoloji

• Osteoporoz ,Ca ve D vit
• Diyabet – Obezite
• Tiroid hastalıkları
• Anemi (Omega-3, Folik Asit)

• Hiperkolesterolemi, KV risk azaltımı
• Koroner arter hastalıkları, PCI, CABG
• Kapak hastalıkları
• kalp yetersizliği
• Aritmi, pacemaker
• Kardiak Görüntüleme
• Gebelikte kalp hastalıkları

• Stres yönetimi
• Çevresel ve yöresel Problemler

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.