Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu

“Değişen Dünyada Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitiminde Yeni Yönelimler ve Sorunlar”
    Değerli sosyal bilgiler eğitimcileri, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi ve Sosyal Bilgiler Eğitimcileri Birliği olarak Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu: Değişen Dünyada Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitiminde Yeni Yönelimler ve Sorunlar başlıklı bir bilimsel toplantı düzenlenecektir. Sempozyumun amacı; son yıllarda sosyal bilgiler/vatandaşlık eğitimi alan(lar)ında meydana gelen gelişmeler ve sorunları, ulusal ve küresel sosyal, ekonomik, kültürel, politik,  vd alanlardaki hareketler bağlamında ve teori – uygulama ekseninde tartışmaktır. Böylece ülkemiz ve insanlık için barış, adalet, refah ve demokrasinin egemen olduğu bir dünyanın inşasına çalışma misyonumuzun gerçekleşmesi yolunda bir adım atmak istiyoruz.

    Sempozyumumuza bildiri sahibi ve dinleyici olarak katılımınız, gerçekleştireceğimiz etkinliğin bir bilim şölenine dönüşmesini sağlayacaktır. Görüşmek dileğiyle.

 

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi – Sosyal Bilgiler Eğitimcileri Birliği Derneği

                                                            Düzenleme Kurulu Eş Başkanları
                              Prof. Dr. Cemil Öztürk                 Yrd. Doç. Dr. Bülent Tarman
                                        Dekan                                               Başkan Yardımcısı

 

Konular

Demokrasi ve Eğitim

•Demokrasi
•Demokrasi ve Eşitlik
•Demokrasi ve Avrupa Birliği’nde Kültürel Çeşitlilik
•Demokrasi Eğitimi
•İlköğretim Okullarında Demokrasi Eğitimi
•Demokratik Toplumlarda Öğretmen Eğitimi
•Avrupa Birliği’nin Demokrasi Eğitimi Yaklaşımları
•Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitiminde Anayasal ve Hukuksal Sorunlar.
Küreselleşme, Çok Kültürlülük ve Demokrasi

•Küreselleşme, Göç ve Kültürlerarası Etkileşim
•İnsan Hakları ve Küreselleşme
•Uzlaşma Kültürü
•Çok kültürlülük, insan hakları ve demokrasi.
21. Yüzyılda Kimlik ve Aidiyet Sorunu.

•Ulus devlet, vatandaş ve vatandaşlık eğitimi: ulus devlet nereye? Bilgi Çağı ve Küreselleşmenin vatandaşlık anlayışı ve eğitimi üzerindeki rolü.
•Sosyal Medya, Dijital Vatandaşlık ve Küreselleşme
•Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da değişim ve yeniden yapılanma: Demokratik bir toplum inşası için vatandaşlık eğitimi.
Demokrasi ve Vatandaşlık Eğitimi

•Vatandaşlık
•İlköğretim Okullarında Vatandaşlık Eğitimi
•Avrupa Birliği ve Vatandaşlık
•Küresel Vatandaşlık Eğitimi
•Vatandaşlık Eğitiminde Değerlerin Rolü
•Değerler ve Değer Eğitimi
•Aktif Sosyal Katılım ve Hayat Boyu Öğrenme Yeterlilikleri
•Yeterlilikler Temelli Vatandaşlık Eğitimi
•Yeterlilik Temelli Vatandaşlık Eğitimi ve Öğretmen Yetiştirm
İletişim

E-mail  : [email protected]
Tel : +90 (216) 345 90 90 / Dahili: 278
GSM : Zafer İbrahimoğlu: +90 (555) 234 36 54
    Özlem Yiğit: +90 (506) 610 06 79
    Kerem Çolak: +90 (536) 620 81 20
Adres   : Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi
Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD
34722 Kadıköy – İstanbul