XVII. GELENEKSEL EĞİTİM SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ

TÜRKİYE ÖZEL OKULLAR DERNEĞİ XVII. GELENEKSEL EĞİTİM SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ

Türkiye Özel Okullar Derneği tarafından düzenlenen “Türkiye’de ve Dünyada
Değerlendirme Sistemlerinin Eğitime Etkisi” temalı XVII. Geleneksel Eğitim
Sempozyumu Sayın Milli Eğitim Bakanımızın katılımıyla Antalya Kaya Riu Palazzo
Otel’de 31 Ocak – 2 Şubat 2018 arasında gerçekleşmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı
bürokratları, özel öğretim kurumlarını temsil eden dernek başkanları, yurtiçi ve
yurtdışından akademisyenler, eğitim uzmanları, basın mensupları, özel okul kurucu,
yönetici ve öğretmenlerinden oluşan 1300’ün üzerinde katılımcı 3 gün boyunca eğitimde
değerlendirme konusunu 8 konferans, 3 panel ve 16 çalıştayda tartışmıştır. Ayrıca
eğitim ve öğretimle ilgili ürün ve hizmetler sağlayan firmalar fuaye alanında dünyada
eğitim alanındaki en son gelişmeleri yansıtan ürün ve hizmetlerini katılımcılara
sunmuşlardır.

Değerlendirme pedagoji ve müfredata ilişkin önemli bulgular sunarak eğitim ve
öğretimin geliştirilmesi için yol gösterici rol oynar. Sempozyumumuza katkıda bulunan
konu uzmanı bilim insanları yaygın olarak kullanılmakta olan bilişsel başarı
değerlendirme sınavlarının hayatta başarı için gerekli tüm becerileri tespitte yetersiz
kaldığını araştırmalara dayanarak anlatmışlardır. Ayrıca, dış değerlendirme ile birlikte
okulların otonomiye sahip olmasının da sonuçları geliştirdiği belirtilmiştir.

Ölçülen şeyin geliştiği gerçeğinden yola çıkarak, 21. yüzyılın değişen mesleklerine
uygun becerilere sahip beşeri sermaye için iş hayatında başarıyı getirecek yetkinliklerin
geliştirilmesi gerekmektedir. Bunun için öğretim kadar eğitime vurgu yapılmalıdır. Başarı
ve IQ sınavları, bilişsel olmayan becerileri tam yansıtamamaktadır. Bunların erken
saptanıp sosyal programlarla geliştirilmesi ise gelişimde önemli rol oynar. Bu nedenle
değerlendirme felsefesini (modelini) yeniden şekillendirmeli, seçme için değil geliştirme
için değerlendirme sistemi kurulmalıdır. Öğrenciye not geri bildirimi yerine geliştiren geri
bildirim verilmeli ve kendini değerlendirme becerisi kazandırılmalıdır.

Ölçme ve değerlendirme işlemleri bireylerin bilişsel alanlarda olduğu kadar duyuşsal
alanlardaki özelliklerini de kapsamalıdır. Alternatif ve dijital teknolojilerle yeniliklerin
sisteme kolaylıkla entegre edilmesiyle çok yönlü veri elde edilebilir. Web-tabanlı
teknolojiler sayesinde kapsamlı bir veri tabanının anında istatistiksel analizi yapılarak
öğretmen ve müdüre anlık geri bildirim verilip hızla gelişim sağlanabilir.
Eğitimcilerimizin bu yönde bilgi ve beceri düzeylerinin arttırılması gerekir.

Değerlendirme hem grup, hem bireysel olmalı, ölçme sistemi ölçüleneni etkilememeli,
sınıf, okul, öğretmen, öğrenci gibi tüm sistem bileşenlerini kapsayıcı bir ölçümleme
çerçevesi oluşturulmalı, öğretmen ve eğitim liderlerinin yetkinlikleri de liyakate dayalı
olarak değerlendirilmelidir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.