VIII.İstanbul Karbon Zirvesi

İstanbul Karbon Zirvesi
İstanbul Karbon Zirvesi

Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) üretim-tüketim ve hizmet için sürdürülebilirlik olgusunda toplumda kapasite oluşturma, konunun farkındalığını artırma, ulusal ve uluslararası etkinliklerle yaygın etki yaratma hedefine uygun olarak İstanbul Karbon Zirvesi eşgüdümde “Küçük Karbon Kahramanları” başlığı ile çocuklara ulaşarak “Sürdürülebilir Yaşam Kültürü” kazandırılması ve karbonunu iyi yöneten nesiller yetişmesine katkı yapmak üzere ardışık etkinlikler yapmaktadır.

Neden Katılmalısınız?

  • Sürdürülebilir üretimde karbon yönetiminin yerini anlamak
  • İklim dirençli sanayi için yapılması gerekenleri öğrenmek
  • Enerji ve atık sektörlerinin iklim dirençli Türkiye için önemini anlamak
  • Karbon yönetimi ve iklim krizi mücadelesini doğru ilişkilendirmek ve uygulamak
  • Karbon Ticaret Sistemi(ETS) küresel gelişmelerini öğrenmek
  • Karbon piyasalarının bugünü ve yarınını tanımlamak
  • Kuruluşların karbon yönetimi iyi uygulamalarını öğrenmek
  • Avrupa Yeşil Mutabakat Belgesi ve karbon yönetimi etkileşimini kavramak
  • İklim finansmanı ve yeşil bankacılık gelişmelerini takip edebilmek
  • Türkiye, Avrupa Birliği ilgili mevzuatını ve Birleşmiş Milletler gelişmelerini takip etmek

VIII. İstanbul Karbon Zirvesi
02 Mayıs 2023
İstanbul Teknik Üniversitesi
Süleyman Demirel Kültür Merkezi

https://www.karbonzirvesi.com