ÜRETİM ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU 2012

İşletmelerdeki üretim fonksiyonu, küreselleşen dünyada giderek büyük önem kazanmıştır. Ülkemizdeki işletmeler de, ürünlerinin tüm dünya pazarlarında bulunabilirliğini sağlamak için yeniden yapılanma sürecine girmişlerdir. Artık “üretim”, işletmenin operasyonel bir fonksiyonu olmayıp üst yönetimin stratejik karar alanına girmiştir. Üretimin bu yeni konumu gözönüne alınarak, sempozyumun, amacı bu alanda çalışan akademisyenler ile endüstride araştırma yapan uygulamacıları biraraya getirerek taraflar arasında bilgi alışverişini sağlamak olarak belirlenmiştir.

 27 – 29 Eylül 2012  İzmir – Menemen

Üretimle ilgili konularının tartışılacağı Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu’nun on ikicincisi Gediz Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’nin ev sahipliğinde Üretim Araştırmaları Derneği işbirliğiyle içinde 27 – 29 Eylül  2012 tarihleri arasında Gediz Üniversitesi Seyrek Yerleşkesi’nde düzenlenecektir.

Gediz Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Organizasyonu

Sempozyum süresince düzenlenecek olan bildiri oturumları, çalıştay, panel ve özel oturumlarda, bilgi ve fikir paylaşımının yanısıra, toplumsal kalkınmada üstlenilmesi gereken görevleri, karşılaşılan problemleri, üretim zorluklarını Üniversite ve İş Dünyası olarak birlikte tartışılıp çözüm yolları aranacaktır.

Önemli Tarihler

Bildiri Özeti Gönderme Son Tarihi : 4 Mart 2012
Kabul Edilen Özetlerin Duyurulması : 16 Mart 2012
Erken Kayıt İçin Son Tarih : 27 Mayıs 2012
Tam Metin Son Gönderme Tarihi : 27 Mayıs 2012
Kabul Edilen Bildirilerin Duyurulması : 27 Haziran 2012
Kayıt İçin Son Tarih : 27 Temmuz 2012
Sempozyum Oturumları : 27 – 29 Eylül 2012
Teknik ve Sosyal Geziler : 29 – 30 Eylül 2012

İletişim Bilgileri
 Sempozyum Sekretaryası:
 Öğr. Gör. Mümin ÖZCAN
 Araş. Gör. R. Altuğ TURAN

Posta Adresi:
Gediz Üniversitesi Müh. ve Mim. Fak. Endüstri Mühendisliği Bölümü Seyrek, Menemen 35665 İzmir
                                          
Eposta : uas2012@gediz.edu.tr
                                                    Telefon: 0 232 355 00 00 / 2301
                                          Faks     : 0 232 355 00 46