100. Yılında Çanakkale Savaşları Uluslararası Kongresi

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu  Atatürk Araştırma Merkezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Avustralya Monash Üniversitesi işbirliğinde 21-25 Mayıs 2015 tarihlerinde Çanakkale’de “100. Yılında Çanakkale Savaşları Uluslararası Kongresi” düzenlenecektir.

Çanakkale Savaşları dünya tarihinin kaydettiği en önemli olaylardan biridir. Gerek sonuçları ve gerekse etkileri bakımından hem Türkiye’de hem de dünyanın pek çok ülkesinde hâlâ anılmakta, hakkında araştırmalar yapılmakta, makaleler ve kitaplar yazılmaktadır. Çanakkale Savaşları I. Dünya Savaşı’nın gidişatını değiştirmiş, savaşın uzamasına neden olmuş, Türkiye’nin kaderi büyük ölçüde bu savaşlarla çizilmiştir.

Kongrede, Çanakkale Savaşları’na giden sürecin detaylı bir tahlil ve tasviri, savaşların siyasî, iktisadî, askerî, sosyal, diplomatik, kültürel boyutlarının ele alınması ve savaş sonrasında ülkeler ve toplumlar arasındaki ilişkilerin ortaya konulması amaçlanmaktadır.

Çanakkale Savaşları’nı bütüncül bir bakış açısı ile değerlendirmek noktasından hareketle, savaşların öncesinden sonrasına sanat, edebiyat, bilim, teknoloji, toplumsal ve siyasî yapılar hususunda ortaya çıkan süreklilikler ve değişimler üzerine yorum ve bulgulara dayalı tebliğlerin bilimsel bir atmosferde ele alınması ve tartışılması hedeflenmektedir.

Çanakkale Savaşları’nın bir bilançosunu 100. Yıl dönümünde ortaya koymayı hedefleyen kongrede, etkileri çok kapsamlı olan savaşların gerek savaş süresi boyunca ve gerekse savaştan sonraki dönemde Türk ve dünya kamuoyu tarafından nasıl değerlendirildiği ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Kongreye katılmayı arzu eden bilim insanlarını ve araştırmacıları  yeni bilgi, belge ve değerlendirmelere dayalı akademik çalışmalarıyla aramızda görmek istiyoruz.

Bildiri’nin daha önce bir yerde sunulmamış veya neşredilmemiş olması, yayımlanmış bir kitabın, yayımlanmamış dahi olsa bir tezin bölümü, ana başlığı veya alt başlığında işlenmemiş olması gerekmektedir.

Kongreye katılmak isteyen bilim insanlarının web sayfamızda yer alan başvuru formunu doldurarak özgeçmişleri ve yayın listeleri ile birlikte en az 300 kelimeden oluşacak bildiri özetlerini 16 Ocak 2015 tarihine kadarcanakkalesavaslarikongresi@atam.gov.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. Sempozyum dili Türkçe ve İngilizcedir. Özetlerin Sempozyum Düzenleme ve Bilim Kurulu’nca değerlendirilmesinden sonra, kabul edilenlere ilişkin ikinci duyuru yapılacaktır.

Kongreye sunum yapmak üzere katılacak olanların konaklamaları Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünce,    ulaşımları  ise Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığınca sağlanacaktır.

İlgililere saygıyla duyurulur.

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı

KONGREYE KATILIM KOŞULLARI

Özet Gönderimi ve Değerlendirme
Kongre, yurt içi ve dışından konuyla ilgili akademisyen ve araştırmacıların katılımına açıktır. Bunun için amaç, yöntem, kullanılacak kaynaklar ve muhtemel bulguları içeren en az 300 kelimelik bildiri önerilerinin 16 Ocak 2015 tarihine kadar canakkalesavaslarikongresi@atam.gov.tr adresine ekli dosya olarak gönderilmesi gerekmektedir. Bildiri önerileri Sempozyum konularına, bilimsel şartlara uygunluk ve çalışmanın özgünlüğü dikkate alınarak Düzenleme ve Bilim Kurulu Üyeleri’nce değerlendirilecektir. Kurul üyelerinin yapacağı değerlendirmeler kabul/ düzeltme/ ret biçiminde olacaktır. Kabul edilen bildiriler ilgililere duyurulacak ve sempozyum kesin programında yer alabilmeleri için 17 Nisan 2015 tarihine kadar tam metnin gönderilmesi istenecektir.
Bildiri’nin daha önce bir yerde sunulmamış veya neşredilmemiş olması, yayımlanmış bir kitabın, yayımlanmamış dahi olsa bir tezin bölümü, ana başlığı veya alt başlığında işlenmemiş olması gerekmektedir.
Sempozyum sonrasında sunulan bildiriler Sempozyum Bildiriler Kitabı’nda yayınlanacaktır. Sempozyum dili Türkçe ve İngilizce’dir.
Tam Metin Gönderme
Kabul edilen bildirilerin tam metinlerinin 17 Nisan 2015 tarihine kadar yazım kurallarına uygun biçimde ekli Word dosyası olarak canakkalesavaslarikongresi@atam.gov.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. Tam metni gönderilen bildiriler Bilim ve Düzenleme Kurulu’nca özete ve bilimsel şartlara uygunluk açısından incelenerek Sempozyum Programı’na dâhil edilecektir.

BİLDİRİ TAM METNİ YAZIM KURALLARI
1. Çalışmada, başlık büyük harfle koyu olarak ortalı yazılmalı, hemen altında sağa dayalı olarak yazarın adı-soyadı yer almalıdır. Sayfa altına verilecek numarasız açıklama dipnotunda sırası ile akademik unvan, kurum ve e-posta adresi bulunmalıdır.
2. Başlık ve yazar adından sonra 200’er kelimelik 10 punto Türkçe ve İngilizce özet yer almalıdır. İngilizce özette başlık da belirtilmelidir.
3. Harf karakteri Times New Roman ve punto büyüklüğü 12 olmalıdır. Tablo, dipnot ve kullanılan kaynakların punto büyüklüğü ise 10’dur.
4. Çalışma M. Word programında ve A4 kâğıt boyutuna göre bloklanarak yazılmalı, alt, üst, sağ ve soldan 2, 5 cm, alt bilgi ve üst bilgi ise 1, 25 cm boşluk bırakılmalıdır.
5. Paragraflarda satır aralığı bırakılmamalı, girinti: 0 cm, aralık: önce 6 nk- sonra 6 nk ve satır aralığı: tek satır olmalıdır.
6. Metin içerisinde kaynak gösterilecek ise parantez içinde yazar soyadı, yayın yılı ve sayfa numarası sıralı biçimde (Çaycı, 2002:520) şeklinde, dipnot olarak gösterilecek ise Yazar adı, soyadı, kitabın adı (koyu olacak şekilde-makale ise tırnak içinde ve italik), yayınevi, yayın yeri, tarihi, sayfa numarası sıralı biçimde verilmelidir. Kullanılan kaynaklar, dipnotlarla aynı biçimde metin sonuna soyada göre alfabetik olarak sıralanarak konmalıdır.
7. Tablo ve grafikler ise ayrı ayrı numaralandırılmalı, tablonun veya grafiğin hemen altında ise 10 punto ile kaynağı belirtilmelidir.
8. Metinle doğrudan alakalı olmayan Orijinal belge, resim, harita ve benzeri resimler gerekmedikçe metin içinde yer almamalı numaralandırılarak metin sonuna eklenmelidir. Yüksek çözünürlükteki resimler ayrıca CD’ye kaydedilerek gönderilmelidir.
9. Bildiri metinleri 8 ile 16 sayfa arasında olmalıdır.

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı
Ziyabey Cad. No: 19
06520/ Balgat – ANKARA- TÜRKİYE

Tel: +90 312 2856511
Belgegeçer : +90 312 2855527
E-posta: canakkalesavaslarikongresi@atam.gov.tr

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.