Uşak’ta Tişört Tasarımı Yarışması: Dilimizin Zenginlikleri Projesi’ne Katılın!

Dede korkut Dilimizin Zenginlikleri Projesi
Dilimizin Zenginlikleri Projesi

Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü, “Dilimizin Zenginlikleri Projesi” kapsamında bir “Tişört Tasarımı Yarışması” düzenliyor. Yarışmaya Uşak’taki tüm ortaokul ve lise öğrencileri katılabilir.

YARIŞMANIN KONUSU: “Dilimizin Zenginlikleri Projesi” kapsamında Tişört Tasarımı Yarışması’nda;
ortaokul öğrencilerinden proje kapsamında ezberledikleri/okudukları türkülerden, lise öğrencilerinden
ezberledikleri/okudukları Yunus Emre şiirlerinden hareketle şartname doğrultusunda tişört
tasarlamaları beklenmektedir.

YARIŞMANIN AMACI: Okullarda yapılacak olan söz varlığını zenginleştirme çalışmaları ile öğrencilerin;
dilimizin zenginliklerini tanıması, kültür taşıyıcısı olan sözcüklerimizle buluşması, buna bağlı olarak dili
iyi kullanması ve düşünce dünyasını geliştirmesi amaçlanmaktadır.

HEDEF KİTLE
Yarışmaya Uşak il Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmî/özel tüm ortaokul ve lise öğrencileri katılabilecektir.

YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI:
Her yarışmacı, yarışmaya yalnızca bir tişört tasarımı ile katılabilir.

Dijital baskı teknikleri kullanılarak yapılan çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Tişört tasarımlarının herhangi bir yerinde, bir yerden alınmış ve resme yapıştırılmış bütün resimler yer alamaz.

Herhangi renk ve teknik sınırlama yoktur.

Yarışmaya gönderilecek eserlerde tasarım bölümünde teknik ve boya malzemesi olarak keçeli boya (marker kalem) kuru boya tekniği ve yırtma yapıştırma tekniği (kolaj şeklinde) olabilir.

Tasarımda sadece harfler veya kelimeler bir yerlerden kesilerek (kolaj tekniği) yapıştırılabilir.

Yapılan tasarımların yanında kumaş boyaları veya kalemleri kullanılarak yapılan tasarım gerçekleştirilir.

Yıpranmış, ıslanmış, buruşmuş, katlanmış, yırtılmış eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Tasarımlar katılım sağlayan öğrenciye ait ve özgün olmalıdır. Özgün olmadığı anlaşılan tasarımlar elenecektir.

Yarışmaya gönderilecek eserlerin ön yüzüne öğrenci veya okul bilgileri yazılamaz.

Tişört tasarımlarının arkası, bilgi notu işlemi dışında kullanılamaz.

Yarışmaya gönderilen tişört tasarımlarının arkasına (sol üst köşesine öğrencinin adı-soyadı, T.C. kimlik numarası ve okulunun bilgilerinin yazıldığı) etiket eklenir.

Tişört tasarımları mukavva karton arasında gönderilir.

Belirtilen şartları taşımayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Teslim tarihinden sonra ilgili birime ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yarışmaya katılan eserler iade edilmeyecektir.

ESERLERİN TESLİMİ
• Eser okul müdürlüğüne teslim edilirken “şartname ekleri” de beraberinde teslim edilecektir.
• Okul müdürlüğü tarafından yarışmaya katılan her öğrenci için “şartname ekleri” (Ek-1: Aydınlatma Metni, Ek-2: Açık Rıza Onayı, Ek-3: Yarışmaya Katılım Formu ve Taahhütname, Ek-4: Veli İzin Belgesi) hazırlanıp imzalatılacaktır. İmzalı şartname ekleri istenildiğinde ibraz edilmek üzere Okul Müdürlüğünce saklanacaktır.

• Yarışmaya katılan her öğrencinin, velisinin imzasını taşıyan ve eserin telif haklarının Millî Eğitim Müdürlüğüne ait olduğunu belirten belgeyi eserle birlikte göndermesi gerekmektedir.

ESERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Eserler Okul Yürütme Komisyonu ve İlçe/İI Millî Eğitim Müdürlüğü Yürütme Komisyonları tarafından değerlendirilecektir.
Yürütme komisyonları ilgili yarışmanın ölçütlerine göre eserleri değerlendirecektir.
Yarışmaya katılan ortaokul ve lise öğrencileri kendi kategorilerinde yarışacaktır.
Yürütme komisyonlarının değerlendirme kararı kesindir.
Okul Yürütme Komisyonu tarafından birinci secilen eser, İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine;
İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Yürütme Komisyonu tarafından değerlendirilen ilk üç (3) eser
İl Millî Eğitim Müdürlüğüne elden teslim edilecektir. (DYS üzerinden resmî yazı ile tasarımın
görselleri gönderilecektir.)
İl Millî Eğitim Müdürlüğü İl Yürütme Komisyonu ilçelerden gelen eserleri değerlendirerek ilk üç (3) eser belirlenecektir.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE PUANLAMA
Amaca uygunluk ve ifade edebilme 20
Teknik kullanımı ve estetik 20
Tasarımın teması 20
Özgünlük 15
Konuya hâkimiyet 15
Kompozisyon 10
TOPLAM 100

YARIŞMA TAKVİMİ
1 Tanıtım ve Duyuru 02 Mayıs 2024
2 Öğrenci Eserlerinin Okul İdarelerine Teslim Edilmesi 24 Mayıs 2024
3 Okul Birincisi Eserlerin Seçilip İlçelerde İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne, İl Merkezinde İl Millî Eğitim Müdürlüğüne Teslim Edilmesi 27 Mayıs 2024
4 İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine Teslim Edilen Eserler Arasından Birincilerin Seçilmesi 28 Mayıs 2024
5 İlçe Birincisi Seçilen Eserlerin İl Millî Eğitim Müdürlüğüne Teslim Edilmesi 29 Mayıs 2024
6 İlde Dereceye Giren Öğrencilerin Belirlenmesi 30 Mayıs 2024