ZEKA OYUNLARI ÖĞRETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

ZEKA OYUNLARI ÖĞRETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

Amaç
– Zeka Oyunları çeşitlerini ve bu oyunlarla ilgili teknik bilgi ve stratejileri bir metodoloji içerisinde tanıtmak
– Zeka Oyunları dersinin sınıf ortamında işleniş şekliyle ilgili yöntem ve yaklaşımları sunmak ve tartışmak
– Katılımcıların kendi problem çözme ve strateji oluşturma becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlamak

Kapsam
– Zeka Oyunları çeşitleri ve bu oyunlarla ilgili teknik bilgi ve stratejiler
– Oyun ve oyun gereci tasarımı
– Zeka Oyunları alt kültürünün doğru bir şekilde tanıtılması

Kimler Katılabilir?
– Bu dersi okul ortamında uygulayacak olan öğretmenler, Bilgisayar oyunları, kutu oyunları veya şirketlere yönelik
hizmetiçi eğitim kapsamında strateji oyunları sektörlerinden birinde çalışan oyun tasarımcıları

Başvuru Koşulları
– ‘Üniversite veya Yüksek Okulu bitirmiş olmak’, Program’a katılmak için yeterli koşuldur. Ancak, başvuran sayısı fazla olduğu ve seçim söz konusu olduğunda:
– Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinden mezun olanlara
– Bir Ortaöğretim kurumunda en az bir yıldan bu yana öğretmenlik yapanlara öncelik verilir.
– Programın kontenjanı dönem başına maksimum 25 kişidir.

Süre
– Programın toplam süresi 40 saattir. Ardışık 6 gün, günde
6 ders saati olmak üzere yapılacak toplam 36 saat ders ile 7.
Gün yapılacak yazılı sınav ve katılımcı tarafından
yapılacak proje sunumundan oluşacaktır.

Değerlendirme
– Program boyunca katılımcılar toplam ağırlığı %25 olan haftalık yazılı ‘ödev’ çalışmaları yapacaklardır.
– Programın son haftasında, her konunun kredi sayısına orantılı olarak temsil edildiği ve değerlendirme ağırlığı % 50 olan bir yazılı sınav yapılacaktır.
– Programın son haftasında, katılımcılar en az 2 kişilik gruplar halinde, bir Zeka Oyunları Dersi’nin öğretim elemanları tarafından belirlenen bir ünitesini sınıfta nasıl uygulayacaklarıyla ilgili bir proje hazırlayacaklar ve öğretim elemanlarına sözlü sunum yapacaklardır. Bu sunumun ağırlığı % 25’tir.

Belgelendirme
– Ödev, sınav ve sunum notlarının yüzdelerine göre toplamı 60 üzerindekilere ‘Sertifika’, bu oranın altında kalanlara ‘Katılım Belgesi’ verilecektir.
– Sertifika sınavına girebilmek için programdaki derslerin en az %80’ine devam etmek zorundadır.
– Sınavda başarısız olanlara sonraki programın bitimindeki sınava girme hakkı verilir.

Eğitmenler
Doç. Dr. Ali Ulaş Özgür Kişisel (ODTÜ Matematik Bölümü):
1993 ve 1994 yıllarında Türkiye Beyin Takımı üyesi olarak Türkiye’yi temsil etmiştir. Yarışma düzenlenmesi, soru ve oyun tasarımı, çeşitli dergilerde yazarlık görevleri yürütmüştür. Zeka Oyunları dersinin müfredatını ve öğretmenler için oluşturulan kaynak kitabı hazırlamak için TÜBİTAK ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan ekipte yer almıştır. 2014 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan hizmet içi eğitimleri tasarlamış ve uygulayan ekipte yer almıştır.

Dr. Salih Alan (Makine Mühendisi):
2007-2017 yılları arasında Türk Beyin Takımı ve Türk Sudoku Takımı üyesi olarak Türkiye’yi temsil etmiştir. Yarışma düzenlenmesi, soru ve oyun tasarımı, çeşitli zeka oyunları dergilerinde yazarlık ve yayın yönetmenliği görevleri yürütmüştür. Türk Beyin Takımı’nın zeka oyunları dersi öğretmen eğitimlerinde eğitmenlik yapmıştır.

Hasan Yurtoğlu (ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezi-Eğitim Koordinatörü):
ODTÜ SEM Matematik ve Zeka Oyunları Atölyesi, Zeka Oyuncakları Atölyesi eğitimleri ile Türk Beyin
Takımı (TBT) öğretmen eğitimleri, TZV Atölye eğitimleri düzenlemiştir. Oyun ve oyuncak tasarımı, çeşitli zeka
oyunları dergilerinde yazarlık ve yayın yönetmenliği görevleri yürütmüştür.

http://www.sem.metu.edu.tr

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.