Yunus Emre ve Anadolu’da Türk Yazı Dilinin Gelişimi

Sempozyum Hakkında
Cumhurbaşkanlığımızın yüksek himayelerinde 2017 yılının “Türk Dili Yılı” ilan edilmesiyle “dilimiz[in] kimliğimiz” olduğu hususunda ülkemiz insanında bir bilinç oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu bilincin devamlığı adına Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı olarak Anadolu’da Türkçenin yazı diline dönüşmesine öncülük eden başta Yunus Emre olmak üzere çağdaşlarının konu edileceği “Yunus Emre ve Anadolu’da Türk Yazı Dilinin Gelişimi” başlığıyla 4-6 Ekim 2018 tarihlerinde uluslararası bir sempozyum düzenlenmesi planlanmıştır.

Türkçenin Anadolu’daki ilk büyük eserlerinin verildiği bir kültür merkezi olan Kırşehir’de oluşan dil bilincinin, bugün milli kimliğimizin muhafazası adına genç dimağların dikkatlerine sunulması oldukça büyük bir önem arz etmektedir. Bu öneme binaen Yeni Türkiye’nin Yenilikçi Üniversitesi olan Ahi Evran Üniversitesinin ev sahipliğinde Türk Dil Kurumu ve Kırşehir Valiliğinin de destekleriyle gerçekleştirilecek olan sempozyumla Anadolu’da Türkçenin gelişimi ve bir yazı dili hâline dönüşüm serüveni ayrıntılı ve sistematik olarak ele alınacaktır.

Daha evvel 2013 yılında ulusal düzeyde düzenlenen “Âşık Paşa ve Anadolu’da Türk Yazı Dilinin Oluşumu Sempozyumu”nun devamı niteliğindeki bu uluslararası sempozyuma siz değerli bilim insanlarının katkı ve katılımlarını bekliyoruz.

DÜZENLEME KURULU ADINA
Prof. Dr. Nadir İLHAN

Konular
Yunus Emre merkezde olmak üzere Anadolu’da Türk yazı dilinin gelişimine öncülük eden şahsiyetler ve eserleri sempozyumun ana konusunu oluşturacaktır. Bu bağlamda aşağıdaki başlıklarda sunulacak bildiriler kabul edilecektir.

Anadolu’da yazı dilinin gelişimine öncülük eden şahsiyetler.

Türk yazı dilinin gelişimine kaynaklık eden eserler.

Kırşehir’de kaleme alınan eserler ve/ya bu şehirde eser kaleme alan şahsiyetler.

Anadolu’da yazma eserler.

Anadolu’da sözlükçülük.

Yazılı halk şiiri mecmualar ve cönkler.

Yaşadığı dönemden günümüze Yunus Emre’nin tesirleri.

Katılım Şartları
Sempozyuma katılım ücreti alınmayacaktır.

Bir kişinin en fazla bir bildirisi kabul edilecektir.

Sempozyum katılımcılarının büyük çoğunluğu çağrılı olacaktır. Ancak bilim kurulunun uygun göreceği bildiriler de sempozyum programına dâhil edilecektir.

Çağrılı katılımcıların ulaşım ve konaklama masrafları karşılanacaktır.

Birden fazla kişinin hazırladığı bildirilerde bir kişinin ulaşım ve barınma masrafları karşılanacaktır.

Belirtilen tarihte tam metni gönderilmeyen bildiriler, programda yer almayacaktır.