2. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu

HOŞGELDİNİZ
Orman ekosistemleri, odun ve odun dışı orman ürünleri üretme, biyolojik çeşitliliği koruma, iklim düzenleme, küresel ısınma ve olası olumsuz etkileri önleme, su üretimi, toprak ve su koruma, kent yaşamını destekleme, kırsal kalkınma, rekreasyon olanağı yaratma, av ve yaban hayatı geliştirme, toplum sağlığını ve kültürel değerleri koruma gibi pek çok işlevi bulunan bir varlıktır. Bu açıdan Akdeniz ormanları potansiyel kaynakları itibariyle hem ulusal hem de küresel ölçekte büyük bir öneme sahiptir. Akdeniz ormanlarının ve ormancılığının gelecekteki rolü düşünüldüğünde; bu kaynakların sunduğu hizmetlerden kesintisiz bir şekilde yararlanılabilmesi için yetiştirme, koruma, faydalanma ve bu faaliyetlerin izlenmesi konularında yapılacak araştırma ve geliştirme çalışmalarının önemi de ortaya çıkmaktadır.

I.’si 26-28 Ekim 2011 tarihinde KSÜ Orman Fakültesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu’nun II.’si 22-24 Ekim 2014 tarihleri arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi tarafından düzenlenecektir. Güller ve göllerinin yanında zengin tür çeşitliliği ve farklı ekolojik karakteristiklere sahip ormanları ile de haklı bir üne sahip olan Isparta’da gerçekleştirilecek olan bu sempozyumda, Akdeniz ormancılığının karşı karşıya olduğu ekolojik, ekonomik, teknik, yönetsel ve sosyal sorunların ortaya konulması ve çözüm önerilerinin tartışılması amaçlanmıştır.

Katılımınızı bekler, saygılar sunarız.

Sempozyum Düzenleme Kurulu

KONULAR
Orman ekosistemleri; ekonomik, çevresel, sosyal ve kültürel açıdan pekçok doğrudan ve dolaylı fayda sağlamaktadır. Bu nedenle orman ekosistemlerinin korunması ve sürdürebilir yönetimi için orman ve ormancılıkla bağlantılı pek çok alanda farklı ölçeklerde yapılan araştırmalar büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumunda bölgesel ve ülke düzeyinde orman kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir yönetimi için konu başlıkları aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

1. Orman ve toplum
2. Biyolojik çeşitlilik
3. Kuraklık ve iklim değişimi
4. Orman ve su ilişkileri
5. Orman ekosistemleri, planlanması ve yönetimi
6. Biyokütle ve yenilenebilir enerji
7. Ormanların sağlığı ve izlenmesi
8. Orman yangınları
9. Doğal çevre ve peyzaj
10. Orman ürünleri üretimi ve endüstrisi

DÜZENLEME KURULU
Onursal Başkan

Prof.Dr. Hasan İBİCİOĞLU, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü

Sempozyum Başkanı

Prof.Dr. Cahit BALABANLI, Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi Dekanı

Düzenleme Kurulu Başkanı

Doç.Dr. Ramazan ÖZÇELİK, Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi

Düzenleme Kurulu Üyeleri

Doç.Dr. Hasan ALKAN, SDÜ Orman Fakültesi
Doç.Dr. Yılmaz ÇATAL, SDÜ Orman Fakültesi
Doç.Dr. Ayşe DELİGÖZ, SDÜ Orman Fakültesi
Doç.Dr. Mehmet EKER, SDÜ Orman Fakültesi
Doç.Dr. Hüseyin FAKİR, SDÜ Orman Fakültesi
Doç.Dr. Süleyman GÜLCÜ, SDÜ Orman Fakültesi
Doç.Dr. Mehmet KORKMAZ, SDÜ Orman Fakültesi
Doç.Dr. İbrahim ÖZDEMİR, SDÜ Orman Fakültesi
Doç.Dr. Ahmet TOLUNAY, SDÜ Ormancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Doç.Dr. Mehmet TOPAY, SDÜ Orman Fakültesi
Doç.Dr. Birol ÜNER, SDÜ Orman Fakültesi
Yrd.Doç.Dr. Alper BABALIK, SDÜ Orman Fakültesi
Yrd.Doç.Dr. H.Oğuz ÇOBAN, SDÜ Orman Fakültesi
Yrd.Doç.Dr. İsmail DUTKUNER, SDÜ Orman Fakültesi
Yrd.Doç.Dr. Nevzat GÜRLEVİK, SDÜ Orman Fakültesi
Yrd.Doç.Dr. Yasin KARATEPE, SDÜ Orman Fakültesi
Arş.Gör. Zeynep AKGÜL GÖK, SDÜ Orman Fakültesi
Arş.Gör. Onur ALKAN, SDÜ Orman Fakültesi
Arş.Gör. Tuğba YILMAZ AYDIN, SDÜ Orman Fakültesi
Uzman Süleyman UYSAL, SDÜ Orman Fakültesi

BİLİM KURULU
Prof.Dr. Abdullah Emin AKAY, KSÜ Orman Fakültesi
Prof.Dr. Ahmet YEŞİL, İÜ Orman Fakültesi
Prof.Dr. Ali DEMİRCİ, KTÜ Orman Fakültesi
Prof.Dr. Atila GÜL, SDÜ Orman Fakültesi
Prof.Dr. Ayhan KOÇ, İÜ Orman Fakültesi
Prof.Dr. Aynur AYDIN, İÜ Orman Fakültesi
Prof.Dr. Devlet TOKSOY, KTÜ Orman Fakültesi
Prof.Dr. Emin Zeki BAŞKENT, KTÜ Orman Fakültesi
Prof.Dr. Ender MAKİNECİ, İÜ Orman Fakültesi
Prof.Dr. Ercan TANRITANIR, İÜ Orman Fakültesi
Prof.Dr. Ertuğrul BİLGİLİ, KTÜ Orman Fakültesi
Prof.Dr. Esat GÜMÜŞKAYA, KTÜ Orman Fakültesi
Prof.Dr. H. Hulusi ACAR, KTÜ Orman Fakültesi
Prof.Dr. Hakan ALTINÇEKİÇ, İÜ Orman Fakültesi
Prof.Dr. Hakan DOYGUN, KSÜ Orman Fakültesi
Prof.Dr. Hüseyin DİRİK, İÜ Orman Fakültesi
Prof.Dr. Kamil ŞENGÖNÜL, İÜ Orman Fakültesi
Prof.Dr. Kani IŞIK, AÜ Fen Edebiyat Fakültesi
Prof.Dr. Kenan OK, İÜ Orman Fakültesi
Prof.Dr. Mehmet AKGÜL, DÜ Orman Fakültesi
Prof.Dr. Musa GENÇ, İKCÜ Orman Fakültesi
Prof.Dr. Mustafa AVCI, SDÜ Orman Fakültesi
Prof.Dr. Nihat Sami ÇETİN, İKCÜ Orman Fakültesi
Prof.Dr. Nilgül ÇETİN, İKCÜ Orman Fakültesi
Prof.Dr. Öner DEMİREL, KTÜ Orman Fakültesi
Prof.Dr. Ramazan KURT, BTÜ Orman Fakültesi
Prof.Dr. Salih TERZİOĞLU, KTÜ Orman Fakültesi
Prof.Dr. Serdar CARUS, SDÜ Orman Fakültesi
Prof.Dr. Şadan BAŞKAYA, KTÜ Orman Fakültesi
Prof.Dr. Tuncay NEYİŞÇİ, AÜ Fen Edebiyat Fakültesi
Prof.Dr. Ünal AKKEMİK, İÜ Orman Fakültesi

ÖNEMLİ TARİHLER
Bildiri Özetleri Son Gönderilme Tarihi 15 Mart 2014
Kabul Edilen Özetlerin İlan Edilmesi 15 Nisan 2014
Tam Metinlerin Son Gönderilme Tarihi 15 Haziran 2014
Erken Kayıt İçin Katılım Ücreti Son Yatırma Tarihi 30 Haziran 2014
Kongre Tarihi 22-24 Ekim 2014

İLETİŞİM
Düzenleme Kurulu Başkanı

Doç.Dr. Ramazan ÖZÇELİK

Telefon: 0 246 211 3956

Fax: 0 246 237 1810

E-posta: ramazanozcelik@sdu.edu.tr

Sekreterya

Arş.Gör.Onur ALKAN

Telefon: 0 246 211 3965

E-posta: onuralkan@sdu.edu.tr

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.