2. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

2. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu

Çağdaş̧ tasarımcı kendi meslek alanının birikimini farklı disiplinlerin sunduğu bilgi birikimi ve beceriler ile zenginleştirerek etik, sosyal, psikolojik, yasal, ekonomik değerleri içeren, topluma ve çevreye duyarlı ürünler elde etmeyi hedefler. Sonuç ürünün disiplinler arası destekle sağladığı yararın ve farklılaşmaya ne türden cevaplar verdiğinin irdelenmesi ve bu bağlamda çağdaş̧ sanat ve tasarım eğitiminin içeriğinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen ‘2. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu’ farklı disiplinleri bir araya getirerek önemli bir tartışma ortamı yaratacak.

Sempozyumun Amacı: Sempozyum;

Farklı disiplinlerin ortak paydalarının ortaya çıkarılması, tasarım ve uygulama sürecinde ortaklıklarının izlenmesi, Disiplinler arası tasarım sürecinde karşılaşılabilecek sorunların çözüm arayışına katkıda bulunacak uygulamaların paylaşılması, Tasarım – insan ilişkisinin her ölçeğinde yöntem arayışlarını bir üst noktaya taşıyan uygulamaların paylaşılması, Çağdaş̧ teknolojileri kullanabilen, yeniliğe açık eğitmenlerin, sanatçıların ve tasarımcıların bilgi ve deneyimlerinin paylaşılması amacıyla düzenlenmektedir.

Sempozyumun Hedefleri:

2. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu disiplinler arası tasarımı sorgularken tasarım ve uygulama sürecinde yaşanan sorunları ve çözümlemeleri irdelemek, geleceğe ilişkin yeni bakış̧ açıları ortaya koymak hedefini taşımaktadır.

Farklı alanlardan bilgilenme sürecinde ortaya çıkan sorunların ve olası çözüm önerilerinin bir tartışma ortamında değerlendirilmesi; kültürel değerler bütünü ve bilişim döneminin talepleri doğrultusunda gelişen yeni teknolojilerle biçimlenen yeni yöntemlerin ele alınması Sempozyumun ana hedeflerindendir.

Sempozyum Takvimi

2. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyum ve Çalıştayı

‘Disiplinler arası Tasarım’ 27-28-29 Nisan 2015

Bildiri özetlerinin son gönderim tarihi: 14 Kasım 2014

Bildiri özetleri kabul edilenlerin ilanı: 01 Aralık 2014

Bildiri tam metinleri son gönderim tarihi: 02 Şubat 2015

Bildiri tam metinlerinin kabul sonuçlarının duyurulması: 09 Mart 2015
(e-posta ile kabul mektuplarının gönderiminin başlaması)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.