Uluslararası Katılımlı 2. Ulusal Biyosidal Kongresi

DEĞERLİ KATILIMCILAR
Uluslararası Katılımlı 2. Ulusal Biyosidal Kongresi Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Çukurova Üniversitesi ve Ege Üniversitesi işbirliğinde 9-13 Kasım 2015 tarihleri arasında Sheraton Çeşme Hotel’de düzenlenecektir.

19-22 Mart 2014 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen; yurt içinden ve yurt dışından 105 konuşmacıve 1150 katılımcı ile ülkemizde alanında en kapsamlı katılım ile gerçekleşen Uluslararası Katılımlı Ulusal Biyosidal Kongresi’nin biyosidal ürünlere ilişkin üretim, pazarlama ve uygulama anlamında gerek kamu ve gerekse özel sektörde amacına ulaşmış olduğunu görmenin gururunu yaşıyoruz.

Bu gururu yaşamakla birlikte her zaman daha iyisini gerçekleştirme sorumluluğumuzun da bilincinde olarak Uluslararası Katılımlı 2.Ulusal Biyosidal Kongresi hazırlıklarına başlamış bulunmaktayız

Türkiye’de biyosidal ürünler konusunda tek yetkili otorite olan Türkiye Halk Sağlığı Kurumu önderliğinde konunun tüm taraflarının bir araya gelerek bilgi paylaşımı ve tartışma ortamı sağlayan ve geleneksel hale gelmesi planlanan kongreler sayesinde daha iyiyi bulma ve daha uygununu kullanma adına önemli adımlar atılabileceği düşünülmektedir.

Avrupa Birliği’nin 528/2012/EU sayılı Biyosidal Ürünler Regülasyonunu uygulamaya başlaması ve karşılaşılan problemlere binaen yapılan düzenlemeler ile hâlihazırda netliğe kavuşmayan işlenmiş eşyalar ve endokrin bozucular, ülkemizdeki biyosidal ürünlerde kullanılan aktif maddeler ve teknik eşdeğerlikleri ile safsızlıkları, biyosidal ürün ihraç eden firmaların BPR kapsamında karşılaşacakları güçlükler ve muhtemel fırsatlar;

Belediyelerin halk sağlığı alanında kullandıkları biyosidal ürünler ve satın alma süreçleri ile biyosidal ürün uygulamalarında karşılaşılan sıkıntılar, insektisit ve rodentisitlere karşı direnç gelişimi;

Hastanelerde kullanılan dezenfektanlar ve satın alma süreçlerinde karşılaşılan sıkıntılar gibi pek çok konuda oturumların gerçekleştirileceği ve çözümler üretilmesinin planlandığı kongre Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yetkili otoriteleri, üniversiteler, hastaneler, belediyeler, yurt içi ve yurt dışından sektör temsilcilerinin katılımı ile 9-13 Kasım 2015 tarihleri arasında Sheraton Çeşme Hotel’ de düzenlenecekolan Uluslararası Katılımlı 2. Ulusal Biyosidal Kongresi’nde sizleri aramızda görmeyi umuyor, değerli katkı ve katılımlarınızı bekliyoruz.

Kongre Başkanı
Prof. Dr. Seçil ÖZKAN
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı

Kongre Konuları
Biyosidal Ürün Mevzuatı
Biyosidal Ürünler Yönetmeliği
Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik
Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlar İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik
Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik
Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik
Hayvanları Koruma Kanunu
Biyosidal Ürünlerle Kozmetik/Bitki Koruma/Beşeri Tıbbi Ürünlerinin Ruhsatlandırma Süreçlerinin Karşılaştırılması
Kimyasal Etkenlere Maruziyet Etkinlik Yönetmeliği

Biyosidal Ürün Uygulamaları
Larvasit Uygulamaları
Rodentisit Uygulamaları
Hastane/Yer Yüzey Dezenfektanı Uygulamaları
Genel İnsektisit Uygulamaları
Kalıcı (Rezidüel) İnsektisit Uygulamaları
Havuz Suyu/ İçme Suyu Dezenfektanları Uygulamaları
Tarımda Uygulamalar Uygulayıcı ve Korunma Önlemleri

Biyosidal Ürünlerin Analizleri
Haşerelerin Biyolojik Etkinlik Testleri
Mikrobiyolojik Etkinlik Testleri
Kısa Süreli Stabilite Testleri
Uzun Süreli Stabilite Testleri
İrritasyon Testleri
İşlenmiş Eşyaların Etkinlik, Stabilite ve Salınım Testleri
Solüsyon Emdirilmiş Ürünlerin Testleri
Haşere Kontrolünde Kullanılan Ürünlerin Kalıcılık Testleri
Toksisite Testleri
Direnç Testleri

Biyosidal Ürün Analiz Laboratuvarları
Laboratuvarların Yetkilendirilmesi
İyi Laboratuvar Uygulamaları Prensipleri ve Test Laboratuvarları BelgelendirmesineDair Yönetmelik
Analiz Yöntemlerinde Son Yenilikler
İçme ve Kullanma Sularında Pestisit Kalıntıları
Biyosidal Ürün Analiz Laboratuvarlarında ISO 17025

Biyosidal ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi
Biyosidal Ürün Etiketlerinin İncelenmesi
Biyosidal Ürünlerden Numune Alınması
Cezai müeyyideler ve Uygulanması

Biyosidal Ürünlerin Üretim Yerleri
GMP Uygulamaları
Biyosidal Ürün Üretim Yerlerinin İzin İşlemleri
Biyosidal Ürün Üretim Yerlerinin İzin Denetlenmesi
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
Biyosidal Ürünlerle Kozmetik/Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırma Süreçlerinin Karşılaştırılması

AB ve Dünyadaki Mevcut Uygulamalar
Ürün Ruhsatlandırma Prosedürü
Üretim Yeri Ruhsatlandırma Prosedürü
Aktif Madde Değerlendirme Prosedürü
Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi
Erişim Mektubu

AB ve Dünyadaki Mevcut Uygulamalar
Ürün Ruhsatlandırma Prosedürü
Üretim Yeri Ruhsatlandırma Prosedürü
Aktif Madde Değerlendirme Prosedürü
Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi
İşlenmiş Eşyaların Ruhsatlandırılması

İşlenmiş Eşyalar
Etki Mekanizmaları
İşlenmiş Eşyaların Sağlık Üzerine Etkileri, Toksisitesi
İnsan Hijyenine Yönelik İşlenmiş Eşyalar,

Aktif Madde İçermeyen ve Halk Sağlığı Alanında Biyosit Amaçlı Kullanılan Ürünler
Yapışkan Tuzaklar
Ultrasonik Cihazlar
Kapanlar ve Cızbızlar
Çekici Ürünler

Bor Bileşiklerinin Biyosidal Ürün Kapsamında Kullanımı
Toksisitesi
Kullanım Alanları
Etki Mekanizması
AB’nin Bakış Açısı

Biyosidal Ürünlerin Kurumlarca Satın Alınmasında Yaşanan Sorunlar
Şartname Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar
Biyosidal Ürün ve Ambalajlarının Atık Yönetimi

Genel Halkın Kullanımına Sunulan Biyosidal Ürünlerin Güvenilirliği
Aerosoller
Mat ve Likitler
Dezenfektanlar
Yemler
Toz Ürünler

Koruyucu Biyosidal Ürünler
Ahşap Koruyucuları
Duvarcılık Koruyucuları
Tekstil Koruyucuları
Kutu İçi Koruyucular
Sıvı Soğutucu ve Arıtma Sistemleri Koruyucuları
Sıvı Metal İşleme Koruyucuları
Yapı Malzemeleri İçin Koruyucu Maddeler

Biyosidal Ürünlerde Direnç Gelişimi
İnsektisitlerde Direnç Gelişimi
Dezenfektanlarda Direnç

Biyosidal Ürünlerin Kalıntılarının Etkileri
Larvasitlerin Rezidüel Etkileri
Diğer İnsektisitlerin Rezidüel Etkileri

Biyosidal Ürün Uygulama Cihaz ve Ekipmanları
Uygulama Alet ve Makinalarının Sınıflandırılması
Uygulama Alet ve Makinalarının Damla Çapları
Uygulama Alet ve Makinalarının Kalibrasyonu
Uygulayıcılar İçin Koruyucu Ekipman

Biyosidal Ürün İstatistikleri
Ruhsatlı Ürünlerin Tiplere Göre Sınıflandırılması
İllere Göre Üretim Yeri Dağılımları
Ruhsat Sahiplerinin İllere Göre Dağılım

Bilimsel Sekreterya
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Prof. Dr. Muhsin AKBABA
Cep: +90 538 690 34 78
E-Mail: akbaba1953@gmail.com