19.Yüzyıldan Günümüze Bayburt Sempozyumu

SEMPOZYUM ÇAĞRISI

Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi  Başkanlığı, Bayburt Valiliği, Bayburt Belediye Başkanlığı ve Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü işbirliğinde 28-30 Mayıs 2014 tarihleri arasında Bayburt’ta Tarihi ve Kültürü ile XIX. Yüzyıl’dan Günümüze Bayburt konulu  bir Sempozyum  düzenlenecektir.

Anadolu şehirleri, tarihi zenginliği, geleneksel yapısı, kültürel, dini ve sosyal faaliyetleri ile yüzyıllar boyunca ayakta kalabilen eşsiz şehirlerdir.

Bayburt ise tarihi M.Ö 3000’li yıllara kadar uzanan ve geçmişten günümüze önemli medeniyetlere ev sahipliği yapan güzide bir Anadolu şehridir. Bilinen tarihi Azziler  ile başlayan Bayburt, sahip olduğu tarihsel mirası, doğal güzellikleri ve zengin kültürel birikimiyle araştırılmayı hak etmektedir.

Düzenlenecek bu sempozyum ile, zengin bir kültürel mirasa ve tarihe sahip olan Bayburt ve yöresi ile ilgili XIX. Yüzyıldan günümüze  tarihsel, toplumsal, kültürel, ekonomik, coğrafi ve çevresel konuların bilimsel bir ortamda tartışılarak, kayıt altına alınmasını ve sonraki kuşaklara aktarılmasını sağlamak, Bayburt şehrinin  gelişmesine yönelik stratejiler ve vizyon oluşturulmasına katkı sağlamak. ve  şehrin  sorunlarına çözüm yollarının arandığı bir bilgi şölenine dönüştürmek hedeflenmektedir.

BİLDİRİ  BAŞLIKLARI

1.XIX. Ve XX. Yüzyılda Bayburt Tarihi

2.XIX. Yüzyıldan Günümüze Bayburt’ta;

¨      Fiziki ve Beşeri Coğrafya

¨      Sosyal ve Kültürel Hayat

¨      Ekonomik Yapı

3.Bayburt’ta kent dokusunun korunması/geliştirilmesi, toplumsal ve ekonomik hayatta etkin hale getirilmesi için tedbirler-öneriler.

Sempozyuma katılmayı arzu eden bilim insanlarını ve araştırmacıları yukarıda ana başlıkları belirtilen alanlarda bilgi, belge ve değerlendirmelere dayalı akademik çalışmalarıyla aramızda görmek istiyoruz.

Sempozyuma bildiri ile katılmak esastır. Bildirilerde aranacak nitelikler ve başvuru formu ve diğer bilgiler Merkezimizin atam.gov.tr uzantılı web sayfasında yer almaktadır. Kongreye katılmak isteyen bilim insanlarının web sayfamızda yer alan başvuru formunu doldurarak özgeçmişleri ve yayın listeleri ile birlikte en az 300 kelimeden oluşacak bildiri özetlerini [email protected] adresine 03 Mart 2014 mesai bitimine kadar göndermeleri gerekmektedir. Özetlerin Kongre Bilim Kurulu’nca değerlendirilmesinden sonra, kabul edilenlere ilişkin ikinci bir duyuru yapılacaktır.

Sempozyuma katılmanızı diler, saygılar sunarız

Bayburt Valiliği, Bayburt Belediye Başkanlığı, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü

 

SEMPOZYUMA KATILIM KOŞULLARI

Özet Gönderimi ve Değerlendirme

Sempozyum, yurt içi ve dışından konuyla ilgili akademisyen ve araştırmacıların katılımına
açıktır. Bunun için amaç, yöntem, kullanılacak kaynaklar ve muhtemel bulguları içeren
300 kelimelik bildiri özetlerini 01 Mart 2014 tarihine kadar
[email protected] gerekmektedir. Bildiri önerileri Sempozyum konularına,
bilimsel şartlara uygunluk ve çalışmanın özgünlüğü dikkate alınarak Bilim Kurulu
Üyeleri’nce değerlendirilecektir. Kurul üyelerinin yapacağı değerlendirmeler kabul /
düzeltme / ret biçiminde olacaktır. Kabul edilen bildiriler ilgililere en geç 15 Mart 2014
tarihine kadar duyurulacaktır.

Tam Metin Gönderme

Kabul edilen bildiri özeti önerilerinin tam metinlerinin 12 Mayıs 2014 tarihine kadar yazım
kurallarına uygun biçimde ekli Word dosyası olarak [email protected]
adresine gönderilmesi gerekmektedir. Tam metni gönderilen bildiriler Düzenleme Kurulu’nca
özete ve bilimsel şartlara uygunluk açısından incelenerek Sempozyum Programı’na dahil
edilecektir.

Sempozyum sonrasında sunulan bildiriler Sempozyum Bildiriler Kitabı’nda yayınlanacaktır.
Kongre dili Türkçe ve İngilizce’dir.

 

SEMPOZYUM TAKVİMİ
Sempozyum duyurusunun ilanı Aralık 2013
Bildiri özetlerinin gönderilmesi Aralık 2013 – 03 Mart 2014
Kabul edilen özetlerin bildirimi 15 Mart 2014
Bildiri metinlerinin gönderilmesi için son tarih 12 Mayıs 2014
Sempozyum kesin programının ilanı 16 Mayıs 2014
Sempozyum 28-30 Mayıs 2014
Sunulan bildirilerin yayımlanması Eylül- Aralık 2014

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.