16. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi

Türkiye‘de bölge bilimi alanında güncel gelişmelere odaklanan Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi; bu yıl 01-02 Aralık 2016 tarihlerinde Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü; Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü; Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü tarafından düzenlenecektir. Kongrenin amacı, bölge bilimi alanında çalışan tüm araştırmacıları bir araya getirerek, deneyimlerini akademik ortamda tartışmaları ve bu yolla Bölge Bilimi alanındaki bilgi birikimine katkıda bulunmalarıdır.

16. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresinin konu başlıkları;

Karşılaştırmalı bölgesel politikalar, dünya örnekleri ve Türkiye
Hareketlilik, göç ve beşeri sermaye: kaybeden ve kazanan bölgeler
Bölgelerde Nüfus, İşgücü Pazarı ve kapital Hareketliliği
Bölgesel gelişmeyi yönlendiren yeni aktörler ve deneyimler
Bölgesel gelişmede mevzuat, çelişkiler, kısıtlar
Bölgesel Yönetişim Modelleri
Büyükşehirler ve kırsal alanlar yönetimi
Dönüşen yerel yönetimler
Bölgesel Ekonomik Büyüme
Bölgesel ve Kentsel Sistemler
Bölgesel Gelişme ve Sınır Bölgeler
Kent Ortaklıkları, Kamu Sermayesi ve Bölgesel Kalkınma
Yeni kuramlar, bölge bilimi ve planlamada uygulama alanları: evrimci ve ilişkisel ekonomik coğrafya, yeni kurumsalcılık ve diğerleri
Bölgesel inovasyon sistemleri
İnşa edilmiş bölgesel üstünlük, güzergah bağımlılığı, ilgili çeşitlik ve akıllı uzmanlaşma tartışmaları
Mekansal planlama sorunları
Altyapı, ulaşım ve iletişim
Kıyı bölgelerinde kalkınma: Limanlar ve denizler
Bölgesel politikalar, planlama ve yönetim
Büyükşehirler, sınırlar ve kırsal alanlar
Kentsel yayılma ve kırsal büzüşme
Kırsal ve yerel gelişme
Enerji, gelişme ve sürdürülebilirlik
Turizm, kültürel endüstri ve bölgesel deneyim ekonomisi
Mekânsal ekonometri, bölgesel ekonomik modelleme
Bölgesel planlamada mekânsal teknolojiler
Mekânsal yığılmalar: Yığılma ekonomileri ve kümeler
Gayrimenkul ve konut politikaları, kentsel dönüşüm ve bölgesel ekonomiye etkileri
Bölgelerarası işbirliği, çatışmalar ve rekabet
İklim değişikliği, çevre ve kentsel/bölgesel dayanıklılık
Sosyo-ekonomik bütünleşme, yoksulluk ve sosyal politikalar
Sosyal ağlar, sosyal sermaye ve yerel ekonomik kalkınma
Küresel eğilimler ve MINT-CIVETS bölgeleri üzerine beklentiler, riskler, fırsatlar
Avrupa Birliği ve Türkiye: Katılım Öncesi Mali Yardım Programı, bölgesel politikalar, deneyimler ve 2020’ye doğru beklentiler.

ÖNEMLİ TARİHLER

Bildiri Özeti Gönderimi Son Tarihi 26 Eylül 2016
Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlanı 13 Ekim 2016
Bildiri Tam Metin Gönderimi Son Tarihi 15 Kasım 2016
16. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi 01-02 Aralık 2016

İLETİŞİM

Telefon: 0 (246) 2114491 – Arş.Gör. Mehmet YİĞİT
E-Posta: [email protected]
Adres: Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, ISPARTA
Kongre Yeri: Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Konferans Salonu , Isparta

http://bbtmk2016.sdu.edu.tr/index.html

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.