1. SAĞLIK YÖNETİMİ’ NDE İNSAN KAYNAKLARI ZİRVESİ

Amaç ve Kapsam:

İstanbul ve yakın çevre illerde ki üniversitelerin Sağlık Yönetimi ile ilgili bölümlerinde okuyan öğrencileri birlik ve beraberlik çerçevesinde bir araya getirip, sağlığın yönetimi hususunda ‘nitelikli insan kaynağı’ kavramını her yönüyle irdeleyerek, katılımcıların, insan kaynağını doğru zamanda, doğru yerde ve doğru biçimde kullanabilme öğretilerini kapsamaktadır.

Sağlık hizmetlerinin sunumunda etkili ve verimli bir yönetimde nitelikli iş gücünün önemini vurgulayarak, insan kaynağı ve onun bilinçli yönetimi ile mevcut entelektüel sermayeyi pozitif enerjiye dönüştürebilmek için bu alanda dikkat çekip farkındalığı yaratarak ‘Sağlığın Yönetimi’ne aday olan öğrencilerin sektörel istihdamlarını da bu noktada irdeleyip kariyer gelişimlerine katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

Katılımcılar ve Davetliler:

Hedef kitlede başta öğrenciler olmak üzere;

Akademisyenler,
Özel Hastanelerin İnsan Kaynakları Yöneticileri,
İlaç Sektörü İnsan Kaynakları Yöneticileri,
Tıbbi Medikal ve Cihaz Sektörü İnsan Kaynakları Yöneticileri,
Sağlık Sigortası Sektörünün İnsan Kaynakları Yöneticileri.
Zirvede Tartışılacak Ana Başlıklar:

Sağlık Yönetiminde İnsan Kaynakları Yönetimi
Sağlık Hizmetlerinde Nitelikli İş Gücünün Önemi
Sağlık Yönetiminde İnsan Kaynaklarının Örgütlenmesi
Sağlık Hizmetlerinde İş Analizleri ve İş Tanımları
Sağlık Yönetiminde İnsan Kaynakları Planlaması
Sağlık Hizmetlerinde İş Gören Bulma ve Seçmenin Önemi
Sağlık Yönetiminde Eğitim Yönetimi ve Kariyer Geliştirme
Sağlık Yönetiminde Performans Sistemi ve Değerlemesi
Deneyim Paylaşımları
Sektörel Vaka Analizleri ve Çalışmaları

Tarih: 21 Mart 2015 Cumartesi

Yer: Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü / Konferans Salonu