Ulusal Sağlıklı Yaşam Kongresi

Ulusal Sağlıklı Yaşam Kongresi

İstanbul Bilim ve Akademisyenler Derneğinin organize edip düzenlediği kongremizin ilk buluşmamızı İstanbul Hampton By Hilton Hotel’de gerçekleştirmekten onur ve mutluluk duyuyoruz. Sağlıklı yaşam ve bu alana dair birçok bilim dalının ortak hareket etmesini sağlayacak bir organizasyon gerçekleştirmenin heyacanını yaşıyoruz. Kongremiz uluslararası bir kongre olup, sağlıklı yaşam alanında gerekliliklerin hem bilimsel hem de toplumsal sosya-kültürel anlamdaki yanları iki gün süresince konuşulacak ve tartışılacaktır. Kongremizin ana konuları Sağlıklı Anne ve Çocuk, Sağlıklı Yaşam Spor ve Egzersiz, Sağlıklı Yaşam Aile, Eğitim ve Çocuk, Sağlıklı Yaşam ve Beslenme, Sağlıklı Yaşlanma ve Wellness Programları şeklindedir. Ayrıca bu ana konu başlıklarının altında farklı alt konu başlıkları da kongremizde ele alınacaktır. Başta sağlıklı yaşam ve multidisipliner yaklaşımlar olmak üzere sağlık ve sağlık alanı ile ortak çalışan diğer bilim dallarının sağlık alanına yönelik günümüz ve gelecekte planlanan çalışmalarına ilişkin her türlü çalışmanın sunulmasına kongremizde olanak sağlanacaktır. Şimdiden tüm katılımcılarımıza, takipçi ve destekleyenlere teşekkür ediyor, kongremizin başta ülkemiz olmak üzere tüm dünya bilim insanları için faydalı ve verimli geçmesini temenni ediyoruz.

Prof. Dr. Nevin AKDOLUN BALKAYA
Kongre Başkanı

Prof. Dr. Sevgi ÖZKAN – Prof. Yaşar Nuri ŞAHİN – Doç. Dr. Çetin YAMAN
Kongre Eş Başkanları

KONULAR

SAĞLIKLI ANNE VE ÇOCUK
Doğum
Gebelik
Jinekolojik Sorunlar
Kadın ve Çocuk Beslenmesi
Kadın ve Çocuk Aşılanma
Kadın ve İlaç Kullanımı
Kadın/ Çocukta ve Obesite
Kadın ve Zararlı Madde Kullanımları
Kadın Sağlığı Geliştirme Programları
Sağlık Tarama Programları
Kadın ve Kanser
Kadın ve Göç
Kadına Yönelik Şiddet
Lohusalık
Laktasyon

SAĞLIKLI YAŞAM, SPOR VE EGZERSİZ
Doping ve Ergojenik Yardım
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Fizyoterapi
Kemik Hastalıkları
Ortopedi ve Travmatoloji
Sporcu Beslenmesi
Spor Psikolojisi
Spor Bilimleri
Spor Hekimliği
Sporcu Sağlığı

SAĞLIKLI YAŞAM, AİLE, EĞİTİM ve ÇOCUK
Aile Çocuk İletişimi
Aile ve Çocuk Eğitimi Üzerine Yurt İçi ve Yurt Dışı Çalışmalar
Aile İçi Şiddet ve Psikolojik Yaklaşımlar
Eğitimde Yeni Öğrenme Yöntemleri
Erken Çocukluk Eğitiminde Öğrenme Modelleri
Erken Okur Yazarlık Becerileri
Erken Dönemde Fen ve Matematik
Çocuk İhmal ve İstismarı
Çocuk ve Oyun
Çocuk ve Spor
Çocuk ve Sanat
Çocuk ve Çevre
Çocuk Beslenmesi ve Beslenme Eğitimi
Çocuklarda Cinsel Farkındalık Eğitimi
Çocuk Gelişiminde Psikomotor Beceriler
Çocuklarda Özbakım Becerileri
Çocuk Edebiyatı ve Çocuk Yayıncılığı
Çocuk Gelişimini ve Eğitimini Değerlendirme

SAĞLIKLI YAŞAM VE BESLENME
Beslenme Bilim ve Yöntemleri
Diyetetik
Toplu Beslenme Sistemleri ve Besin Güvenliği
Toplum Beslenmesi ve Beslenme Eğitimi

SAĞLIKLI YAŞLANMA
•Aktif Yaşlanmanın Hukuksal Yönü
•Aktif Yaşlanma ve Sosyal Sorumluluk
•Beslenme ve Aktif Yaşlanma
•Ekonomik Belirleyiciler ve Aktif Yaşlanma
•Fiziksel Aktivite ve Aktif Yaşlanma
•Kuşaklararası Dayanışma
•Kültür Ve Aktif Yaşlanma
•Ruh Sağlığı ve Aktif Yaşlanma
•Sosyal Çevre ve Aktif Yaşlanma
•Sağlık Hizmetleri ve Aktif Yaşlanma
•Sosyal Hizmetleri ve Aktif Yaşlanma
•Yaşlı Dostu Şehirler ve Aktif Yaşlanma

WELLNESS PROGRAMLARI
Çevresel Wellnes
Duygusal Wellnes
Entelektüel Wellnes
Fiziksel Wellnes
Mesleki Wellnes
Sosyal Wellnes
Ruhani Wellnes

KONGRE TARİHİ

12/13/NİSAN 2018

Bildiri Özeti Gönderim Başlangıç Tarihi

30.09.2017

Bildiri Özeti Gönderimi Bitiş Tarihi

30.03.2018

Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin Son İlan Tarihi

01.04.2018

(Kabul edilen bildiriler sistemde “SIRADA” ibaresiyle görülmektedir)

Kayıt ve Ödeme Bitiş Tarihi

01.04.2018

Kongre Tarihi

12.04.2018 – 13.04.2018

Kongre Dili

Türkçe ve İngilizce

http://www.saglikliyasamkongresi.org/