Yeni Bir Ben eTwinning projemiz ile yeteneklerimizi geliştiriyoruz

Projemiz ile öğrencilerin yaşamsal, kültürel, fiziksel ve ruhsal gelişimlerini olumlu yönde etkilemeyi amaçlıyoruz. Ayrıca atölye çalışmalarımız ile günlük yaşam becerilerini geliştirmeyi, kendi kendine yetinmesini ve farklı çalışmalar yapılarak öğrencilerin kendi ilgi ve yeteneklerinin farkına varmalarını sağlayarak, kendilerini yaratıcı yollarla ifade etmelerini de amaçlamaktayız. Akranları ile eğlenerek öğrenmeleri desteklenecektir. Öğrencilerin, yapılacak olan çalışmalar ışığında öz bakım becerilerini geliştirip, fiziksel yönden daha dinç ve enerjik hisseden, jest ve mimiklerini kullanarak ifade yeteneklerini geliştirmiş, özgüveni artmış, kendi kültürünü bilmeye ve yabancı kültürleri tanımaya hevesli bireyler olmaları hedeflenmektedir. Atölye çalışmalarımız çoklu zeka alanlarına göre yapılacak olup yaparak yaşayarak öğrenme esastır.