2.Ulusal ENGELLİLEŞTİRİLENLER Sempozyumu Afiş ve Logo Yarışması

2.Ulusal ENGELLİLEŞTİRİLENLER Sempozyumu
AFİŞ VE LOGO YARIŞMA ŞARTNAMESİ

1. KONU
2.Ulusal Engellileştirilenler Sempozyumu’nun Nisan 2016 tarihinde gerçekleşmesi
hedeflenmektedir. Sempozyumun konusu, kentlerin ve mekanların, farklı gereksinimi olan
kullanıcılarda dahil olmak üzere tüm kentlilere ait olması gerekliliği ve hak ve özgürlüklerin
kısıtlanması noktasında kamusal erişilebilirliktir. 1. Ulusal Engellileştirilenler Sempozyumu
“Engellilik” konusunda farkındalık ve bilincin oluşmasında önemli bir adım olarak görevini
tamamlamıştır. Sempozyum engelli tanımını, mimari açıdan ele alarak, çevrenin ve fiziksel
şartların uygun olmamasından kaynaklanan imkanların yetersizliğinden dolayı engellere
uğrayan insanlar olarak tanımlanmıştır. Bu bağlamda 2. si gerçekleşecek olan sempozyumun
başlığı “BU KENT HEPİMİZİN” olarak seçilmiş ve tüm kullanıcıların kent ile ilişkisine
dokunulmaya çalışılacaktır. Bu kapsamda kentteki kullanıcıları, engelli ve engelsiz ayırımı
yapmadan, yaşlı, çocuk, kadın ve göçmenlerinde dahil olduğu çok katmanlı bir düzlemde
değerlendirmek sempozyumun ana konusunu kapsamaktadır.

2. AMAÇ
Yarışmanın amacı; “2. Ulusal Engellileştirilenler” sempozyumunun afiş ve logosunun
tasarımının daha profesyonel bir yaklaşımla ve tasarımcıların bakış açısıyla vurgulanmasını
sağlamaktır. Ayrıca bu yarışma, afiş ve logo tasarımı alanına ilgi duyan öğrencilerin
yaratıcılıklarını desteklemeyi hedeflemektedir. Yarışma sonrasında seçilecek eser
sempozyumun afişi olarak ve basılı materyallerde kullanılacaktır.

3. YARIŞMA KOŞULLARI
A. Yarışma, herkese açıktır.

B. Yarışmaya , her katılımcı her ayrı alanda da en fazla 3 tasarımla katılabilir.

C. Yarışmaya katılanlar eser tesliminde vermekle yükümlü oldukları imzalı katılım
formunda; afişlerinin özgün ve kendilerine ait olduğunu, biçimsel olarak başka bir kaynaktan
alınmadığını ve ya benzemediğini taahhüt etmelidirler. Seçici kurulun, biçimsel olarak çalıntı
veya direkt alıntı olduğunu tespit ettiği çalışmaların sahipleri Selçuk Üniversitesi Mimarlık
Fakültesi’nin gelecekte düzenleyeceği hiçbir yarışmaya kabul edilmeyecektir.
Tasarımcılar ayrıca yaptıkları çalışmaların daha önce hiçbir yarışmaya katılmadığını ve hiçbir
yerde sergilenmediğini ve bu şartname hükümlerini aynen kabul ettiklerini belirteceklerdir.
Yarışmacılar ayrıca afişlerinde kullandıkları eğer varsa fotoğrafların kendilerine ait olduğunu
veya telif haklarının kendilerince alındığını kanıtlamakla yükümlüdür. Katılım formu
bulunmayan afiş ve logolar değerlendirmeye alınmayacaktır. (Bu şartları taşımayan afişler
yarışma dışı bırakılır. Ödül ve mansiyon verilmiş ise iptal edilir.)

D. Yarışmaya katılan tüm eserler bedelsiz ve süresiz olarak Engellileştirilenler
Sempozyumu’na ait olacaktır. Yarışmaya katılan eserler iade edilmeyecektir. Sempozyum ve
Mimarlık Fakültesi, yarışma yolu ile elde ettiği bu afişleri, televizyon, internet ve diğer her
türlü ortamda yayınlama; katalog, broşür, afiş, kitap, CD, video ve diğer ortamlara alarak
yayınını ve dağıtımını yapma, ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarına
gönderme hakkına sahip olacaktır.

E. Seçici kurul, eser sahibinden eser üzerinde değişiklik yapmasını isteyebilir. Bunun için
ödül tutarı dışında bir ödeme yapılmaz.

F. Yarışmacılar, yarışma şartlarını ve Seçici Kurul kararlarını kabul etmiş sayılacaklardır.

G. Afiş çalışmalarında renk ve teknik kullanımında herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak dört
renkli baskı teknolojisi ile elde edilebilen renklerin dışına çıkılmamalıdır.

H. Afişler, 50×70 cm boyutlarında dikey olarak çalışılacaktır. Afişlerde görsel tasarımı
destekleyen sözel bir mesaj (başlık, slogan, vb.) kullanılabilir. Jüri görüşüne sunulacak afişler
50×70 cm boyutunda 3 – 5 mm kalınlığında foto bloka basılı olmalıdır. Farklı boyuttaki
afişler yarışma dışı bırakılacaktır. Posta ve kargoda doğacak hasarlardan S.Ü.Mimarlık
Fakültesi sorumlu değildir.

İ. Ayrıca afişler, baskı hazırlığı da düşünülerek Mac veya Windows ortamında, Adobe
Illustrator, Adobe Photoshop programlarından biriyle hazırlanmış olarak, CD’de de teslim
edilecektir. (50×70 cm afiş için net baskı alanı 48×68 cm, olmalıdır.) CMYK modunda 300
pixels/ inch çözünürlükte hazırlanacak dokümanın herhangi bir sıkıştırma yapılmadan teslim
edilmesi gerekmektedir. Sergilenmeye değer bulunacak afişlerin internette yayınlanabilmesi
için afiş RGB olarak hazırlanarak, max. 100 dpi /1 mb çözünürlükte, JPEG formatında da
CD’ye kaydedilmelidir.

J. Logo çalışmaları, A4 ebatlarında renkli ve siyah beyaz formatta çıktı ve cd olarak teslim
edilecektir.

K. Afişler ve Logolar, elden, posta veya kargo yoluyla en son 08 Mayıs 2015 Cuma günü
saat 17.00’e kadar;
Yrd.Doç.Dr. Bilgehan YILMAZ ÇAKMAK
Selçuk Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü,
Akademi Mah. Yeni İstanbul Cad.
42130 Selçuklu/KONYA
adresine teslim edilmiş veya ulaştırılmış olacaktır. Belirlenen tarih ve saatten sonra
getirilen/gelen eserler yarışmaya dâhil edilmeyecektir.

L. Yarışmaya gönderilen eserler üzerinde yarışmacının kimliğini belirten ad, imza vb işaretler
bulunamaz. Aksi durumda afişler yarışma dışı bırakılacaktır.

M. Her afişe ve logoya yarışmacı tarafından beş haneli hem rakam hem de harften oluşan bir
rumuz verilecektir. (Örneğin: S3B67) Rumuzsuz afişler yarışmaya alınmaz. Rumuz; paket
üzerine, afişin arkasına ve CD’nin üzerine yazılacaktır. Yarışmaya birden çok eserle katılan
yarışmacılar her eser için başka bir rumuz kullanacaktır ve yeni bir katılım formu
dolduracaktır.

N. Yarışmacı her eser için ayrı ve kapalı bir kimlik zarfı düzenleyecektir. Kapalı kimlik
zarfının üzerinde, katılımcının eseri için kullandığı 5 rakam veya harften oluşan “RUMUZ”
yer alacaktır. Bu zarf üzerinde katılımcının kimliğini belirtecek herhangi bir işaret ve yazı
bulunmayacaktır. Kimlik zarfının içinde eserin rumuzu, katılımcının adı, soyadı, doğum yeri
ve yılı, kısa öz geçmişi, adres, telefon, mobil telefon varsa faks ve e-posta adresini içeren bir
katılımcı formu konulacaktır.

4. YARIŞMA TAKVİMİ:
Son Teslim Tarihi: 08 MAYIS 2015 Cuma saat:17.00
Sonuçların Açıklanması: 12 MAYIS 2015
Sonuçlar,
www.selcuk.edu.tr/mimarlik
www.ukem.org
sayfalarından ilan edilecektir.

5. ÖDÜL:
Afiş ve Logo yarışmasının kazananlarına her kategoride ayrı ayrı olmak üzere, 1.lik ödülü 300
er TL. 2. lik ödülü 150 şer TL. 3.lük ödülü 50 şer TL. dir.
1.lik ödülüne layık görülen eserler, 2.Ulusal Engellileştirilenler Sempozyumunun afişi ve
logosu olarak kullanılacaktır.
Seçici kurulun sergilenmeye değer gördüğü eserlerin sahiplerine eserinin sergilenmeye değer
görüldüğünü ifade eden bir katılım belgesi verilecektir.
Sergilenmeye değer görülen eserler, 2.Ulusal Engellileştirilenler Sempozyumu süresince
sergilenecektir.
Ödüle layık çalışma bulunup bulunulmaması, Seçici Kurul’un takdirindedir. Ödül tutarı ve
katılım belgeleri Selçuk Üniversitesi Mimarlık Fakültesince ilan edilen tarihte yapılacak ödül
töreninde takdim edilecektir.

6. SEÇİCİ KURUL
Yrd.Doç.Dr.Rabia KÖSE DOĞAN (Güzel sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Bölümü)
Yrd.Doç.Dr. Fatih CANAN (Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü)
Arş.Gör.Haluk Hüsnü KORKMAZ (Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü)
Öğr.Gör.Melda ARCA YALÇIN (Mimarlık Fakültesi)
S.Ü.Mimarlık Fakültesi, değerlendirme toplantısına katılamayan seçici kurul üyesi yerine bir
başka üye belirleme ve sonucu açıklayacağı günü değiştirme hakkına sahiptir.

7. İLETİŞİM:
Yrd.Doç.Dr. Bilgehan YILMAZ ÇAKMAK
Selçuk Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü,
Akademi Mah. Yeni İstanbul Cad.
42130 Selçuklu/KONYA
Tel: 0 332 2231041 , 0542 2731850
cakmakbilgehan@gmail.com