19. Tudem Edebiyat Ödülleri’ne başvurular başladı!

kitap yarışması
Tudem Edebiyat Ödülleri

19. Tudem Edebiyat Ödülleri’ne başvurular başladı!
Çocuk ve gençlik edebiyatımıza çağdaş ve özgün eserler kazandırmak amacıyla 2003 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz Tudem Edebiyat Ödülleri, 19. yılında çocuk edebiyatı alanında resimli kitap dalında verilecek.

Son katılım tarihi 1 Kasım 2021 olan 19. Tudem Edebiyat Ödülleri

Yazar ve çizerlerin resimli kitap üretimini teşvik etmek ve resimli kitap türünün gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen yarışma; eserlerini yayımlatma imkânı arayan yazar ve çizerler için de büyük fırsat sunuyor.

19. Tudem Edebiyat Ödülleri’nin seçici kurul üyeleri, çocuk edebiyatımızda resimli kitap kültürünün yerleşmesine ve uluslararası alanda önem kazanmasına büyük emek veren yetkin kişilerden oluşuyor. Aralarında yazar, çizer, grafiker, akademisyen, telif hakları ajans yöneticisi gibi farklı disiplinlerden gelen nitelikli isimlerin görev alacağı Tudem Edebiyat Ödülleri’nin 2021 seçici kurulunda; Ayla Çınaroğlu, M. Korkut Öztekin, Nazlı Gürkaş, Tülin Kozikoğlu ve Zeynep Özatalay yer alıyor.

Yarışmada birinciye 10.000 TL, ikinciye 7.500 TL, üçüncüye 5.000 TL para ödülünün yanı sıra, İzmirli heykeltıraş Ozan Ünal tarafından tasarlanan ödül heykelleri verilecek.

Son katılım tarihi 1 Kasım 2021 olan 19. Tudem Edebiyat Ödülleri’nde dereceye giren eserlerin Nisan 2022’de duyurulması öngörülüyor; ödüle değer görülen dosyaların, yayın grubumuzun Uçanbalık markası tarafından yayıma hazırlanması planlanıyor.

Tudem Yayın Grubu’nun 37 yıllık yayıncılık birikiminin en değerli meyvelerinden biri olan Tudem Edebiyat Ödülleri, tarafsız duruşu, nitelikli eserleri ön plana çıkaran yapısıyla edebiyat dünyasının önemli referanslarından biri olma özelliği taşıyor.

Son Başvuru Tarihi: 01 Kasım 2021 Pazartesi
Sonuçların Açıklanma Tarihi: 01 Nisan 2022 Cuma

A. YARIŞMANIN AMACI
2003 yılından bu yana çocuk ve gençlik edebiyatına çağdaş ve özgün eserler
kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen Tudem Edebiyat Ödülleri, 19. yılında çocuk
edebiyatı alanında resimli kitap dalında verilecektir. Yazar ve çizerlerin resimli
kitap üretimini teşvik etmek ve resimli kitapların gelişmesine katkıda bulunmak
amacıyla düzenlenen yarışma, eserlerini yayımlatma imkânı arayan yazar ve çizerlere
fırsat sunuyor. Yarışmada ödül alan eserlerin yayın grubumuzun markası olan
Uçanbalık tarafından yayıma hazırlanması planlanıyor.

B. YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI
1. Yarışma tüm yazar ve çizerlere açıktır. Uyruğu ve öğrenim durumu ne olursa olsun
18 yaşın üzerinde olan ve şartname koşullarına uyan herkes katılabilir.

2. Yarışmaya Tudem Yayın Grubu çalışanları, seçici kurul üyeleri ve birinci
dereceden yakınları katılamaz.

3. Katılımcılar, şartname koşullarını kabul etmiş sayılır.

C. YARIŞMAYA KATILACAK ESERLERİN NİTELİKLERİ
1. Yarışma dili Türkçedir.

2. Yarışma 3-6 yaş grubuna yönelik olarak resimli kitap dalında açılmıştır.

3. Yarışmaya gönderilen dosya tamamen veya kısmen yayımlanmamış olmalı ve
başka bir yayınevi ile yayımlanmak üzere bağlayıcı sözleşmeye tabi olmamalıdır.

4. Yarışmaya gönderilen dosya özgün olmalı, herhangi bir eseri çağrıştırmamalı, bir
eserden kopya bulundurmamalıdır.

5. Cinsiyetçi, ırkçı vb. ayrımcılığa yönelik unsurlar ve nefret söylemi içeren dosyalar
elenecektir.

6. Başvuru yapacak dosyalar daha önce herhangi bir yarışmadan ödül almamış
olmalıdır.

7. Özgün olmadığı seçici kurulca belirlenen dosyalar değerlendirme dışı tutulacaktır.

8. Özgün olmadığı, ödüllendirme aşamasından sonra belirlenen dosyaların yazarı
ve çizeri, aldığı ödülü %25 fazlasıyla iade etmeyi bu şartnamedeki taahhütnameyi
imzalamakla kabul etmiş sayılır. Özgün olmadığı belirlenen eser sahibi, üçüncü
kişilerce açılacak her türlü davanın muhatabı sayılacaktır.

9. Ödül almadığı hâlde yayımlanan bir eserin özgün olmadığı belirlenirse yazarı ve
çizeri, Tudem Yayın Grubu’nun uğramış olduğu zararı tazminle yükümlüdür.

10. Yarışmaya katılacak dosya, aşağıdaki biçimsel özellikleri taşımalıdır:
a- Dosyalarda ebat ve biçim sınırlaması yoktur.
b- Dosyaların ön ve arka kapak çalışması tamamlanmış olmalıdır.
c- Dosyalar en az 16 sayfa olmalıdır.
d- Çizerler, yarışmaya kendi hikâyeleriyle başvurabilir veya bir yazar ile çalışabilirler.
e- Çizerler, diledikleri tekniği kullanarak çalışabilirler.
f- Yarışmaya resimli öykü, sessiz kitap veya üç boyutlu (pop-up) kitaplar gibi farklı
çalışmalarla başvuru yapılabilir.
g- Dosya, 6 (altı) kopya olarak çoğaltılacak ve her kopyası dosyalanarak bir CD’ye
kaydedilecektir.
h- Katılımcılar, yarışmaya gönderdikleri eserin her kopyasına ve bir adet CD kaydına,
belirlediği bir rumuz vereceklerdir. Rumuz 5 (beş) karakteri geçmeyecek şekilde,
anlamlı veya anlam taşımayan sayı ve harflerden oluşmalıdır.

D. ESERLERİN TESLİMİ
1. Eserlerin kopyalarında, CD kaydında ve zarfların üzerinde, katılımcıların kimliğine
ilişkin C bölümü 10. madde h bendinde sözü edilen rumuz dışında hiçbir yazı veya
işaret bulunmayacaktır. Katılımcıların isimleri kesinlikle dosyanın kopyalarında yer
almayacaktır.

2. Yarışmaya katılanlar şartnamede verilen kimlik formu ve taahhütnameyi eksiksiz
doldurur, imzalar. Kimlik formu ve taahhütname, CD kaydı ile kısa özgeçmiş bir zarfın
içine koyularak kapatılır. Zarfın üzerine, sadece rumuz, eserin adı belirtilmelidir.

3. Yarışmaya gönderilen eserin birden fazla yazarı ve çizeri varsa; her yazar ve çizer,
D bölümü 2. maddede belirtilen kimlik formu ve taahhütnameyi ayrı ayrı doldurup
imzalar ve kısa özgeçmişlerini de ekler.

4. Eser, çoğaltılmış ve dosyalanmış 6 (altı) kopya, bir adet CD kaydı ve D bölümü 2.
maddede belirtilen zarf ile birlikte teslim edilir.

5. Eser, 1 Kasım 2021 saat 17:00’ye kadar Tudem Eğitim Hizmetleri San. Tic.
AŞ 1476/1 Sok. No:10/51 Alsancak-Konak/İZMİR adresine iadeli taahhütlü
posta veya kargo ile gönderilecektir. Elden teslim kesinlikle kabul
edilmeyecektir. Bu tarihten sonra gelecek eser değerlendirmeye alınmayacaktır.
Kargo ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

6. İnternet yoluyla yapılacak gönderiler kabul edilmeyecektir.

E. ESERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
1. Yarışmaya gönderilen eserler şartnameye uygunluk açısından ön seçici kurul
tarafından kontrol edilir. Eser kopyalarının ya da zarfların üzerinde katılımcıların
kimliği ile ilgili herhangi bir bilgi olursa, eser değerlendirmeye girmeden elenecektir.
Ön seçici kurulun değerlendirmesi sonucunda uygun görülen eserler seçici kurula
gönderilir.

2. Seçici kurul tarafından her eser 100 (yüz) üzerinden puanlanır. Gizli olarak verilen
puanlar, Mart 2022’in son haftası içinde yapılacak toplantıda değerlendirilmek üzere
görüşülür. Eşit puan almış eserler yeniden değerlendirilip bir sıralama yapılır.

3. Seçici kurul, ödüle değer eser bulamazsa, ödül verilmez.

4. Değerlendirme işlemleri 1 Nisan 2022 tarihine kadar sonuçlandırılacaktır.

F. SONUÇLARIN AÇIKLANMASI VE ÖDÜLLER
1. Yarışma sonuçları Nisan 2022’de duyurulacaktır.

2. Ödüller, başvuran esere verilir. Eserin birden fazla yaratıcısı varsa ödül eşit olarak
bölünür.

3. 19. Tudem Edebiyat Ödülleri ve tutarları ile seçici kurul aşağıdaki gibidir.

ÖDÜLLER
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ 10.000 TL
İKİNCİLİK ÖDÜLÜ 7.500 TL
ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ 5.000 TL

SEÇİCİ KURUL
Ayla Çınaroğlu
M. Korkut Öztekin
Nazlı Gürkaş
Tülin Kozikoğlu
Zeynep Özatalay

G. ESERLERİN YAYIMLANMASI
1. Yarışmaya katılan tüm eserlerin yayın hakkı, yarışma tarihinden itibaren 1 (bir) yıl
süre ile Tudem Eğitim Hizmetleri San. Tic. AŞ’ye ait olacaktır. Bu süre içinde eserini
başka bir yayınevinde yayımlatmak isteyen eser sahiplerine Tudem Yayın Grubu,
yazılı bir feragat belgesi verecektir.

2. Ödül kazanan eserlerin yayın hakkı ise 5 (beş) yıl süre ile Tudem Eğitim Hizmetleri
San. Tic. AŞ’ye devredilmiş olup eserin yayımlanmasına karar verilmesi hâlinde,
taraflar arasında yayımcının ve yazarın hak ve sorumluluklarını düzenleyen bir telif
hakkı devri sözleşmesi imzalanacaktır.

3. Tudem Yayın Grubu, ödül alan dosyaları yayımlamak zorunda olmadığı gibi, ödül
almayan dosyaların arasından bazılarını yayımlamak isteyebilir. Bu durum, yayınevi
ile eser sahipleri arasında görüşülecektir. Seçici kurulun bu konuda herhangi bir
sorumluluğu yoktur. Seçici kurulun kararı, yayınevinden bağımsızdır.

Başvuru Formu indir