WEB 2 İLE İNGİLİZCEYE HAYAT VER

ÖZET
Bu çalışmada bugüne değin pek çok bilim adamını, toplum bilimcilerini ve özellikle son yıllarda dil bilimcileri düşündüren bir konu olan yabancı dil eğitiminin yeni yaklaşımlarla desteklenmesi amaçlanmıştır. Alışagelmiş öğrenme ve öğretme yöntemlerine artık küreselleşen dünyanın vazgeçilmez bir gerekliliği haline gelen web 2.0 araçları eşlik etmelidir.

Özellikle teknolojik donanım bakımından dezavantajlı olarak tanımlanan bölgelerdeki okullarda eğitim öğretim gören öğrenciler için eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve her bireyin eğitim olanak ve imkânlarından eşit bir şekilde yararlanarak eğitim almasını sağlamak araştırmanın çalışma alanı oluşturmaktadır. Geleneksel olarak adlandırdığımız görsel içerik, müzik, drama, ikili çalışma grupları veya daha kalabalık çalışma grupları ile akran koçluğuna dayalı yöntemlere web 2 araçları eşlik edince anlamsal bir bütünlük oluşmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Eğitimde fırsat eşitliği, Web 2, Dezavantajlı bölgeler, Teknoloji,

Anzılha ALTUN
Birinci İnönü İlkokulu, İngilizce Öğretmeni

1. GİRİŞ (AMAÇ)
Bu çalışmada kısıtlı imkânlara rağmen web 2 araçları ile hazırlanan ingilizce müfredatına uyumlu içeriklerle, öğrencilerin öğretmen gözetiminde sosyalleşeceği bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlar ile destekli birçok etkinlik alanı hazırlanmıştır. Tüm bu alanlarda teknolojinin kullanımı örneğin internet üzerinde anlatılan ve pratik edilen bir konu bireye daha fazla kişisel çalışma imkân ve alanı sağlamıştır. Eğitim sis¬temi, modern devletin temel taşlarından birisidir. Toplumdaki eşitsizlikleri azaltmak, yani fırsat eşitliğini sağlamak gaye edinildiğinde, ilk müdahale edilmesi gereken alanlardan birisi eğitim sistemidir. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak her bireyin eğitim olanak ve imkânlarından eşit bir şekilde yararlanarak eğitim almasıdır. Çünkü eğitimde eşitlik demek; eğitimin belirli bir kesime ya da zümreye ait olması değil hiç bir ayrım yapmadan herkese ait olmasıdır. Geleneksel yöntemlere erişim çok daha kolayken teknoloji tabanlı eğitim olanaklarına ulaşmak çok daha güç olabiliyor. Ancak çok kısıtlı imkânlarla dahi öğretmenin sınıfına teknolojiyi getirebileceği mutlak bir gerçektir. Geleneksel olarak adlandırdığımız görsel içerik, müzik, drama, ikili çalışma grupları veya daha kalabalık çalışma grupları ile akran koçluğuna dayalı yöntemlere web 2 araçları eşlik edince anlamsal bir bütünlük oluşmaktadır.

2. YÖNTEM
Web 2.0 araçlarının kullanımı sınıf ortamında hem çeşitlilik sağlayacak hem de kısa zamanda çok daha fazla kazanım sağlamayı gerçekleştirecektir. Web 2 araçlarının kullanımı sınıf ortamında hem çeşitlilik sağlayacak hem de kısa zamanda çok daha fazla kazanım sağlamayı gerçekleştirecektir. Web 2 araçları¬na geleneksel olarak adlandırabileceğimiz tartışma, gösterip yaptırma, rol yapma, gösteri, eğitsel oyunlar, ikili veya grup çalışmaları eşlik ettiği zaman farklı bilişsel özelliklere sahip tüm öğrencileri eğitim öğretim sürecine aktif olarak dahil etmiş oluruz. Sınıf içerisinde teknolojik donanıma gereksinim duymadan kullanabileceğimiz web 2 araçları ise; Kahoot, sınıf ortamında online ve etkileşimli yarışmalar düzenleyebileceğiniz, sonuçları da anında öğrencilerle paylaşabileceğiniz etkili, öğretici ve eğlenceli bir web aracı. Powtoon; ses ve video desteği ve profesyonel animasyon efektleri oluşturmanızı sağlayan bir sunum aracı. İnternet üzerinden çalışıyor. Word; en basit tanımı ile kelime bulutu oluşturmanızı sağlayan web 2.0 aracı.

Padlet; sizin dijital duvarınız, dijital panonuz olarak da adlandırabiliriz. Nasıl bir pano üzerine notlarınızı, duyurularınızı, post it lerinizi yapıştırıyorsanız padlet bunu size online sağlayabiliyor. Voki; yabancı dil derslerinde konuşma pratiği yapmak için kullanılabilecek eğlenceli bir web aracı. Toondoo; karikatür, ya da çizgi roman oluşturmak için kullanabileceğiniz eğlenceli bir web aracı. Toondoo; aracında çalışmayı öğrenciler çok seviyor çünkü toondoo, onlara hayal güçlerini kullanarak kendi karakterlerini oluşturabilecekleri ve bu karakterleri farklı sahnelerde yüz mimiklerine kadar değiştirebilecekleri zengin bir kütüphane sunuyor. Learning apps; branşımız ne olursa olsun, bizlerin yani öğretmenlerin her zaman isteği, kendimize ait etkinlikleri kolay ve hızlı bir şekilde hazırlamaktır. Learning apps ile eşleştirme, çengel bulmaca, grup yarışmaları, test, doğru sıralama, Kim Milyoner Olmak İster gibi daha sayamadığım bir çok etkinliği oluşturmamızı ve öğrencilerimizle paylaşmamızı sağlıyor. Plickers; anlık geri bildirim almak için kullanabildiğimiz bir web aracı. Bunların yanı sıra arttırılmış gerçeklik uygulamaları ile öğrencileriniz derste anlamakta zorlandıkları kavramların canlandığını görünce en soyut kavramlar bile somut bir hale dönüşebiliyor. (Quiver, Anatomy 4d, Cospace)

2017 yılı Ekim ayı ile birlikte başlamış olduğum geleneksel dil öğretim teknikleri ve web 2 araçları ile harmanlanmış İngilizce derslerimiz Mart ayı içerisinde de devam etmiştir. Her hafta ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflarla web 2 araçları kullanılarak ve geleneksel dil öğretimi teknikleri ile harmanlanan etkinlikler uygulanmıştır. Öncelikle yabancı dil öğretiminde görsel ipuçları ile derse giriş sağlanmış anlam bütünlüğünün anlaşılabilir olabilmesi için oyun veya kendi yazdığımız şarkılarla yeni edinilen kazanımların uzun süreli olması amaçlanmıştır.

3. BULGULAR VE YORUMLAR
Ders ortamında web 2.0 teknolojilerini kullanmasının; öğrencileri işbirlikçi çalışmalara teşvik ettiği, soyut konuların somutlaştırıldığı, bilgiye kolay erişim sağlandığı, sürekli yenilenen bilgilerin öğrenilmeye çalışıldığı, öğrencilerin etkin katılımını sağladığı ve hazır bulunuşluğun yüksek olduğu bir öğrenme ortamı sağladığı elde ettiğimiz sonuçlardandır. Ayrıca işbirlikçi çalışma ortamını geliştirdiği, zamandan tasarruf sağladığı, derslerde tekrar ve bilgiye kolay erişimlerini artırdığı belirlenmiştir.

Ekim 2017 itibariyle Microsoft One Note ile digital günlük planlar hazırlayarak dersimizi uygula¬maya başladık. Öğrencilere çalışma portfolyosu oluşturabilecekleri sway tualleri oluşturduk.

Her ünitenin sonunda Wordle ve Tagul gibi kelime bulutu oluşturma araçları ile anahtar kelimeler ilgi çekici hale getirildi. Weebly ile yapılan çalışmalar toplu halde tek bir sitede toplanmaya çalışıldı.

Qr Code ile aktivitelerde hedeflenen kelime bilgisi oyunlaştırılarak öğrencilere verilmeye çalışıldı.

Arttırılmış gerçeklik ile dersler zenginleştirilerek ve 3 boyutlu dünyada yabancı dili deneyimleme şansı bulduk. Actionbound gibi uygulamalarla hazine avına çıkıp kelime avladık.

Plickers uygulaması ile neyi ne kadar öğrendiğimizi eğlenerek anlamaya çalıştık. Sadece web 2 araçları ile derslerimizi işlemekle kalmadık geleneksel yabancı dil öğretim yöntemleri olan şarkı, oyun, animasyon, drama, grup çalışması ve ikili çalışmalara da yer verdik. Özellikle şarkılarımızı Türk fon müzikleri kullanarak öğrenilmesi kolay hale getirdik. Kendi çalışma videolarımızı goanimate, animoto, imovie gibi araçlar kullanarak biz oluşturduk. Öğrencilerimiz my idol programını kullanarak kendi çizgi animasyon¬larını oluşturdular. Web 2 tabanlı çalışmalarımıza domino, eşleştirme, kulaktan kulağa, hafıza oyunları da eşlik etti. Yaptığımız tüm çalışmaları you tube kanalımızda yayınlayarak paydaşlarımızdan dönütler aldık. Bu dönütler bizi daha da zenginleştirdi. Ayrıca yaptığımız tüm çalışmaları sosyal medya aracılığı ile daha geniş kitlelere duyurmaya çalıştık. Çalışmalarımıza EBA’da da yer verdik. Zaman zaman meslektaşlarımızın sınıfımıza gelip bizi izlemesini ve eksik olduğumuz ya da geliştirilmesi gereken noktalarda bize geri dönüt vermelerini sağladık. Yaptığımız çalışmaları eTwinning çatısı altında projeleştirdik ve kalite etiketlerine başvurduk. Yürüttüğümüz birçok projeden ulusal ve Avrupa kalite etiketleri aldık.

SONUÇLAR
Web 2 araçları ile zenginleştirilen İngilizce derslerimizle öğrencilerimizin yabancı dil dersine yönelik sahip oldukları tutumun olumlu yönde değiştiği gözlemlenmiştir. Öğrencilerin ingilizce dersine karşı sahip oldukları korku ve kaygıların azaldığı, utangaç öğrencilerin duygu ve düşüncelerini daha kolay ifade etmeye başladığı, sınıf ortamında özgürleşmeyi ve işbirliğini desteklediği ve grup halinde oynanan eğitsel bilgisayar oyunlarının daha etkili bir öğrenme ortamı sunduğu, devamlı farklı web 2.0 araçlarını kullanan öğrencilerin daha aktif ve zinde kaldıkları gözlemlenmiştir.

Web 2.0 araçları ile öğrenciler ürün odaklı çalıştığı için gösterdikleri çaba ve gayretin karşılığını somut olarak aldılar.

Öğrenciler daha çok duyu organı ile eğitim ortamına katılmış oldular ve bu da onların daha akılda kalıcı bilgiler edinmelerini ve bilişsel olarak da gelişmelerini sağladı.

Öğrencilere ders kitaplarının ötesine geçerek, içerik oluşturma ve içeriği manipüle etme fırsatları sunulduğundan öğrencilerin özgüvenlerinin geliştiği gözlendi.

Dahası; öğrencilerin yabancı dil dersine yönelik sahip oldukları tutum olumlu yönde değişti.
Eğitsel oyunlarının öğrencilerin korku ve kaygılarını azalttığı, utangaç öğrencilerin duygu ve düşüncelerini daha kolay ifade etmelerini sağladığı, sınıf ortamında özgürleşmeyi ve işbirliğini desteklediği, bunların yanı sıra eğlenceli bir ortam oluşturduğu ve dolayısıyla zor problemleri daha kolaylaştırdığı ve grup halinde oynanan eğitsel bilgisayar oyunlarının daha etkili bir öğrenme ortamı sunduğu gözlemlendi.