12. Ulusal Kültürteknik Kongresi

Sempozyumun amacı, güncel teknolojiden yararlanılarak tarımsal alanlardan sürdürülebilir bir biçimde daha fazla gelir elde etmek için toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi ve korunması ile hayvansal ve bitkisel üretim yapılarının tasarımı ve kırsal yerleşimlerinin planlaması konularındaki gelişmeleri ortaya koymaktır.

Bu bağlamda, üniversiteler, araştırma enstitüleri ile diğer kamu ve özel sektör kuruluşlarında, bu alanlarda çalışan araştırmacı, akademisyen ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirip araştırma sonuçları, karşılaşılan sorunlar, teknolojik gelişmeler, çözüm yolları ve deneyim paylaşımına yönelik olarak tartışma ortamı yaratmaya olanak sağlamaktır. Böylece, Kültürteknik Bilimi konularında gerçekleştirilecek çalışmalara katkı sağlanabilecektir.

Sempozyum Konuları
Tarımsal Sulama

Tarımsal Yapılar

Drenaj ve Arazi Islahı

Sulama Yönetimi

Sulama Suyu Kalitesi, Tuzluluk ve Çevre Kirliliği

Tarımda Alternatif Enerji Kaynaklarının Kullanımı

Arazi Toplulaştırması

Hidroloji

Tarım Teknolojileri

İklim Değişikliği

ONLINE BAŞVURU İÇİN SON SÜRE : 15 ŞUBAT 2014

ÖZET GÖNDERİMİ İÇİN SON SÜRE : 01 ŞUBAT 2014

YAYIN KABULU : 01 MART 2014 – 01 NİSAN 2014

İletişim

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Namık Kemal Mahallesi Kampüs cadddesi No:1

Merkez Tekirdağ

http://kulturteknik2014.nku.edu.tr/
E-mail: [email protected]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.