Uygulama Mutfaklarında Atık Yönetimi Çalıştayı

TÜBİTAK 2237
TÜBİTAK 2237 Uygulama Mutfaklarında Atık Yönetimi Çalıştayı

TÜBİTAK 2237 Uygulama Mutfaklarında Atık Yönetimi Çalıştayı

Gastronomi ve mutfak sanatları bölümü öğrencileri geleceğin şefleri olarak kabul edilmekte ve bu doğrultuda kendilerine mutfak becerileri kazandırılmaya yönelik öğretim programları uygulanmaktadır. Bu öğretim programlarında, uygulama mutfaklarında verilen eğitimler önemli bir yere sahiptir. Bu eğitimlerde kullanılan malzemelerin atıklarının azaltılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilmesi; su, elektrik ve insan gücü gibi kaynakların daha verimli kullanılması önemli hale gelmektedir. Mutfak eğitimlerinde kazanılan tutum ve davranışların, öğrencilerin stajlarında ve mezuniyet sonrasındaki iş hayatlarında da devam ettiği dikkate alındığında, uygulama mutfaklarındaki atık yönetimi farkındalığının oluşması daha da önemli hale gelmektedir. Bu nedenle hem mutfak atıklarına ilişkin farkındalık hem de “atık yönetimi” becerisi gastronomi ve mutfak sanatları bölümü öğrencilerine kazandırılması gereken beceriler arasında yer almaktadır. Bu becerilerin kazandırılmasıyla bireysel, örgütsel ve toplumsal bağlamda kaynakların sürdürülebilir olarak kullanılması ve ekonomik kayıpların ortadan kaldırılması veya azaltılması mümkün olabilecektir. Bu kapsamda, Uygulama Mutfaklarında Atık Yönetimi Çalıştayı’nın öncelikli amacı gastronomi ve mutfak sanatları bölümü öğrencilerinde atıklar konusunda farkındalık oluşturmak ve mutfakta atıkları önleme, azaltma, tekrar kullanma, geri dönüşümünü sağlama ve bertaraf etme yöntemlerine ilişkin bilgi ve becerilerini artırmaktır.

KAPSAM

Uygulama Mutfaklarında Atık Yönetimi başlıklı çalıştay, gastronomi ve mutfak sanatları alanına yönelik olarak tasarlanmıştır. Bu çalıştayda Ege Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi başta olmak gastronomi ve mutfak sanatları alanında eğitim veren farklı bölge ve şehirlerde yer alan üniversitelerle iş birliği yapılmıştır. Çalıştay içeriğinin oluşturulmasında Sıfır Atık Yönetmeliği’nin gıda sektöründeki uygulamaları esas alınmıştır. Çalıştayda israfı ve atıkları önlemek, doğal kaynakları verimli kullanmak, atıkları kaynağında ayrıştırmak, atıkları geri kazanarak ekonomide katma değer sağlamak ve atıkları bertaraf etmek gibi atık yönetiminin temel konu başlıkları eğitim konusu olarak belirlenmiştir.

25-27 Ekim 2022 tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir.

Katılımcı Kriterleri,

Uygulama Mutfaklarında Atık Yönetimi Çalıştayı için 30 kişilik kontenjan belirlenmiştir. Buna göre her bir katılımcı:

Türkiye’deki üniversitelerden herhangi birinde gastronomi ve mutfak sanatları bölümü lisans öğrencisi olmalıdır.
ARBİS (Tübitak Araştırmacı Bilgi Sistemi) sistemine kaydolmalıdır.
Başvuru formuna öğrencilerin lisans eğitimi güncel not ortalamalarını yazmaları gerekmektedir (Başvuruların değerlendirilmesi için mevcut lisans not ortalaması da dikkate alınacaktır).
Katılımcıların belirlenmesinde mümkün olduğunca üniversite, bölge ve şehir gibi özellikler değerlendirilerek dengeli bir dağılım sağlanacaktır.
Daha önce herhangi bir TÜBİTAK projesine katılmamış olan adaylara öncelik verilecektir.
Son başvuru tarihi 30 Eylül 2022 Cuma saat 17:00’dır.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFMKepLcVqVMqKepYmiS8oKGI-UmaHdb5UJp9De3is6xZldw/viewform

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

nineteen − 10 =