11. ULUSLARARASI FİNANS SEMPOZYUMU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ
BANKACILIK VE SİGORTACILIK YÜKSEKOKULU

11. ULUSLARARASI FİNANS SEMPOZYUMU 2012

“DÜNYA EKONOMİSİNDE TASARRUF-YATIRIM İLİŞKİLERİ VE FİNANSAL SİSTEMİN ETKİNLİĞİ”

Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu olarak 2002 den beri gelenekselleşen Finans Sempozyumu bu yıl da 8 Kasım 2012 tarihinde yapılacaktır. Sempozyumun teması “Dünya Ekonomisinde Tasarruf-Yatırım İlişkileri ve Finansal Sistemin Etkinliği” olarak belirlenmiştir.

Sempozyum, geçen yıllarda olduğu gibi, yine uluslararası nitelikte düzenlenmektedir. Gönderilen bildiriler, hakem sürecinden geçirildikten sonra kabul edilecek ve sunulabilecektir. Ayrıca sunulan bildiriler sempozyum kitabında yayımlanacaktır. Bildirilerin daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ve sunulmamış olması gerekmektedir. Kabul edilen ve sunulacak olan bildirilerin sempozyum kitabında yayım hakkı Yüksekokulda olacaktır.

Sempozyum Hakkında
Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu’nun 2002 yılından itibaren geleneksel hale getirdiği Uluslararası Finans Sempozyumu, her yıl farklı bir tema ile, akademisyenlerin finans sektörünün üst düzey yöneticilerinin katılımı ile düzenlenmektedir. Uluslararası Finans Sempozyumu ile uluslararası boyutta yerli ve yabancı öğretim üyeleri ülke gündeminde yer alan temayı farklı başlıklarla akademik platformda tartışmaktadır. Ayrıca, sempozyumda sunulan bildiriler kitap haline getirilerek okuyucuların ve konu ile ilgilenenlerin hizmetine ve finans literatürüne sunulmaktadır.

Sempozyum Konu Başlıkları
Tasarruf – Yatırım İlişkisinin Kuramsal Analizi

Dünyada ve Türkiye’de Tasarruf – Yatırım İlişkisinin Ampirik Analizi

Tasarrufların Yatırımlara Dönüştürülmesinin Önündeki Engeller ve Çözüm Önerileri

Tasarrufların Yatırımlara Dönüştürülmesinde Finansal Sistemin Aracılık Rolü ve Sorunları

Para Otoritelerinin Faiz Uygulamalarının Tasarruf-Yatırım İlişkileri Üzerine Etkileri

Tasarruflar – Gelir İlişkisi: Gelir Artırıcı Önlemler Yoluyla Tasarrufların Artırılabilirliliği

Tasarrufların Artırılmasında Sigortacılığın Rolü ve Önemi

Tasarrufların Yatırıma Dönüştürülmesinde Sermaye Piyasalarının İşlevselliği

Bankaların Tasarrufları Krediye Dönüştürme İşlevleri ve Kısıt Faktörleri

Reel Sektöre Fon Aktarım Mekanizmaları

Kamu Açıklarının Tasarruf – Yatırım Dengelerine Etkileri

Kamu Borçları-Kamu Kaynakları İlişkisi

Emtia Fiyatlarındaki Oynaklığın Yatırımlar Üzerindeki Etkisi

Tasarruf-Yatırım İlişkisinde Mevzuat Değişikliklerinin Etkileri

Ödemeler Bilançosu Dengesizliklerinde Tasarruf-Yatırım İlişkileri

Borçlanmada Vade Yapısı

Uluslararası Finansal Çevrelerinin Ulusal Maliye ve Para Politikaları Üzerindeki Etkinlikleri

Uluslararası Banka Birleşmelerinin Tasarruf ve Yatırım Üzerindeki Etkileri

Finansal Yeniliklerin Tasarruf-Yatırım Üzerindeki Etkileri

Merkez Bankaları Politikalarının Tasarruf ve Yatırım İklimi Oluşturması

BRICS Ülkelerinde Tasarruf-Yatırım İlişkileri

Tasarruf Teşvikleri ve Cari Açığın Azaltılmasına Yönelik Beklentiler

Bütçe Açıkları ve Finansman Seçenekleri

Küresel Gelir Dağılımı, Tasarruf-Yatırım İlişkisi

Alternatif Enerji Yatırımlarının Teşviki

Yatırım-Risk Dengesine Aktüeryal Yaklaşımlar

BES Tasarruflarının Aktüeryal Modellemesi

Bireysel Emeklilik Sistemi Fonlarının Finansal İşlevleri

Bilim Kurulu

Murat AKBALIK, Marmara Üniversitesi, İstanbul

İlyas AKHİSAR, Marmara Üniversitesi, İstanbul

Kerem ALKİN, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul

Sumru ALTUĞ, Koç Üniversitesi, İstanbul

Sudi APAK, Beykent Üniversitesi, İstanbul

Güler ARAS, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul

M.Emin ARAT, Marmara Üniversitesi, İstanbul

Doğan ARGUN, Marmara Üniversitesi, İstanbul

Nurdan ASLAN, Marmara Üniversitesi, İstanbul

Sinan ASLAN, Marmara Üniversitesi, İstanbul

Erişah ARICAN, Marmara Üniversitesi, İstanbul

Noyan ARSAN, Koç Üniversitesi, İstanbul

Niyazi BERK, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul

Taner BERKSOY, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul

M.Hüseyin BİLGİN, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul

Mehmet BOLAK, Galatasaray Üniversitesi, İstanbul

Johannes BOLZANO, Viyana Üniversitesi, Ekonomi ve İşletme Yönetimi, Viyana

Şahamet BÜLBÜL, Marmara Üniversitesi, İstanbul

Serpil BÜLBÜL, Marmara Üniversitesi, İstanbul

Nuran CÖMERT, Marmara Üniversitesi, İstanbul

Adem ÇABUK, Uludağ Üniversitesi, Bursa

Canan ÇETİN, Marmara Üniversitesi, İstanbul

Münevver ÇETİN, Marmara Üniversitesi, İstanbul

Muzaffer DARTAN, Marmara Üniversitesi, İstanbul

Salih DURER, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul

Hasan EKEN, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul

Nazım EKREN, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul

Metin ERCAN, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul

Oral ERDOĞAN, Bilgi Üniversitesi, İstanbul

Seyfettin ERDOĞAN, Medeniyet Üniversitesi, İstanbul

Nadir EROĞLU, Marmara Üniversitesi, İstanbul

Cengiz EROL, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir

Ümit EROL, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul

İhsan ERSAN, İstanbul Üniversitesi, İstanbul

Abdurrahman FETTAHOĞLU, Kocaeli Üniversitesi, İzmit

Ricardo GISMONDI, Research Institute for Computational Methods, Viyana

Fulvio GISMONDI, Universita Telematica Guglielmo Marconi, Roma

Gürbüz GÖKÇEN, Marmara Üniversitesi, İstanbul

Osman GÜRBÜZ, Marmara Üniversitesi, İstanbul

Selahattin GÜRİŞ, Marmara Üniversitesi, İstanbul

Steve HABERMAN, City Üniversitesi, Londra

Peter HAISS, Viyana Üniversitesi, Ekonomi ve İşletme Yönetimi, Viyana

Ahmet İNCEKARA, İstanbul Üniversitesi, İstanbul

Wolfgang JANKO, Viyana Üniversitesi, Ekonomi ve İşletme Yönetimi, Viyana

Muhsin KAR, Konya Üniversitesi, Konya

Mehmet Baha KARAN, Hacettepe Üniversitesi, Ankara

Stefan KOCH, Viyana Üniversitesi, Ekonomi ve İşletme Yönetimi, Viyana

İdil Özlem KOÇ, Marmara Üniversitesi, İstanbul

Cüneyt KOYUNCU, Bilecik Üniversitesi, Bilecik

Hayri KOZANOĞLU, Marmara Üniversitesi, İstanbul

Aslı YÜKSEL MERMOD, Marmara Üniversitesi, İstanbul

Gülnur MURADOĞLU, City Üniversitesi, Londra

Sedat MURAT, İstanbul Üniversitesi, İstanbul

Osman OKKA, Selçuk Üniversitesi, Konya

Suat OKTAR, Marmara Üniversitesi, İstanbul

Jale ORAN, Marmara Üniversitesi, İstanbul

Fatih ÖZATAY, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Ankara

İlker PARASIZ, Kurul Üyesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Helmut PERNSTEINER, Johannes Kepler University Linz, Austria

Hasan SELÇUK, Marmara Üniversitesi, İstanbul

Güven SEVİL, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir

Meral SUCU, Hacettepe Üniversitesi, Ankara

Ömür SÜER, Galatasaray Üniversitesi, İstanbul

Haluk SÜMER, Marmara Üniversitesi, İstanbul

Ayşe SÜMER, Marmara Üniversitesi, İstanbul

Münir ŞAKRAK, Marmara Üniversitesi, İstanbul

Suat TEKER, Okan Üniversitesi, İstanbul

Yusuf TUNA, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul

Kaşif Batu TUNAY, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul

Erol ULUSOY, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul

Aypar USLU, Marmara Üniversitesi, İstanbul

Sadi UZUNOĞLU, Trakya Üniversitesi, Edirne

Targan ÜNAL, İstanbul Üniversitesi, İstanbul

Rahmi YAMAK, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon

Nebiye YAMAK, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon

Serhat YANIK, İstanbul Üniversitesi, İstanbul

Selim YAZICI, İstanbul Üniversitesi, İstanbul

Kemal YILDIRIM, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir

Ahmet YÖRÜK, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul

Andres ZIEGLER, Viyana Üniversitesi, Ekonomi ve İşletme Yönetimi, Viyana

Sempozyum Tarihi: 08 KASIM 2012

Ord. Prof. Dr. Nihad Sayar Konferans Salonu

Marmara Üniversitesi Sultanahmet Rektörlük Binası, İstanbul, Türkiye

Bildirilerin (Tam Metin) Son Gönderim Tarihi: 21 Eylül 2012

Hakem Süreci Sonrası Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 10 Ekim 2012

Telefon: 0216 414 99 89 / 113

finans2012@marmara.edu.tr

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here