1. Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi

KONGRE ÇERÇEVESİ
Din; psiko-sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda, dayanışma, yardımlaşma ve insani yardımlar gibi pek çok konuda bireyleri, toplulukları ve kurumları örgütlemede ilham ve motivasyon kaynağı olmuştur. Dini, manevi ve ahlaki değerlerin bireysel ve toplumsal hayatı dönüştüren çok boyutlu yönleri vardır.

Manevi danışmanlık ve rehberlik başlıklı bu uluslararası kongre dini, manevi ve ahlaki değerleri öne çıkar­mayı; bireysel ve toplumsal yaşama yaptıkları katkıları takdir etmeyi ve insan yaşamına dokunan bir din algısı konusunda bir farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır. Uluslararası Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi ile aile terapisinde, cezaevlerinde tutukluların rehabilitasyonunda, sağlık hizmetlerinde hastalara umut ve moral kaynağı olmada, askeriyede moral-motivasyonun sağlanmasında, sosyal hizmetlerde yaşlı ve dezavantajlı gruplara manevi atmosfer oluşturulmasında din ve maneviyatın rolü ve katkısının incelenmesi hedeflenmektedir. Aynı zamanda, bu söz konusu alanlarda hizmetleri ve programları sunarken karşılaşılan problemlere ve uygulanan politikalara dair analizlere de yer verilecektir. Bu kongre, alanlarında uzman bilim insanları tarafından disiplinlerarası bu alana yönelik teorik ve pratik düzeyde model üretme ve deneyimleri paylaşma, karşılıklı bilgi alış-verişi ve iş birliği yapma ortamı sağlayacaktır. Sonuç olarak bu iş birliği ve deneyimler, alanda hizmet veren kurumlarda birey ve topluma yönelik programların iyileştirilip geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.

Bu kongrenin, Türkiye’de yeni gelişmekte olan bu uzmanlık alanını ilk kez uluslararası bir platformda ve disiplinler arası bir bakış açısıyla ele alarak bundan sonraki çalışmalara ışık tutması beklenmektedir.

KONULAR

Tematik Konular

Konferans temaları manevi danışmanlık ve rehberliğin cezaevi, sağlık, askeri ve sosyal hizmetlerdeki (huzurevi, yetiştirme yurdu, barınma evleri, mülteci merkezleri ve aile terapisi, vb.) alanlardaki yerini ve fonksiyonlarını ele alacaktır.

Genel Konular
Manevi danışmanlık eğitim programları
Manevi danışmanlık ve rehberlikte sosyal politikalar ve uygulamalar
Manevi danışmanlık ve rehberlikte etik kurallar
Manevi danışmanlık ve rehberlikte kullanılmış/uygulanmış metotlar ve teknikler
Danışmanlık ve rehberlik hizmetinde manevi ve ahlaki değerler
Manevi danışmanlık ve rehberlikte dinler ve kültürler arası işbirliği
Çok kültürlü ve çok dinli toplumlara yönelik manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetlerindeki zorluklar
Manevi danışmanlık ve rehberlikte nitelik ve yeterlilik
İç ve dış göçlerde manevi danışmanlık ve rehberlik hizmeti
Yazılı, görsel ve sosyal medyada manevi danışmanlık ve rehberlik
Farklı dini geleneklerde (Hıristiyanlık, Yahudilik, İslamiyet, Budizm, Hinduizm vs.) manevi danışmanlık ve rehberlik

İslami danışmanlık ve rehberlik
Manevi tedavi ve iyileştirme
Manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinde problemler ve zorluklar
Manevi danışmanlık hizmetlerinde yönetim ve koordinasyon
Manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetleri için dini eğitim programları
Manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinde cinsiyet konusu
Manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinde yasal ve kurumsal gereksinimler
Manevi danışmanlık ve olumsuz tutumlar-davranışlar ile başa çıkma
Terapide dini, manevi ve ahlaki faktörlerin rolü ve yeri

Sosyal Hizmetler
Sosyal Hizmetlerde manevi danışmanlık ve rehberlik
Sosyal hizmetlerde manevi danışmanlık yönetimi ve koordinasyonu
Huzur evlerinde manevi danışmanlık ve rehberlik
Yetiştirme yurtlarında manevi danışmanlık ve rehberlik
Sığınma evleri ve barınma merkezlerinde manevi danışmanlık ve rehberlik
Aile terapisinde manevi danışmanlık ve rehberlik
Evlilik ve aile hayatı ile ilgili manevi danışmanlık ve rehberlik
Sosyal hizmetlerde eşit haklar ve manevi danışmanlık
Huzur ve bakım evlerinde yalnızlıkla başa çıkma ve manevi danışmanlık
Huzur evleri, yaşlanma ve bununla ilgili manevi danışmanlık ve rehberlik
Yetimhanelerdeki sosyalleşmede manevi danışmanlığın rolü
Sağlık Hizmetleri

Sağlık Hizmetlerinde manevi danışmanlık ve rehberlik
Hastaneler ile manevi danışmanlığın yönetimi ve koordinasyonu
Hastalık ve umutsuzluk ile başa çıkmada manevi danışmanlık hizmeti
Hastane vaizliğinde sağlık, iyileştirme ve dua
Manevi Rehabilitasyon ve sağlık hizmetleri
Hastane manevi danışmanlığında şefkat ve merhamet
Sağlık, tedavi ve iyileştirmede duanın gücü ve fonksiyonu
Sağlık hizmetlerinde eşit haklar ve manevi danışmanlık
Sağlık hizmetinde ve manevi danışmanlıkta sosyal dışlanma
Manevi danışmanlık ve rehberlikte hastalar ve umutlar
Yas danışmanlığı ve manevi danışmanlık

Cezaevi Hizmetleri
Cezaevi hizmetlerinde manevi danışmanlık ve rehberlik
Cezaevlerinde manevi danışmanlık yönetimi ve koordinasyonu
Cezaevi vaizliğinin yasal statüsü
Cezaevi hizmetleri için profesyonel personel/manevi danışman eğitimi
Manevi danışmanlık hizmeti ve mahkûmların topluma yeniden entegrasyonu
Mahkûmların rehabilitasyonu ve manevi danışmanlık hizmeti
Suç, şiddet ve manevi danışmanlık

Askeri Hizmetler
Orduda manevi danışmanlık ve rehberlik
Askeri hizmetlerde sosyal dışlanma ve manevi danışmanlık
Ordu vaizliği ve vatanseverlik için moral arttırılması
Manevi danışmanlık ve savaş travmalarıyla başa çıkma

Bilimsel Danışma Kurulu

Aasim I. Padela, Michigan Üniversitesi, ABD
Abdulkerim Bahadır, Necmettin Erbakan Üniversitesi
Ahmet Uysal, Marmara Üniversitesi
Ali Rıza Abay, Yalova Üniversitesi
Ali Seyyar, Sakarya Üniversitesi
Alpaslan Durmuş, EDAM
Andrew Todd, Cardiff Dini Rehberlik ve Danışmanlık Merkezi, Galler, Birleşik Krallık
Anna Clot Garell, Barselona Autonomous Üniversitesi, İspanya
Asım Yapıcı, Çukurova Üniversitesi
Aykut Toros, Yeditepe Üniversitesi
Basia Spalek, Kingston Üniversitesi, İngiltere
Belkeis Altared, Zayed Üniversitesi, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri
Bryan S. Turner, New York City Üniversitesi, ABD
Céline Béraud, CEIFR, EHESS, Paris, Fransa
Cemal Tosun, Ankara Üniversitesi
Cengiz Tomar, Marmara Üniversitesi
Christopher Swift, Leeds Metropolitan Üniversitesi & Leeds Öğretim Hastaneleri, UK
Claire de Galembert, CNRS, Paris, Fransa
Corrine Rostaing, Lyon-2 Üniversitesi, Fransa
Daniele Joly, Warwick Üniversitesi, İngiltere
Ednan Aslan, Viyana Üniversitesi, Avusturya
Erol Göka, Necmettin Erbakan Üniversitesi
Farhad Khosrokhavar, EHESS, CADIS, Fransa
Farid Alatas, Singapur Ulusal Üniversitesi, Singapur
Georg Wenz, Bern Üniversitesi, İsviçre
Halil Apaydın, Amasya Üniversitesi
Hamid Reza Kusha, East Carolina Üniversitesi, ABD
Harold G. Koening, Duke Üniversitesi, ABD
Hasan Bacanlı, Biruni Üniversitesi
Hasan Kaplan, Onsekiz Mart Üniversitesi
Hasan Kayıklık, Çukurova Üniversitesi
Hasan Meydan, Bülent Ecevit Üniversitesi
Hayati Hökelekli, Uludağ Üniversitesi
Hossein Godazgar, Al-Maktoum Higher Education College, İskoçya, Birleşik Krallık
Imran Awan, Birmingham City Üniversitesi, Birleşik Krallık
Inger Furseth, Oslo Üniversitesi, Norveç
Irene Becci, Lozan Üniversitesi, İsviçre
İbrahim Aşlamacı, İnönü Üniversitesi
İbrahim Kafi Dönmez, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
İlhan Topuz, Süleyman Demirel Üniversitesi
İrfan Başkurt, İstanbul Üniversitesi
James A. Beckford, Warwick Üniversitesi, İngiltere
Jawiah Dakir, Malezya Ulusal Üniversitesi, Malezya
Kadir Canatan, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Kemal Sayar, Marmara Üniversitesi
Khalid Rhazzali, Padua Üniversitesi, İtalya
Lene Kuhle, Aarhus Üniversitesi, Danimarka
Lisa Miller, Techers College, Columbia Üniversitesi, ABD
Mar Griera, Barselona Autonomous Üniversitesi, İspanya
Masoumeh Velayeti, Al-Maktoum Higher Education College, İskoçya, Birleşik Krallık
Maulana Muhammad Mansur Ali, Cambridge Muslim College, İngiltere
Medaim Yanık, İstanbul Şehir Üniversitesi
Mehmet Emin Köktaş, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Mehmet Paçacı, T.C. Dışişleri Bakanlığı
Mohamed Ajouaou, Free Üniversitesi, Amsterdam, Hollanda
Muhammad Tavakol, Tahran Üniversitesi, İran
Muhiddin Okumuşlar, Necmettin Erbakan Üniversitesi
Musa Taşdelen, Sakarya Üniversitesi
Mustafa Köylü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Mustafa Merter, Psikiyatrist, Türkiye
Mustafa Sinanoğlu, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Nawal H. Ammar, Kent State Üniversitesi, ABD
Necdet Subaşı, T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı
Nurullah Altaş, Atatürk Üniversitesi
O. M. Ali, Bellevue Hospital, New York Üniversitesi Tıp Merkezi, ABD
Ömer Faruk Söylev, Dumlupınar Üniversitesi
Ömer Say, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Öznur Özdoğan, Ankara Üniversitesi
Peter Phillips, Cardiff Üniversitesi, Galler, Birleşik Krallık
Recep Kaymakcan, Değerler Eğitimi Merkezi
Recep Yaparel, Dokuz Eylül Üniversitesi
Sarah Jahn, Ruhr-Üniversitesi, Bochum, Almanya
Sayed Javad Miri, İnsan ve Kültür Araştırmaları Enstitüsü, İran
Sefa Saygılı, Kırklareli Üniversitesi
Stephen Pattison, Birmingham Üniversitesi, İngiltere
Şuayip Özdemir, Fırat Üniversitesi
Şükrü Keyifli, Dokuz Eylül Üniversitesi
Uzeyir Ok, Katip Çelebi Üniversitesi
Valeria Fabretti, Roma Üniversitesi, İtalya
Wahiba Abu-Ras, Adelphi Üniversitesi, ABD
Welmoet Boender, Utrecht Üniversitesi, Hollanda
William West, Central Lancashire Üniversitesi, İngiltere
Winnifred F. Sullivan, Indiana Üniversitesi, ABD
Zeki Salih Zengin, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Düzenleme Kurulu

Nuri TINAZ, Marmara Üniversitesi– Değerler Eğitimi Merkezi
Mustafa Koç, Balıkesir Üniversitesi, MADMER
Ali Ayten, Marmara Üniversitesi
Halil Ekşi, Marmara Üniversitesi
Turgay Şirin, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Hulusi Yiğit, Değerler Eğitimi Merkezi
Mahmut Zengin – Değerler Eğitimi Merkezi
Z. Şeyma Altın, İstanbul Üniversitesi
M. Ali Doğan, İstanbul Teknik Üniversitesi
Ömer Faruk Ocakoğlu, Kırklareli Üniversitesi
Gülüşan Göcen, İstanbul Üniversitesi
Sekreterya

Fatma Reyhan Balcı, Değerler Eğitimi Merkezi
Chirin Achkar, Değerler Eğitimi Merkezi
Esra Babacan, Değerler Eğitimi Merkezi
Furkan Erdoğdu, Değerler Eğitimi Merkezi
M. Fatih Adak, Değerler Eğitimi Merkezi

İLETİŞİM
Değerler Eğitimi Merkezi

Süleymaniye Cad. Elmaruf Sokak
No: 3 Süleymaniye Fatih / İstanbul

Telefon: +90 (212) 512 19 88-89-90
Faks: +90 (212) 512 19 91
E-posta: [email protected]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.