1. Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrenci Kongresi

I.ULUSLARARASI BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ KONGRESİ

Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Marmara Üniversitesi Bilgi Yönetimi Kulübü, Kültür Paylaşım Platformu’nun gerçekleştireceği I. Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrenci Kongresi “Bilgi ve Belge Yönetiminde Vizyoner Devrim” ana teması ile 25-27 Nisan 2014 tarihleri arasında İstanbul’da (Cemal Reşit Rey Kongre Salonu) yapılacaktır.

Kongre temel olarak; Türkiye’de ve yurtdışında Bilgi ve Belge Yönetimi alanında eğitim ve öğretim veren üniversitelerin; lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini bir araya getirip, bilgi ve tecrübelerini paylaşacakları, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunacakları ve geleceğin bilgi profesyonelleri olarak, alana katma değer yaratabilecekleri bir akademik düzeyde platform oluşturmayı hedeflemektedir.

Kongrenin en önemli misyonu; gerek Türkiye, gerekse yurt dışından pek çok üniversite öğrencisinin katılacağı ‘’Dünya Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrenci Buluşması’’ gibi çok önemli bir buluşmaya ev sahipliği yapacak olmasıdır.

“Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrenci Kongresi” kapsamında; Üniversite öğrencilerinin gözüyle, mesleki eğitimde karşılaşılan sorunların ve değerlendirmelerin tüm boyutlarıyla ele alınması öngörülmektedir. Bu bağlamda; üniversite öğrencilerinden gelen Bilgi ve Belge Yönetimi alanıyla ilgili bildiriler, poster sunumları, akademisyenlerden oluşan Bilim Komitesi tarafından yapılacak değerlendirme aşamasından sonra, kongre oturumlarında tartışmaya sunulacaktır. Ayrıca, alanla ilgili öğrencilerin katkıda bulunacağı fotoğraf, resim, el sanatları atölyeleri ve koro çalışmaları kongre boyunca sergilenecektir. Bununla beraber kongrede sunulacak bildiriler, hazırlanacak Kongre Bildiri Kitapçığında da yayımlanacaktır. Kongrenin heyecan verici aşamalarından birisi de; ilgili alanda yılın projesi, kütüphanesi, kütüphanecisi, kullanıcısı ve yazarı gibi kategorilerde motivasyon sağlamak amacıyla, ödüllerin verileceği bir ödül töreni gerçekleştirmektir.

Toplumumuzun bilgi ve belge yönetimi bölümünün farkındalık ve bilinç düzeyinin de yükseltilmesine katkıda bulunacağına inandığımız İstanbul’da gerçekleşecek kongremize katılımınız bizleri onurlandıracaktır.

Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Marmara Üniversitesi Bilgi Yönetimi Kulübü

Kültür Paylaşım Platformu

FIRST INTERNATIONAL INFORMATION AND MANAGEMENT DEPARTMENT STUDENT CONFERENCE

“The Visionary Revolution in Information and Records Management” themed First International Information and Management Department Student Conference will take place during 25-27 April 2014 at the Cemal Reşit Rey Congress centre in Istanbul under the auspices of the Information and Records Management Department of the University of Marmara, Istanbul Metropolitan Municipality, Information Club of the University of Marmara and the Cultural Sharing Platform.

The Conference primarily aims to create a platform at academic level for students both undergraduate and postgraduate of universities both in Turkey and abroad to come together to add value to the field by sharing and exchanging ideas and experiences as the information professionals of the future.

The most important mission of the conference is the fact that it will host the ‘’World Information and Records Management Department Student Meeting,’’ which is a very important meeting and will see university students attend from both Turkey and abroad.

It is envisaged that within the scope of the “International Information and Records Management Department Student Conference” that all aspects of the issues encountered in the instruction of the field and its analysis will be examined from the students’ point of view. Within this context, relevant abstracts related to the field of Information and Records Management and poster presentations submitted by university students will be debated at panels following their assessment by academics on the Scholarship Committee. In addition, photographs, pictures, crafts workshops and choir recitals made possible by the contribution of students will be exhibited throughout the duration of the conference. The text of the presentations of the conference will also be published in the Conference Proceedings Booklet. One of the exciting stages of the conference is that an award ceremony will take place for categories such as project, library, librarian, user and writer of the year in relevant areas in order to ensure motivation.

We will be honoured by your presence at our conference, which will take place in Istanbul, which we believe will raise the awareness of information and records management departments.

Konular

*BİLGİ ve BELGE YÖNETİMİ/ BiLİŞİM

Bilgi Ekonomisi ve Çağı

Bilgi Yönetimi

Bilgi Liderliği ve Mimarisi

Bilgi Okuryazarlığı, Medya Okuryazarlığı

Bilgi Merkezlerinde Halkla İlişkiler

Bilgi Hizmetlerinin Pazarlanması

Kütüphanelerde Değişim Yönetimi

Bilgi ve Belge Merkezlerinde İnovasyon, Yaratıcılık, Yenilikçilik

Yeni Yapılanmada Dijital Verinin Yönetimi

Bulut Bilişim

Mobil Kütüphaneler

Hibrid Kütüphaneler

Otomasyon Sistemleri

Elektronik Belge Yönetimi

Belge Yönetiminde Sistem Analizi

Arşiv Yönetiminde Dönüşüm Stratejileri

*YÖNETİM

Bilgi ve Belge Yönetiminde Post Modern Yönetim Anlayışı; Yöntemler, Teknikler, Modeller

Bilgi Profesyonellerinin Lider Yönetici Rolü

Bilgi ve Belge Merkezlerinde Verimli İnsan Kaynağı Yönetimi

Bilgi ve Belge Merkezlerinde Hizmet Kalitesi ve Değişim Yönetimi

Kullanıcı Odaklı Kütüphane ve Arşiv Yönetimi

Bilgi ve Belge Yönetimi Sürecinde Stratejik Plan

Bilgi ve Belge Merkezlerinde Afet ve Kriz Yönetimi

*BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ EĞİTİMİ: Ulusal ve Uluslararası Yaklaşımlar

Ulusal ve Uluslararası Bakış Açısıyla Kütüphanecilik Eğitimi: Yeterlilikler, Sorunlar, Öneriler

Ulusal ve Uluslararası Bakış Açısıyla Arşivcilik Eğitimi: Yeterlilikler, Sorunlar, Öneriler

Ulusal ve Uluslararası Bakış Açısıyla Bilgi ve Belge Yönetimi Eğitimi: Yeterlilikler, Sorunlar, Öneriler

Eğitmen, Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi Yeterlilikleri, Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi

*MESLEK PROFESYONELLERİNİN İSTİHDAMI

Türkiye ve Dünyada Arşiv Mevzuatı

Kütüphane Personelinin Uzman Kadro Problemi

Bilgi Profesyonellerinin Yetkinlikleri ve Yeterlilikleri

Özel Sektör / Kamu İhtiyacı

Başbakanlık Osmanlı Arşivleri ve Bilgi Profesyonellerinin İstihdam Sorunu

*DİĞER

Girişimcilik

İnovasyon

Üniversiteler Arasında Mesleki Eğitimde Standartlaşma

Bilgi ve Belge Yönetimi Alanında, Öğrenci Kulüpleri ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü, Önemi ve Yeterlilikleri

Proje ve Uygulama Çalışmaları

Diğer

E-Posta : [email protected]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.