Üretken Çocukların Matematik Dünyası

”Üretken Çocukların Matematik Dünyası” eTwinning projesine dahil olan Yavuz Selim İlkokulu sınıf öğretmeni Leyla BELDAĞLI 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Eylül ayından Mayıs ayına kadar sürecek olan proje çalışmalarına heyecanla başlamayı beklediklerini belirtti. Projede matematik dersini etkinlikler, oyunlar, yarışmalar,değişik aktivitelerle ve Web2.0 araçlarıyla neşeli hale getirmek amaçlanmaktadır. Projemiz matematik derslerinde öğrencilerin eleştirel düşüncesini artırmak, problemlere yeni çözümler üretmesini sağlamak, öğrencilerin matematik derslerini anlatırken kullanabilecek materyaller üretmesini sağlamayı hedeflenmektedir.