2. ULUSAL BAĞCILIK ve ŞARAPÇILIK SEMPOZYUMU

2007 yılı Kasım ayı içerisinde Denizli’de düzenlenen “Şarap Sektörünün Sorunları” ile ilgili panele gösterilen yoğun ilgi ve panel sonrasında varılan ortak karar gereğince; Kimya Mühendisleri Odası Denizli Şubesi, Ziraat Mühendisleri Odası Denizli Şubesi ve Gıda Mühendisleri Odası Denizli İl Temsilciliği ortak bir konsorsiyum oluşturarak 2008 yılı Kasım ayında Ulusal Bağcılık-Şarapçılık Sempozyumu ve Sergisi’ni Denizli’de gerçekleştirdi.

Ülke genelinde büyük katılım olan Ulusal Bağcılık-Şarapçılık Sempozyumu ve Sergisinde, kaliteli ve nitelikli şarap bağı yetiştiriciliği, şarap kültürü, üretim yöntemleri, pazarlama ve tanıtım konularının yanısıra sektördeki sıkıntılar ve ulusal politikalar konusunda paneller, çalıştaylar ve bildiriler düzenlenirken ayrıca şarap üreticileri ürünlerini sunma ve tanıtma fırsatına sahip oldu.

İlk sempozyumun ardından devam niteliği taşıyacak olan 2.Ulusal Bağcılık ve Şarap Sempozyumu yine üç odanın konsorsiyumu ile 31 Ekim 2013, 1 – 2 Kasım 2013 tarihlerinde düzenlenecektir.

Sempozyumun; ilgili kurum temsilcilerinin, uzmanların, akademisyenlerin, üreticilerin, tüketicilerin ve bağcıların, bilimsel ve teknolojik alandaki gelişmeler ışığında, sektörün bulunduğu konumu ve sorunları yerel, ulusal ve uluslararası boyutta ele almaları amaçlanarak ilk sempozyumdaki gibi sadece bölgesel değil tüm Türkiye’yi kapsaması ve çözüm odaklı olması hedeflenmektedir.

KONU BAŞLIKLARI

A. SÜRDÜRÜLEBİLİR BAĞCILIK

1. Şaraplık Üzüm Bağcılığına Yeni Yaklaşımlar ve Teknikler

2. Asma Gen Kaynakları

3. Asma Islahı

4. Asma Fizyolojisi

5. Yetiştirme Teknikleri ve Kültürel İşlemler

6. Ekolojik Bağcılık ve Çevre İlişkileri

7. Biyoteknoloji

8. Bağlarda Hastalık ve Zararlı Yönetimi

9. Agro-Eko Turizm ve Bağcılık

B. SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞARAPÇILIK

1. Anadolu’da Şarap ve Mutfak Kültürü

2. Şarap Üretiminde Yeni Yöntemler ve Teknolojiler

3. Şarap Kimyası

3.a. Şarapların Bileşimi

3.b. Şarap Mikrobiyolojisi

4. Şarapların Duyusal ve Biyokimyasal Analizi

5. Kalite Kontrol ve Güvenilirlik

6. Meyve Şarabı

7. Şarap ve Sağlık

C. TANITIM ve PAZARLAMA

1. Şarap ve Turizm İlişkileri

2. Uluslararası Alanda Türk Şaraplarının Tanıtımı ve Markalaşması

3. Bağ ve Şarap Ekonomisi

4. Denizli’de Bağ ve Şarap

D. SEKTÖRDE ULUSAL POLİTİKALAR

1. AB ve Dünyadaki Gelişmeler Karşısında Ulusal Şarap Sektörünün Geleceği

2. Sektörde Örgütlenme

3. Yasal Mevzuat ve AB Mevzuatına Uyum

4. Eğitim ve İstihdam

5. Yeni Pazarlar Yaratılması

E. UYGULAMALI ŞARAP TADIMI

ÇALIŞTAY – PANEL KONULARI

Meşenin Şarap Kalitesi ve Bileşimine Etkisi

Kökeni Kontrollü Adlandırma Sistemi

Agro Eko Turizm

Sektörde Ulusal Politikalar

AMAÇ VE KAPSAMI

6-9 Kasım 2008 tarihlerinde ilki düzenlenen Ulusal Bağcılık ve Şarap Sempozyumu ve Sergisinde akademisyenler, uzmanlar, üreticiler, sanayiciler, sivil toplum örgütleri, meslek odaları, yaptırım ve denetim erkine sahip kurum ve kuruluşlar, eğitim ve araştırma kurumları, bürokrat, siyasetçiler, tüketiciler ve öğrenciler ile biraraya gelinerek bağcılık ve şarapçılık sektörü hakkında sorunlar, hedefler, üretim teknolojileri konularında çok yönlü tespit, öneri ve görüşler değerlendirimiştir.

5 yıl aradan sonra 2. Ulusal Bağcılık ve Şarap Sempozyumu adıyla düzenlenecek etkinliğin amacı; birbirinden ayrı düşünülemeyen bağcılık ve şarap sektörünün sorunlarını akademik düzeyde ele alarak ulusal ve sektörel stratejik hedeflerini belirlemek ve sektörün sürdürülebilirliğe ulaşmasında yol haritası ortaya çıkarmaktır.

Yaşadığımız Anadolu coğrafyasındaki en eski kültürlerden olan şarabın, tarladan başlayıp sofralarımıza kadar devam eden yolculuğunda her aşamasının, bilimsel ve teknolojik alanlardaki gelişmelerin doğrultusunda değerlendirileceği sempozyumda akademisyenler, eğitim ve araştırma kurumları, üreticiler, sivil toplum örgütleri, meslek odaları, yasal düzenleme, yaptırım ve denetim erkine sahip kamu kurum ve kuruluşları, uzmanlar, tüketiciler ve öğrenciler bir araya geleceklerdir.

Ulusal ve sektörel stratejik hedefleri ve politikaları belirlenmiş bağcılık ve şarap sektöründe nitelikli bağcılıkla sofralık şaraptan kaliteli ve coğrafi işaretli şaraba geçmek, düşük maliyetle yüksek katma değere sahip ihraçlık şarap elde etmek, uluslararası alanda rekabet şansını artırmak hiç zor olmadığı gibi bunun sürdürülebilir olmaması için de bir sebepte yoktur.

Sempozyumda, üzüm bağcılığında ve şarap üretimindeki yeni yaklaşımlar, teknikler ve kültürel işlemler, ekolojik bağcılık, bağlarda meydana gelebilecek hastalıklar ve zararlılar mücadele yöntemleri, şarabın sağlığımızdaki yeri, kalite kontrol ve analiz yöntemleri, turizmde şarabın fonksiyonu, sektördeki örgütlenme, yasal mevzuatlar ve yönetmelikler, şarabın tanıtım faaliyetleri gibi konularda incelenecektir.

Bu sempozyumumun ana teması; kayıt dışı üretime ve haksız rekabete sebep olan yüksek vergi yükünün azaltılması, kökeni kontrollü adlandırma, kitlesel yaz turizmine alternatif agro eko turizm ve eno turizm, orjini belgelendirilmiş, coğrafi işaretlemesi yapılmış üzümden mamul kaliteli şarap, AB ye uyum ve markalaşma süreci olarak düşünülmüştür. Denizli özelinde ise bağcılığa ve şarapçılığa verilen öneme dikkat çekilmek istenmektedir.

İLETİŞİM

SEMPOZYUM SEKRETERYASI : TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI
DENİZLİ ŞUBESİ
Adres: Uçancıbaşı Mah. 561 Sk. No:4 TMMOB Binası Kat:4
DENİZLİ
Tel : (+90).258. 242 01 12
Faks : (+90).258. 242 01 19
GSM : (+90).530. 171 07 06

e-mail: [email protected]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.