1. Uluslararası Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi

KONGRE ÇERÇEVESİ
Din; psiko-sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda, dayanışma, yardımlaşma ve insani yardımlar gibi pek çok konuda bireyleri, toplulukları ve kurumları örgütlemede ilham ve motivasyon kaynağı olmuştur. Dini, manevi ve ahlaki değerlerin bireysel ve toplumsal hayatı dönüştüren çok boyutlu yönleri vardır.

Manevi danışmanlık ve rehberlik başlıklı bu uluslararası kongre dini, manevi ve ahlaki değerleri öne çıkar­mayı; bireysel ve toplumsal yaşama yaptıkları katkıları takdir etmeyi ve insan yaşamına dokunan bir din algısı konusunda bir farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır. Uluslararası Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi ile aile terapisinde, cezaevlerinde tutukluların rehabilitasyonunda, sağlık hizmetlerinde hastalara umut ve moral kaynağı olmada, askeriyede moral-motivasyonun sağlanmasında, sosyal hizmetlerde yaşlı ve dezavantajlı gruplara manevi atmosfer oluşturulmasında din ve maneviyatın rolü ve katkısının incelenmesi hedeflenmektedir. Aynı zamanda, bu söz konusu alanlarda hizmetleri ve programları sunarken karşılaşılan problemlere ve uygulanan politikalara dair analizlere de yer verilecektir. Bu kongre, alanlarında uzman bilim insanları tarafından disiplinlerarası bu alana yönelik teorik ve pratik düzeyde model üretme ve deneyimleri paylaşma, karşılıklı bilgi alış-verişi ve iş birliği yapma ortamı sağlayacaktır. Sonuç olarak bu iş birliği ve deneyimler, alanda hizmet veren kurumlarda birey ve topluma yönelik programların iyileştirilip geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.

Bu kongrenin, Türkiye’de yeni gelişmekte olan bu uzmanlık alanını ilk kez uluslararası bir platformda ve disiplinler arası bir bakış açısıyla ele alarak bundan sonraki çalışmalara ışık tutması beklenmektedir.

KONULAR
Tematik Konular

Konferans temaları manevi danışmanlık ve rehberliğin cezaevi, sağlık, askeri ve sosyal hizmetlerdeki (huzurevi, yetiştirme yurdu, barınma evleri, mülteci merkezleri ve aile terapisi, vb.) yerini ve fonksiyonlarını ele alacaktır.

Genel Konular

Manevi danışmanlık eğitim programları
Manevi danışmanlık ve rehberlikte sosyal politikalar ve uygulamalar
Manevi danışmanlık ve rehberlikte etik kurallar
Manevi danışmanlık ve rehberlikte kullanılmış/uygulanmış metotlar ve teknikler
Danışmanlık ve rehberlik hizmetinde manevi ve ahlaki değerler
Manevi danışmanlık ve rehberlikte dinler ve kültürler arası işbirliği
Çok kültürlü ve çok dinli toplumlara yönelik manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetlerindeki zorluklar
Manevi danışmanlık ve rehberlikte nitelik ve yeterlilik
İç ve dış göçlerde manevi danışmanlık ve rehberlik hizmeti
Yazılı, görsel ve sosyal medyada manevi danışmanlık ve rehberlik
Farklı dini geleneklerde (Hıristiyanlık, Yahudilik, İslamiyet, Budizm, Hinduizm vs.) manevi danışmanlık ve rehberlik
İslami danışmanlık ve rehberlik
Manevi tedavi ve iyileştirme
Manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinde problemler ve zorluklar
Manevi danışmanlık hizmetlerinde yönetim ve koordinasyon
Manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetleri için dini eğitim programları
Manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinde cinsiyet konusu
Manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinde yasal ve kurumsal gereksinimler
Manevi danışmanlık ve olumsuz tutumlar-davranışlar ile başa çıkma
Terapide dini, manevi ve ahlaki faktörlerin rolü ve yeri
Sosyal Hizmetler

Sosyal Hizmetlerde manevi danışmanlık ve rehberlik
Sosyal hizmetlerde manevi danışmanlık yönetimi ve koordinasyonu
Huzur evlerinde manevi danışmanlık ve rehberlik
Yetiştirme yurtlarında manevi danışmanlık ve rehberlik
Sığınma evleri ve barınma merkezlerinde manevi danışmanlık ve rehberlik
Aile terapisinde manevi danışmanlık ve rehberlik
Evlilik ve aile hayatı ile ilgili manevi danışmanlık ve rehberlik
Sosyal hizmetlerde eşit haklar ve manevi danışmanlık
Huzur ve bakım evlerinde yalnızlıkla başa çıkma ve manevi danışmanlık
Huzur evleri, yaşlanma ve bununla ilgili manevi danışmanlık ve rehberlik
Yetimhanelerdeki sosyalleşmede manevi danışmanlığın rolü
Sağlık Hizmetleri

Sağlık Hizmetlerinde manevi danışmanlık ve rehberlik
Hastaneler ile manevi danışmanlığın yönetimi ve koordinasyonu
Hastalık ve umutsuzluk ile başa çıkmada manevi danışmanlık hizmeti
Hastane vaizliğinde sağlık, iyileştirme ve dua
Manevi Rehabilitasyon ve sağlık hizmetleri
Hastane manevi danışmanlığında şefkat ve merhamet
Sağlık, tedavi ve iyileştirmede duanın gücü ve fonksiyonu
Sağlık hizmetlerinde eşit haklar ve manevi danışmanlık
Sağlık hizmetinde ve manevi danışmanlıkta sosyal dışlanma
Manevi danışmanlık ve rehberlikte hastalar ve umutlar
Yas danışmanlığı ve manevi danışmanlık
Cezaevi Hizmetleri

Cezaevi hizmetlerinde manevi danışmanlık ve rehberlik
Cezaevlerinde manevi danışmanlık yönetimi ve koordinasyonu
Cezaevi vaizliğinin yasal statüsü
Cezaevi hizmetleri için profesyonel personel/manevi danışman eğitimi
Manevi danışmanlık hizmeti ve mahkûmların topluma yeniden entegrasyonu
Mahkûmların rehabilitasyonu ve manevi danışmanlık hizmeti
Suç, şiddet ve manevi danışmanlık
Askeri Hizmetler

Orduda manevi danışmanlık ve rehberlik
Askeri hizmetlerde sosyal dışlanma ve manevi danışmanlık
Ordu vaizliği ve vatanseverlik için moral arttırılması
Manevi danışmanlık ve savaş travmalarıyla başa çıkma

21 Aralık 2015
Son özet gönderim tarihi
4 Ocak 2016
Kabul edilen bildirilerin ilanı
20 Mart 2016
Tam metin bildiriler için son tarih
7-10 Nisan 2016
Kongre Tarihi

http://mdrk.org/tr

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.