Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Tıp Eğitimi Sempozyumu

ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE TIP EĞİTİMİ SEMPOZYUMU TÜRKİSTAN 24-25 NİSAN 2015

Ahmet Yesevi Uluslar arası Türk-Kazak Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Uluslararası Manas Türk-Kırgız Üniversitesi tarafından 24-25 Nisan 2015 tarihlerinde Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Türkistan Kampüsü’nde Eğitim Bilimleri ve Tıp Eğitimi konularında bir uluslararası sempozyum yapılacaktır.

Sempozyuma katılmak isteyenlerin 100-150 kelimelik bildiri özetlerini 28 Şubat 2015 tarihine kadar sempozyum internet sitesindeki formu doldurarak göndermeleri gereklidir. Bildiri özetleri Sempozyum Düzenleme Kurulu tarafından ilgili Bilim Kurulu üyelerinin görüşü alınarak değerlendirilecek ve kabul edilen bildiri özetleri 5 Mart 2015 tarihinde internet sitesinde duyurulacaktır.

Bildiri metinlerinin 30 Mart 2015 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir. Gönderilen metinler sempozyum öncesinde bir kitap halinde yayımlanacaktır.

Sempozyumun dilleri Türkçe, Kazakça, Kırgızca ve İngilizcedir.

Sempozyuma katılacakların Türkistan’da konaklama hizmetleri Ahmet Yesevi Üniversitesi tarafından karşılanacaktır. Yolculuk giderleri katılımcılar tarafından karşılanacaktır. Ortak bildiri sahiplerinden yalnız birinin konaklama ücreti karşılanacaktır.

SEMPOZYUM KONULARI
Eğitim Bilimleri:

-Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

– Eğitim Programları ve Öğretim

– Eğitim Teknolojisi

– Eğitim Yönetimi

– Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

– Eğitimde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

– Fen Bilimleri Eğitimi

– İlköğretim

– Matematik Eğitimi

– Okul Öncesi Eğitimi

– Öğretmen Yetiştirme

– Sosyal Bilimler Eğitimi

– Türkçe Eğitimi

– Türkçe Konuşan Cumhuriyetlerin Eğitim Programları

– Yabancı Diller Eğitimi

– Yükseköğretim

Tıp Eğitimi:

– Yeterliğe dayalı tıp eğitimi

– Probleme dayalı öğrenme

– Mesleklerarası işbirliği

– Hasta güvenliği

– Tıp eğitiminde e-öğrenme

– Tıp eğitiminde iletişim eğitimi

– Etik eğitimi

– Topluma dayalı tıp eğitimi

– Klinikte eğitim

– İşbaşında öğrenme

– Yatakbaşı eğitim

– Küçük gruplarda öğretim

– Beceri eğitimi

– Tıp eğitiminde simülasyon

– Mezuniyet sonrası tıp eğitimi

– Sürekli tıp eğitimi

– Tıp eğitiminde ölçme değerlendirme

– Kanıta dayalı tıp eğitimi

SEMPOZYUM KURULLARI
DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Celal Bayrak

Prof. Dr. Akmatali Alimbekov

Doç. Dr. Altınay Babayeva

Doç. Dr. Orhan Odabaşı

Doç. Dr. Sevgi Turan

Yrd. Doç. Dr. Ayhan Pala

Yrd. Doç. Dr. Hakan Dedeoğlu

SEMPOZYUM DİLLERİ
Sempozyumun dilleri Türkçe, Kazakça, Kırgızca ve İngilizcedir.

E-posta: egitimsempozyumu@yesevi.edu.tr

URL: