Uluslararası Toplumsal ve İktisadi Araştırmalar Kongresi

İktisadi Araştırmalar
İktisadi Araştırmalar

Uluslararası Toplumsal ve İktisadi Araştırmalar Kongresi

Dünyamızın son on yıl içerisinde çok sancılı bir süreçten geçtiği herkesin gözlemlediği bir olaydır. Bizler bu kadar sancılı bir dönemi en son geçtiğimiz yüzyılın başında ve ortasında yaşamıştık. Dünyamızın geçmişte yaşadığı bu kargaşa ve sancılar dünya toplumlarını iki dünya savaşına sürüklemiştir. Bu çerçeveden değerlendirildiğinde büyük umutlar ile karşıladığımız 21. yüzyıl, insanlığa çok acı dramlar getirmiştir: Bölgesel savaşlar ve çatışmalar, toplumsal hareketlilikler, isyanlar, bölünmeler, iç savaşlar ve daha sayamayacağımız diğer birçok insanlık dramları. Şüphesiz yaşanan bu dramlardan en çok çocuklar, kadınlar ve savunmasız masum insanlar başta olmak üzere tüm insanlık etkilenmektedir.

Nitekim bugün dünyada var olan göçmenlerin sayısı 200 milyonu aşmıştır. Bu sayı Türkiye nüfusunun 2 buçuk, Ürdün’ün 20 ve Lübnan’ın 28 katına tekabül etmektedir. Bölgemiz açısından baktığımızda ise 2005 yılında 25 milyon civarında bulunan göçmen nüfusu bugün 60 milyon civarındadır. Bu istatistikler dünyadaki göçmen nüfusunun dörtte birinin bizim bölgemizde bulunduğunu göstermektedir. Göçmen sayısının bu kadar fazlalaştığı bir ortamda elbette birçok çevrenin dikkati de bu sahaya kaymaktadır. Ülkemiz ve bölgemizdeki gelişmeler ışığında “Uluslararası Toplumsal ve İktisadi Araştırmalar Kongresi” bu yıl ilk kongresini “Ortadoğu’da Göç Hareketleri Ve Değişen Dinamikler” ana teması ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli üniversitesi ev sahipliğinde 10-12 Mayıs 2018 tarihleri arasında Nevşehir’de Üniversite Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. Bu çerçevede Nevşehir Hacı Bektaş veli Üniversitesi koordinasyonunda düzenleyeceğimiz kongrede siz değerli bilim insanlarını Nevşehir’de ağırlamak bizleri memnun edecektir.

Kongrede kabul edilen bildirilerin özetleri kongre özet kitabında yayınlanacak, bildirilerin tam metinleri ise ya yazarın seçeceği kongreyi destekleyen uluslararası hakemli dergilerde hakem süreci tamamlandıktan sonra ücretsiz yayınlanacak ya da isteyen yazarların bildiri tam metinleri elektronik/basılı kitap olarak yayınlanacaktır. Kongre dili Türkçe, Arapça ve İngilizce’dir.

Kongre kapsamında ayrıca uluslararası karma resim sergisi düzenlenecektir. Kongreye resim gönderen katılımcıların çalışmaları Seçici Kurul tarafından değerlendirilecektir. Kabul edilen çalışmalar kongre süresince sergilenecektir. Kabul edilen çalışmalar kongre merkezinde 10-15 Mayıs 2018 tarihleri arasında sergilenecektir. Sergilenen çalışmalar için e-katalog hazırlanacaktır. Sempozyuma resim göndermek isteyen katılımcılar resimlerini [email protected] adresine gönderebilirler.

Kongre Konuları

01
Göç İle İlgili Kavramlar Teoriler, Uygulamalar
– Göç Kavramı ve Bölgesel
– Göç Türleri ve Nedenleri
– Tarihsel Süreç İçerisindeki Göçler
– Göç Teorileri ve Bunların Günümüzdeki Geçerlilikleri

02
Göç Hareketlerinin Toplumsal Etkileri
– Göçmenler ve Güvenlik
– Göçmenler, Kalıcılık ve Uyum
– Göç ve Nüfus Hareketliliği
– Göç ve Kimlik

03
Göç Hareketlerinin Siyasal Etkileri
– Göç Politikaları ve Ülkesel Farklılıklar
– Göçmenler ve Siyasal Güven
– Göçmenlerin Uyum Politikaları
– Kentleşme ve Göçmenler
– Göçmenler ve Sivil Toplum Kuruluşları

04
Göç Hareketlerinin Ekonomik Etkileri
– Göç Hareketinin Yerel Ekonomilere Etkileri
– Göçmenler ve Yerel İş Gücü Piyasası
– Göçmenler ve Kamu Bütçesi
– Göçmenler ve Ekonomik Büyüme
– Göç ve Yoksulluk
– Göç ve Kayıt Dışılık

05
Medyada Sığınmacı Mülteci / Göçmen Algısı
– Basında Sığınmacı / Mülteci / Göçmen Algısı
– Sinemada Sığınmacı / Mülteci / Göçmen Algısı
– Sosyal Medyada Sığınmacı / Mülteci / Göçmen Algısı

06
Dünyada Göç Yönetimi
– Birleşmiş Milletler ve Göç Yönetimi
– Avrupa Birliği ve Göç Yönetimi
– Göç Kapsamında AB-Türkiye: İşbirliği, Gelişmeler ve Problemler
– Entegrasyonlar ve Göç Yönetimi
– Bölgemizde Göç Yönetimi
– Türkiye’de Göç Yönetimi

07
Göç Hareketinin Ulusal ve Uluslararası Hukuktaki Yeri
– Göç, Demokrasi ve İnsan Hakları
– Ev Sahibi Ülkelerde Göçmen Hakları
– Göçmenlerin Hukuki Hakları

08
Göç, Sağlık ve Sosyal Hizmetler
– Göçmenlerin Sağlık sistemi üzerine etkisi
– Göçmenlerin Sağlık Sorunları
– Göçmenlere Sunulan Sağlık Hizmetleri
– Göç ve Mental Problemler

09
Göç ve Din
– Mekansal Tercihlerde Dinin Rolü
– Göçmenlerin Dini Anlayış Üzerindeki Etkisi
– Dinlerin Göç Tahayyülü
– Göç, Din ve Ayrımcılık

10
Göç, Edebiyat ve Müzik

http://www.utiak.com/TR/Anasayfa

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin