Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi

Değerli Lojistik Severler,

Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi (ULTZK 2012) Konya Üniversitesi ve Lojistik Derneği(LODER) tarafından 10-12 Mayıs 2012 tarihlerinde Konya’da Dedeman Otelinde düzenlenecektir. Kongre ve sempozyumlar, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi meslek ve biliminin gelişmesine katkıda bulunmak, lojistik akademisyen ve profesyonelleri bir araya getirerek görüş alışverişinde bulunmaları amacıyla düzenlenmektedir. Kongrede ‘Tedarik Zinciri Yönetimi’, ‘Lojistik Yönetimi’, ‘Taşımacılık Yönetimi’, ‘Depo Yönetimi, ‘Kentsel Lojistik’, ‘Lojistik Bilişim Sistemleri’, ‘Yeşil Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi’, ‘Tersine Lojistik’, ‘Ağ Tasarımı’, ‘Tedarikçi İlişkileri Yönetimi’, ‘Yer Seçimi’, ‘Kalite Yönetimi’ ve ‘Üretim ve İşlemler Yönetimi’ gibi mesleki ve bilimsel sunumların yanı sıra özel ve davetli konuşmacıların sunumları olacak ve Konya özel oturumu gerçekleştirilecektir.

Lojistik, taşımacılık ve depolama ana faaliyetleri ile paketleme, katma değerli hizmetler, gümrük, sipariş yönetimi, stok yönetimi, sigorta, muayene ve gözetim tamamlayıcı faaliyetlerinden oluşan bir fonksiyondur. Lojistik, ürün/yükün çıkış ve varış noktaları arasındaki tüm malzeme hareketlerinin eşgüdümü, müşteri hizmet düzeyi(sipariş karşılama oranı) ile lojistik maliyetlerin dengesinin bulunmasıdır. Tedarik Zinciri Yönetimi ise; hedeflenen müşteri hizmet düzeyini en düşük maliyette karşılamak, doğru zamanda doğru miktarda ve doğru yerde mal üretimi ve dağıtımını sağlamak üzere tedarikçiler, üreticiler, distribütörler ve perakendecileri en verimli şekilde entegre eden bir yaklaşımdır. Kongremizin; Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi alanında ülkemizin sorunlarına yönelik araştırmalar yapılarak sonuçlarının paylaşımını hedeflemektedir.

Bilimsel sunumların yanı sıra sosyal program ile zenginleşecek olan ULTZK 2012 kongresine katılımınızı beklemekteyiz.

Kongre Teması:
“Sürdürülebilir Kalkınma için Çevreye Duyarlı Lojistik”

Bildiri Konuları:
Ağ Tasarımı
Çevik Lojistik
Dağıtım Yönetimi
Depo Yönetimi
Dış Kaynak Kullanımı(3PL, LLP, 4PL)
Dış Ticaret ve Gümrük
İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsani Yardım/Afet Lojistiği
Kalite Yönetimi
Karma Taşımacılık Sistemleri
Kentsel Lojistik
KOBİ’ler ve Lojistik
Konya’nın Lojistik Potansiyeli
Küresel ve Bölgesel Lojistik
Lojistik Bilişim ve İletişim Sistemleri
Lojistik Eğitimi
Lojistik Merkezler/Köyler
Lojistik veTedarik Zinciri Yönetiminde Trendler
Lojistik Yatırım Analizi
Lojistik Yönetimi
Malzeme Yönetimi
Müşteri İlişikileri Yönetimi(CRM)
Ortaklaşa Planlama, Tahmin ve İkmal(CPFR)
Paketleme ve Katma Değerli Hizmetler
Pazarlama ve Lojistik
Performans Yönetimi
Risk ve Sigorta
Sektörel Uygulamalar
Satınalma ve Tedarik
Sosyal Sorumluluk Stok Yönetimi
Stratejik Lojistik Planlama
Sürdürebilir Lojistik
Talep ve Arz Planlama
Taşımacılık Sistemleri ve Yönetimi
Tedarik Zinciri Yönetimi(TZY)
Tedarikçi İlişkileri Yönetimi(SRM)
Tedarikçi Seçme ve Değerlendirme
Tedarikçi Yönetimli Envanter (VMI)
Tersine Lojistik ve TZY
Uluslararası Lojistik
Uluslararası Ticaret
Üretim Lojistiği
Üretim Planlama ve Kontrol
Ürün Yaşam Çevrimi Yönetimi
Yalın Lojistik
Yenileşim(İnovasyon)
Yeşil Lojistik ve TZY
Yöneylem Araştırması Uygulamaları
Onur Kurulu:
Aydın Nezih DOĞAN (Konya Valisi)
Tahir AKYÜREK (Konya Büyükşehir Belediye Başkanı)
Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER (Konya Üniversitesi Rektörü)
Tahir BÜYÜKHELVACIGİL (Konya Sanayi Odası Başkanı)
Selçuk ÖZTÜRK (Konya Ticaret Odası Başkanı)
M. Uğur KALELİ (Konya Ticaret Borsası Başkanı)
Aslan KORKMAZ (MÜSİAD Konya Şubesi Başkanı)
Ahmet AKMAN (MEVKA Genel Sekreteri)
Düzenleme Kurulu:
Prof. Dr. Mehmet Emin AYDIN (Konya Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ (Maltepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Muhsin KAR (Konya Üniversitesi)
Doç. Dr. Turan PAKSOY (Selçuk Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Ali Osman ÇIBIKDİKEN (Konya Üniversitesi)
Akademik kurul:
Prof. Dr. Adil BAYKASOĞLU (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Prof. Dr. Alptekin ERKOLLAR (Klagenfurt Üniversitesi)
Prof. Dr. Bilal TOKLU (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Birdoğan BAKİ (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Demet BAYRAKTAR (İstanbul Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Ertan GÜNER (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Füsun ÜLENGİN (Doğuş Üniversitesi)
Prof. Dr. Gerhard Wilhelm WEBER (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Gülçin BÜYÜKÖZKAN (Galatasaray Üniversitesi)
Prof. Dr. Güldem CERİT (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Prof. Dr. Hadi GÖKÇEN (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Hasan Kürşat GÜLEŞ (Selçuk Üniversitesi)
Prof. Dr. Hilmi Bahadır AKIN (Aksaray Üniversitesi)
Prof. Dr. İsmail BAKAN (K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet Emin AYDIN (Konya Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet Şakir ERSOY (Galatasaray Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ (Maltepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Muhsin KAR (Konya Üniversitesi)
Prof. Dr. Mustafa Çağrı GÜRBÜZ (Zaragoza Logistics Center)
Prof. Dr. Okan TUNA (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Prof. Dr. Osman Nuri Çelik (Selçuk Üniversitesi)
Prof. Dr. Ömer Baybars TEK (İzmir Yaşar Üniversitesi)
Prof. Dr. Raif PARLAKKAYA (Konya Üniversitesi)
Prof. Dr. Tunçtan BALTACIOĞLU (İzmir Ekonomi Üniversitesi)
Doç. Dr. Ahmet DİKEN (Konya Üniversitesi)
Doç. Dr. Aşkıner GÜNGÖR (Pamukkale Üniversitesi)
Doç. Dr. Bülent ÇATAY (Sabancı Üniversitesi)
Doç. Dr. Güner GÜRSOY (Kemerburgaz Üniversitesi)
Doç. Dr. Hasan BÜLBÜL (Niğde Üniversitesi)
Doç. Dr. Tolga BEKTAŞ (Southampton Üniversitesi)
Doç. Dr. Turan PAKSOY (Selçuk Üniversitesi)
Doç. Dr. Umut TUZKAYA (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Elif KONGAR (Bridgeport Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Emine KOBAN (Beykoz Lojistik MYO)
Yrd. Doç. Dr. Köksal HAZIR (Çağ Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Mehmet ULUTAŞ (Konya Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Muhammet BAMYACI (Maltepe Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Murat BASKAK (İstanbul Teknik Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Atilla ARICIOĞLU (Selçuk Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Nimet YAPICI PEHLİVAN (Selçuk Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Zafer ACAR (Okan Üniversitesi)

Sekreterya:
Dr. Ferdi BİŞKİN
Öğr. Gör. Ceyhun Can ÖZCAN
Arş. Gör. A. Büşra MAĞDENCİ

Bildiri Özeti Son Gönderme Tarihi
20 Ocak 2012

Kabul Edilen Bildirilerin Duyurulması
3 Şubat 2012

Tam Metin Bildiri Son Gönderme Tarihi
16 Mart 2012

Kabul Edilen Tam Metin Bildirilerin Duyurulması, Hakem Görüşlerinin Yazarlara İletilmesi
30 Nisan 2012

Revize Tam Metin Bildiri Son Gönderme Tarihi
6 Nisan 2012

İndirimli Erken Kayıt Son Tarihi
6 Nisan 2012

Kongre Ücretini Ödeme Son Tarihi
1 Mayıs 2012

Elektronik Posta : [email protected]

 

•Dr. Ferdi BİŞKİN
•Öğr. Gör. Ceyhun Can ÖZCAN
•Arş. Gör. A. Büşra MAĞDENCİ