Yenilikçi Öğrenme Yaklaşımları ile Çevrimiçi Eğitmen Atölyesi

TÜBİTAK 2237-A
Yenilikçi Öğrenme Yaklaşımları ile Çevrimiçi Eğitmen Atölyesi

YENİLİKÇİ ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI İLE ÇEVRİMİÇİ EĞİTMEN ATÖLYESİ
Etkinliğin yapılacağı yer: Çevrimiçi Eğitim Etkinliği
Etkinlik, Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde Zoom platformu kullanılarak yürütülecektir.

TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı kapsamında yürütülecek olan, bilimsel eğitim etkinliğinin amacı, lisansüstü öğrenim gören ve K12 düzeyinde çevrimiçi ortamda ders planlayan öğretmenlerin e-öğrenme, e-ders tasarlama ve geliştirme, e-değerlendirme gibi konularda yenilikçi öğrenme yaklaşımları kullanarak çevrimiçi eğitmenlik üzerine bilgi ve yeterliklerini artırmaktır. Bu bilgi ve yeterlikler doğrultusunda düzenlenecek eğitim konularının katılımcılarla uygulamalı olarak çevrimiçi yürütülecektir.

Etkinlik sonunda erişilmesi beklenen büyük çıktı, öğrenmenin eğlenceli olduğunu ve en verimli öğrenmenin etkileşimle olacağını gösteren çevrimiçi yenilikçi yöntem ve tekniklerinden yararlanmasını sağlamak ve bu alanda öğretmen yeterliliklerini artırmaktır. Bu kapsamda etkinliğe katılan lisansüstü öğrenim gören ve çevrimiçi eğitmenlik yapan/yapacak olan K12 düzeyinde görevli öğretmenler;

Ders öncesinde öğrenme içeriğini eğlenerek aktif katılımın sağlandığı etkileşimli e-içeriklere dönüştürebilecek,

Ders içeriğini senkron ve asenkron etkinlik, ödev ve projeler ile zenginleştirebilecek,

Aktif katılımı kolaylaştıracak sanal sınıf yönetim araçlarını kullanabilecek,

Çevrimiçi işbirlikli çalışma yöntem ve teknikleri ile grup çalışmaları organize edebilecek,

Çevrimiçi olası sorunları gözlemleyip yenilikçi çözümler üretilebilecek,

Çevrimiçi dersi ve öğrenmeleri etkili şekilde değerlendirebilmesi için yenilikçi yöntem teknikleri kullanabilecek düzeyde bilgi ve yeterlik kazanmaları hedeflenmektedir.

Proje Yürütücüsü
Dr. Sevil ORHAN ÖZEN

Etkinlik tarihi: 22-26 Ağustos 2022

ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENMEK DE EĞLENCELİDİR
Etkinlik sonunda erişilmesi beklenen büyük çıktı öğrenmenin eğlenceli olduğunu ve en verimli öğrenmenin etkileşimle olacağını gösteren çevrimiçi yenilikçi yöntem ve tekniklerinden yararlanmasını sağlamak ve bu alanda öğretmen yeterliliklerini artırmaktır. Bu kapsamda etkinliğe katılan lisansüstü öğrenim gören ve çevrimiçi eğitmenlik yapan K12 düzeyinde görevli öğretmenler;

1. Ders öncesinde öğrenme içeriğini eğlenerek aktif katılımın sağlandığı etkileşimli e-içeriklere dönüştürebilecek,

2. Ders içeriğini senkron ve asenkron etkinlik, ödev ve projeler ile zenginleştirebilecek,

3. Aktif katılımı kolaylaştıracak sanal sınıf yönetim araçlarını kullanabilecek,

4. Çevrimiçi işbirlikli çalışma yöntem ve teknikleri ile grup çalışmaları organize edebilecek,

5. Çevrimiçi olası sorunları gözlemleyip yenilikçi çözümler üretilebilecek,

6. Çevrimiçi dersi ve öğrenmeleri etkili şekilde değerlendirebilmesi için yenilikçi yöntem teknikleri kullanabilecek düzeyde bilgi ve yeterlik kazanmaları hedeflenmektedir.

ÖĞRETİM PROGRAMININ KAPSAMI
Önerilen bilimsel eğitim etkinliğinde eğitim konularının kapsamı geleneksel dersleri çevrimiçi ortama taşıma konusunda en çok zorlanılan konular çerçevesinde belirlenmiştir (Wang vd., 2019).

Aktif öğrenme temelinde çevrimiçi öğretimde eğitmen yeterliklerini inceleyen Wang ve arkadaşları (2019),

i. eğitmenlerin çevrimiçi bir kursu yürütme ve düzenleme,

ii. teknik konuları aşma,

iii. öğrencileri çevrimiçi öğrenmeye hazırlama,

iv. çevrimiçi öğrenmeyi yönetme ve teşvik etme,

v. öğrencilerin öğrenmesini değerlendirme

olmak üzere eğitmenlerin çevrimiçi ortamda en çok zorlandığı yeterliklere yer vermişler ve bu ihtiyaçlara yönelik eğitimlerin faydalı olacağını vurgulamışlardır. Ayrıca bu çalışmada eğitmenler öğrencilerin katılımını sürdürme ve öğrencilerin sorunlarını ve öğrencileri öğrenmeden uzaklaştıran diğer engelleri ele alma; öğrencileri çevrimiçi öğrenmeye hazırlarken, eğitmenlerin bir sınıf kimliği geliştirmek ve uygun iletişim normlarını oluşturmak için alan ve etkinlikler oluşturma; öğrencilerin üst düzey düşünmelerini desteklemek için çevrimiçi bir değerlendirme rubriğinin nasıl oluşturulacağı, öğrencilere ödevler ve not verme kriterleri konusunda nasıl rehberlik edileceği konusunda daha fazla talimata ihtiyaç duyulduğu vurgulanmıştır.

Eğitimin Hedef Kitlesi

Planlanan eğitimin hedef kitlesi, Türkiye’de lisansüstü öğrenim gören/görmekte olan ve K12 düzeyinde çevrimiçi dersler yürüten/yürütecek olan öğretmenlerdir. Etkinliğin yaygın etkisini arttırabilmek amacıyla ülke genelinde farklı illerde görev yapan eğitimde teknoloji ve dijital uygulamaların kullanımına ilgi duyan, lisansüstü öğrenim gören ve K12 düzeyinde görev yapan 50 öğretmen hedef kitleye dâhil edilecektir. Katılımcıların seçiminde cinsiyet eşitliğine, her ilden en fazla iki lisansüstü öğretmenin katılmasına dikkat edilecektir. Etkinliğe katılamayacak olup, asil listede yer alan öğretmenlerin yerine, 20 öğretmenden oluşan yedek listeler oluşturulacaktır.

Yeterli başvuru olmaması durumunda lisansüstü eğitim görmekte olan mezun öğretmen adayları ya da lisansüstü eğitimini tamamlamış K12 düzeyinde görev alan öğretmenler katılımcı olarak kabul edilebilecektir. Bu nedenle bu iki kategoride yer alan katılımcıların başvuruları da kabul edilmektedir. Ancak öncelik olarak katılımcılar aşağıdaki kriterlere göre seçilecektir:

Lisansüstü öğrenci olarak bir kuruma kaydının bulunması

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğretmen olarak görev yapması

TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olması

Daha önce 2237-A kapsamında 3’ten fazla eğitim almamış olması

Eğitime katılmak için ön başvuru kayıt formunu doldurabilirsiniz. Ön başvurular 05 Ağustos 2022’de sona erecektir. Erişim için yandaki QR kodu okutunuz ya da aşağıdaki bağlantıya tıklayınız: https://forms.gle/RKp29hTrVDJrr6Ta7

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin